Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu, điều tra khảo sát, đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp lựa chọn lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu, điều tra khảo sát, đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp lựa chọn

Ngày đăng: 24/10/2014 Lượt xem: 874 Người Upload: Tao Xanh
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ năm 2010: Nghiên cứu, điều tra khảo sát, đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp lựa chọn...Theo báo cáo Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng thì khoáng sản làm VLXD ở nước ta phong phú và đa dạng có khả năng sử dụng để phát triển hầu hết các chủng loại VLXD từ thông thường đến cao cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.Các chủng loại vật liệu như: Đá vôi, đất sét, phụ gia cho sản xuất xi măng, đất sét cho sản xuất gạch ngói, gốm sứ, đá, cát sỏi cho sản xuất bê tông; Cát làm vữa xây dựng, sét chịu lửa, cao lanh, pirofilit, fenspat, pecmatit cho sản xuất gốm sứ xây dựng

 ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2010
 
      NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LỰA CHỌN

 
MÃ SỐ ĐỀ TÀI: I168-8763

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:  NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

-----------------------------------------

III. 2.5. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

 

III. 2.5.1. Tổng quan

 

Công nghiệp vật liệu xây dựng (VLXD) Có vai trò và vị trí quan trọng ở nước ta, là một trong số ngành công nghiệp chủ đạo thúc đẩy nền kinh tế quốc dân tăng trưởng.

 

Theo báo cáo Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng thì khoáng sản làm VLXD ở nước ta phong phú và đa dạng có khả năng sử dụng để phát triển hầu hết các chủng loại VLXD từ thông thường đến cao cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.Các chủng loại vật liệu như: Đá vôi, đất sét, phụ gia cho sản xuất xi măng, đất sét cho sản xuất gạch ngói, gốm sứ, đá, cát sỏi cho sản xuất bê tông; Cát làm vữa xây dựng, sét chịu lửa, cao lanh, pirofilit, fenspat, pecmatit cho sản xuất gốm sứ xây dựng; Cát trắng cho sản xuất thủy tinh, kính xây dựng, đá cho sản xuất đá ốp lát… các khoáng sản trên là nguồn lực quan trọng cho việc phát triển sản xuất VLXD ở nước ta.

 

Tổng hợp số liệu điều tra của ngành Địa chất, ngành Công nghiệp, đến nay tài nguyên khoáng sản làm VLXD ở nước ta đã được phát hiện và thăm dò ở nhiều mức độ khác nhau gồm gần 3000 mỏ, trong đó lượng các mỏ khoáng sản nguyên liệu cho sản xuất xi măng, gốm sứ và thủy tinh xây dựng khoảng trên 1000 mỏ.

 

Thị trường VLXD nước ta sẽ phát triển nhanh, mạnh trong thời gian tới do sự phát triển kinh tế quốc dân theo định hướng phát triển xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng (các công trình giao thông đường bộ, cầu cống, bến cảng, các công trình thủy điện, thủy lợi, các khu công nghiệp, khu chế xuất) Xây dựng mới và nâng cấp các hệ thống đô thị và xây nhà ở của nhân dân trên toàn lãnh thổ (dự báo đến năm 2020 tỷ lệ đô thị Việt Nam sẽ tăng lên đến 45,24%).

 

Hơn nữa, sự phát triển các nhà ở cao tầng không chỉ mang lại một thị trường rộng lớn cho sự phát triển của ngành xây dựng mà còn thúc đẩy phát triển các sản phẩm VLXD cao cấp, chất lượng và đa dạng hơn. Mặt khác, việc cải tạo nhà ở cũ của nhân dân khi đời sống của họ được nâng cao cũng sẽ đòi hỏi một khối lượng lớn về VLXD.

 

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các sản phẩm thuỷ tinh xây dựng ngày càng được sử dụng rộng rãi. Thuỷ tinh xây dựng Việt Nam hiện nay đã đáp ứng phần lớn nhu cầu xây dựng trong nước và đã xuất khẩu ra thị trường thế giới, năm 2004 xuất khẩu kính xây dựng đạt 9,68 triệu USD.

 

Nhu cầu kính xây dựng đang tăng rất mạnh, trung bình 8 ÷ 10% mỗi năm, dự báo đến năm 2016 cả nước sẽ cần 178 triệu m2/năm. Vieglass cũng đã đề nghị các công trình được xây dựng tại những nơi tập trung đông người (tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, bệnh viện, trường học.. .) Cần sử dụng vật liệu kính an toàn và tiết kiệm như một quy chuẩn bắt buộc khi thiết lập các dự án đầu tư để tạo nên những công trình chất lượng cao.

 

Và như thế, trong giai đoạn tới một số chủng loại VLXD như gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng sẽ có điều kiện phát triển và xuất khẩu vì nhu cầu về các sản phẩm này của các nước đang phát triển ngày một tăng. Do đó, thời gian tới nhu cầu các chủng loại VLXD ngày càng tăng sẽ tạo điều kiện cho sản xuất VLXD phát triển và thị trường VLXD ở Việt Nam sẽ có quy mô ngày một lớn và tốc độ tăng trưởng cao. Theo như dự báo thì nhu cầu VLXD ở Việt Nam đến năm 2020 là cần rất lớn, cụ thể được liệt kê ở bảng sau.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC TIẾP CẬN CHO NGHIÊN CỨU

II. 1. Tổng quan

II. 2. Tình hình và kinh nghiệm của thế giới

II. 3. Xem xét áp dụng cho Việt Nam

II. 3.1. Lĩnh vực sản xuất điện từ khí và dầu

II. 3.2. Lĩnh vực chế biến thủy hải sản

II. 3.3. Lĩnh vực sản xuất sản xuất thép

II. 3.4. Lĩnh vực sản xuất sản xuất sợi và may mặc

II. 3.5. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng

II. 3.6. Lĩnh vực sản xuất bia và rượu

II. 3.7. Lĩnh vực sản xuất hóa chất

II. 3.8. Lĩnh vực sản xuất và chế biến lương thực - thực phẩm

CHƯƠNG III. CÁC NHIỆM VỤ “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP LỰA CHỌN”

III. 1. Nghiên cứu Tổng quan

III. 1.1. Hiện trạng của Việt Nam

III. 1.2. Hiện trạng và xu thế của thế giới

III. 2. Điều tra thu thập số liệu, khảo sát, và đo đạc phân tích hiện trạng tiêu thụ NLtại tám ngành Công nghiệp lựa chọn

III. 2.1. Giới thiệu chung

III. 2.2. Hiện trạng các nhà máy điện đốt khí và dầu ở VN

III. 2.3. Ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản

III. 2.4. Công nghiệp sản xuất thép

III. 2.5. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

III. 2.6. Công nghiệp sản xuất hóa chất

III. 2.7. Công nghiệp sản xuất sợi và may mặc

III. 2.8. Công nghiệp sản xuất rượu bia

III. 2.9. Ngành sản xuất lương thực thực phẩm

III. 3. Nghiên cứu, đề xuất định mức sử dụng NL

III. 3.1. Các tiếp cận

III. 3.2. Đề xuất định mức NL sản xuất điện của nhiệt điện khí và dầu

III. 3.3. Đề xuất định mức NL cho thủy hải sản

III. 3.4. Đề xuất định mức NL trong sản xuất thép

III. 3.5. Đề xuất định mức NL cho các ngành VLXD

III. 3.6. Đề xuất định mức NL một số ngành công nghiệp hóa chất

III. 3.7. Đề xuất định mức NL trong sản xuất dệt may

III. 3.8. Đề xuất định mức NL trong sản xuất rượu bia

III. 3.9. Đề xuất định mức NL trong chế biến lương thực thực phẩm

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

IV. 1. Kết luận

IV. 2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. EIA, 7/2010, Inernational Energy Outlook 2010

2. IEA, 3/2009, Energy Eficiency Indicators and Benchmarking Issues and Recent Developments

3. IEA, 2009, Worldwide Trend in Energy Use and Eficiency –Key Insights from IEA Indicator Analysis.

4. IEA, 2007, Energy Use in the New Millennium

5. IEA, 2007, Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2 Emissions

6. IEA, 2008, Energy Efficiency Indicators for Public Electricity production from Fossil Fuel

7. EcoEnergy, 2008, Benchmarking Energy Use in Pulp and Paper Mills

8. EcoEnergy, 2008, Benchmarking Energy Use in ammonia fertilizer

9. World Energy Council, 2004, Energy Efficiency: A World Wide Review on Indicators, Policies, Evaluation

10. Asia Pasific Energy Research Center, 2000, Energy Efficiency Indicators

11. Industrial Technology Research Institute, 2005, Energy Efficiency Indicator & Energy Coservation for the Industrial Sector in China Taipei

12. China Power Investment Corporation, 2007, Energy-Saving Technologies of thermal Power Plants

13. MoIT (Phuong Hoang Kim), 2008, The Energy Efficiency Situation in Vietnam.

14. JICA Team, 2008, Energy Conservation Policy and Measure in Japan

15. IAEA, 2005, Energy Indicators for Suatainable Development: Guidelines and Methodologies

16. Ministry of Energy, Thailand, 2006, Project on Studying ò Energy Index in Pulp&Paper, Ciment, Ure Industry

17. UB ban Kế họach NN, 1884, Định mức vật tư-– kỹ thuật

18. Bộ KHCN&MT, 1997, Sử dụng NL tiết kiệm và hiệu qủa ở VN

19. EVN, 2009, tổng kết vận hành HT điện năm 2008

20. Lê Mỹ Hồng. 2005. Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp. Trường đại học Cần Thơ

21. Phan Thị Thanh Huế. 2005. Công nghệ chế biến thuỷ hải sản. Trường đại học Cần Thơ

22. Công ty cổ phần chứng khoán An Bình. 2010. Báo cáo ngành thuỷ sản Việt Nam

23. Nguyễn Duy Chinh. 2008. Tổng quan nguồn lợi thuỷ sản, chiến lược và chính sách phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam

24. Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường. 2006. Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

25.1690/QĐ-TTg: Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020.

26. PEA-AIT International Conference on Energy and Sustainable Development: Issues and trategies (ESD 2010): Integrated Renewable Energy Solutions for Seafood Processing Stations

27. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 2 (5): 407-413,2010 ISSN: 2040-7467; Energy Consumption and Greenhouse Gases Emission form Canned Fish Production in Iran a Case Study: Khuzestan Province

28. Seafood Processing AIT

29. International Finance Corporation; Environmental, Health, and Safety Guidelines for Fish Processing

30. Phát triển năng lực chế biến thủy sản đông lạnh: Thành tựu và thách thức; Mạng thông tin khoa học & Công nghệ Việt Nam (Nguồn: TC Thủy sản, số 1/2006, tr. 41 – 43.)

31. United Nations Environment Programme Division of Technology, Industry and Economics; Cleaner Production Assessment in Fish Processing

32. Nguyen Phuoc Dan. 2004. Cleaner Production Potentials in Seafood Processing Industry: A Case Study from Ho Chi Minh City, Vietnam

33. FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture 2008

34. Các thông tin, số liệu, tài liệu từ trang thông tin điện tử đăng tải trên các Web. Của VN và các nước.

NGOÀI RA BẠN ĐỌC CÓ THỂ NGHIÊN CỨU THÊM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ NĂM 2009 CỦA TÁC GIẢ VỀ ĐỀ TÀI NÀY QUA LINK

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghien cuu, dieu tra khao sat, de xuat dinh muc su dung nang luong cho cac nganh cong nghiep lua chon (8763 I168)) TĐLVN 2010 nguyen duc cuong 376 Trang Download file nghiên cứu, điều tra khảo sát, đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp lựa chọn 2111
Tài liệu cùng nội dung
Trang    1   2   3   4   5       
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy công suất 600.000 KWH/năm

 • Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác

 • Đánh giá tính khả thi của các hệ thống hỗn hợp năng lượng tái tạo gió và mặt trời cho các đảo và các vùng nông thôn việt nam - quyển 1

 • Nghiên cứu đề xuất ứng dụng năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu sử dụng năng lượng cho các đồn biên phòng vùng sâu,vùng xa

 • nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết kế để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông, lâm, thủy sản, sinh hoạt nông thôn và bảo vệ môi trường

 • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cung cấp điện ổn định và an toàn cho các mỏ than hầm lò quảng ninh

 • điều tra sự nhiễm bẩn phóng xạ nhân tạo do các hoạt động hạt nhân và sự cố hạt nhân trên thế giới gây ra trên lãnh thổ Việt Nam

 • nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông, lâm, thủy sản, sinh hoạt nông thôn và bảo vệ môi trường

 • nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị thủy điện cực nhỏ cột nước thấp

 • nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông, lâm, thủy sản, sinh hoạt nông thôn và bảo vệ môi trường

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu, điều tra khảo sát, đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp lựa chọn

  nghiên cứu, điều tra khảo sát, đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp lựa chọn

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 734
  Hôm nay:88358
  Hôm qua: 116133
  Trong tháng 2776182
  Tháng trước3057808
  Số lượt truy cập: 123497724