Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tài liệu học từ vựng tiếng bồ đào nha lên facebook!
tài liệu học từ vựng tiếng bồ đào nha

14/11/2014 Uploader: Thu Mai Loại file: pdf

TÀI LIỆU HỌC TỪ VỰNG TIẾNG BỒ ĐÀO NHA

 

Biên soạn: Trương Tấn Hưng

-------

 

MỞ ĐẦU

Tiếng Bồ Đào Nha được sử dụng bởi hơn 200 triệu người trên thế giới và là ngôn ngữ chính thức của Bồ Đào Nha, Brazil, Mozambique, Angola và một số các nước thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha.

Đây là một ngôn ngữ họ Rô-măng, có nguồn gốc từ ngôn ngữ La-tinh, và có nhiều điểm về ngữ pháp giống với các ngôn ngữ họ Rô-măng khác như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Pháp.

Một số hình ảnh ví dụ từ vựng tiếng Bồ Đào Nha

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 tài liệu học từ vựng tiếng bồ đào nha AMBN(St) AMBN(St) 197 trang Download file tài liệu học từ vựng tiếng bồ đào nha 451
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tài liệu học từ vựng tiếng bồ đào nha

tài liệu học từ vựng tiếng bồ đào nha

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN