Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ toán cao cấp và phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học lên facebook!
toán cao cấp và phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học

10/03/2017 Uploader: Dungcomay Loại file: pdf

Cuốn tài liệu được biên soạn trên cơ sở đề cương ôn thi tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đã được Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế ban hành. Tài liệu bao gồm hai phần: Toán cao cấp và Phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học. Mỗi phần đều được trình bày theo hai mục: Tóm tắt lí thuyết (theo yêu cầu của đề cương ôn tập) Và câu hỏi, bài tập kèm theo hướng dẫn cách giải nhằm giúp sinh viên có thể chủ động tự ôn tập theo tài liệu hướng dẫn này.

NGUYỄN GIA ĐỊNH - NGUYỄN TRỌNG CHIẾN – NGUYỄN THỊ KIM THOA - NXB ĐẠI HỌC HUẾ 2013

 

HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

TOÁN CAO CẤP VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

 

 

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế đã tổ chức biên soạn các tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp cho tất cả các ngành đào tạo của trung tâm. Cuốn sách Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Tiểu học (phần Toán cao cấp và Phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học) Là một trong số các tài liệu đó.

 

Cuốn tài liệu được biên soạn trên cơ sở đề cương ôn thi tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đã được Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế ban hành. Tài liệu bao gồm hai phần: Toán cao cấp và Phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học. Mỗi phần đều được trình bày theo hai mục: Tóm tắt lí thuyết (theo yêu cầu của đề cương ôn tập) Và câu hỏi, bài tập kèm theo hướng dẫn cách giải nhằm giúp sinh viên có thể chủ động tự ôn tập theo tài liệu hướng dẫn này.

 

Mục Tóm tắt lí thuyết trình bày những kiến thức và kĩ năng cơ bản mà sinh viên cần ghi nhớ để vận dụng vào giải các bài tập. Sinh viên được phép sử dụng các kiến thức và kĩ năng cơ bản này để làm bài tập và bài thi tốt nghiệp mà không cần phải chứng minh lại. Mục Bài tập trình bày các dạng toán cơ bản mà sinh viên cần biết cách giải. Đây là các bài tập để sinh viên luyện tập và làm cơ sở để giảng viên tham khảo khi xây dựng đề thi.

 

 

MỤC LỤC

Phần I. TOÁN CAO CẤP

Chương 1. QUAN HỆ

1.1. Quan hệ hai ngôi

1.2. Quan hệ tương đương

1.3. Quan hệ thứ tự

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI

Chương 2. ÁNH XẠ

2.1. Khái niệm và các tính chất

2.2. Đơn ánh – Toàn ánh – Song ánh

2.3. Hợp thành của các ánh xạ

2.4. Giải tích tổ hợp

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI

Chương 3. NHÓM

3.1. Khái niệm nhóm

3.2. Nhóm con

3.3. Nhóm con chuẩn tắc và nhóm thương

3.4. Đồng cấu nhóm

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI

Chương 4. VÀNH – TRƯỜNG

4.1. Khái niệm vành

4.2. Miền nguyên và trường

4.3. Vành con và iđêan

4.4. Đồng cấu vành

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI

Phần II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

Chương 1. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN

TOÁN Ở TIỂU HỌC

1.1. Vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của môn Toán ở tiểu học

1.2. Nội dung môn Toán ở tiểu học

1.3. Đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Chương 2. DẠY HỌC SỐ HỌC Ở TIỂU HỌC

2.1. Mục đích, yêu cầu và nội dung số học ở tiểu học

2.2. Dạy học các khái niệm số

2.2.1. Dạy học khái niệm số tự nhiên

2.2.2. Dạy học khái niệm phân số

2.2.3. Dạy học khái niệm số thập phân

2.3. Dạy học các phép tính số học

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Chương 3. DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC

3.1. Mục đích dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học

3.2. Nội dung dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học

3.3. Một số lưu ý về phương pháp khi dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học

3.3.1. Cần phải sử dụng một cách hợp lí các yếu tố trực quan trong dạy học cácyếu tố hình học ở tiểu học

3.3.2. Cần phải kết hợp một cách chặt chẽ giữa cái cụ thể và cái trừu tượngtrong dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học

3.3.3. Cần phải kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp quy nạp và phương phápsuy diễn trong dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học

3.3.4. Cần coi trọng phương pháp thực hành-luyện tập trong dạy học các yếu tốhình học ở tiểu học

3.3.5. Cần kết hợp chặt chẽ việc dạy học các yếu tố hình học với dạy học cácchủ đề kiến thức khác

3.3.6. Cần coi trọng việc rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng các dụng cụhình học ở tiểu học

3.3.7. Cần thường xuyên ôn tập, củng cố và hệ thống hóa các các kiến thức, kĩnăng trong dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học

3.3.8. Cần đảm bảo sự cân đối giữa tính khoa học và tính vừa sức trong dạy họccác yếu tố hình học ở tiểu học

3.4. Dạy học các biểu tượng (khái niệm, quy tắc) Hình học ở tiểu học

3.4.1. Các hoạt động chủ yếu khi dạy học một biểu tượng (khái niệm, quy tắc) Hình học ở tiểu học

3.4.2. Ví dụ

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

GỢI Ý, HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung (2002), Phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học, NXB ĐHSP, Hà Nội.

2. Đào Tam (2004), Thực hành phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học, NXBGD.

3. Đỗ Đình Hoan (cb), Sách giáo khoa Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4, Toán 5 (hiện hành). NXBGD.

4. Nguyễn Phụ Hy  (cb) (2000). Dạy học các tập hợp số ở tiểu học. NXBGD, Hà Nội.

5. Nguyễn Thị Kim Thoa (2013), Bồi dưỡng

 giỏi toán ở tiểu học, NXB Đại học Huế.

6. Phạm Đình Thực (2000), Giảng dạy các yếu tố hình học ở tiểu học. NXBGD, Hà Nội.

7. Vũ Dương Thuỵ, Đỗ Trung Hiệu (2001), Các phương pháp giải toán ở tiểu học, NXBGD, Hà Nội, Tập 1 và Tập 2.

 

 

Keywords:nguyen gia dinh,nguyen trong chien,nguyen thi kim thoa,nxb dai hoc hue 2013,huong dan on thi tot nghiep dai hoc nganh giao duc tieu hoc,toan cao cap va phuong phap day hoc mon toan o tieu hoc

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Huong dan on tap day toan o tieu hoc.Pdf NXB ĐH Huế Nguyen Gia Dinh 185 Trang Download file toán cao cấp và phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học 411
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

toán cao cấp và phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học

toán cao cấp và phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN