Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử: thư điện tử an toàn lên facebook!
nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử: thư điện tử an toàn

14/11/2014 Uploader: Thu Mai Loại file: pdf

Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử: thư điện tử an toàn... Đáp ứng cho những giao dịch trong thương mại điện tử đòi hỏi sự an toàn thông qua dịch vụ thư điện tử...

Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước

 

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: THƯ ĐIỆN TỬ AN TOÀN

-----------------

 

MỞ ĐẦU

 

Hệ thư điện tử an toàn

Mục đích: Đáp ứng cho những giao dịch trong thương mại điện tử đòi hỏi sự an toàn thông qua dịch vụ thư điện tử.

Các đặc tính cơ bản:

Giao diện thân thiện, quen thuộc với những người đã quen sử dụng dịch vụ thư tín điện tử.

Có khả năng trao đổi thông tin ở dạng hiện cũng như thông tin bí mật giữa các đối tác thương mại với nhau.

Có khả năng xác thực cả người gửi, người nhận, xác thực nội dung thư. Đàm bảo rằng người nhận biết chắc chắn thư được gửi từ nguồn nào và nội dung trong quá trình gửi có bị thay đổi gì không.

CSDL thư được bảo vệ để có khả năng chống lại những khai thác bất hợp pháp từ phía người dùng. Chỉ những người dùng hợp pháp mới có khả năng đọc thư.

Được hỗ trợ hệ thống an toàn mạnh. Dòng thông tin luôn được kiểm soát và quá trình kiểm soát tương đối trong suốt với người dùng.

Có nhiều tiện dụng hỗ trợ cho hệ thống thư.

Kết nối giữa Mail Client và Mail Server thông qua các giao thức chuẩn POP3 và SV1TP. Do vậy hệ thống này có thể kết nối với mọi Mail Server có hỗ trợ những giao thức này. Vì đây là những giao thức phố biến, nên hầu như các Mail Scrver đều hỗ trự POP3 và SV1TP.

 

 

MỤC LỤC

 

Mục tiêu

Các chức năng trong hệ thống

Khời động chương trình

Gửi thư

Nhận thư

Đọc thư

Xoá thư

In thư

Tạo thư mục chứa thư

Copy, di chuyển thư

Tìm kiếm thư

Tổ chức sổ địa chỉ

Tổ chức nhiều account trong hệ thống

Cấu hình hệ thống

Cấu hình MailServer

Thay đổi thông tin người dùng

 

 

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử: thư điện tử an toàn AMBN(St) AMBN(St) 20 trang Download file nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử: thư điện tử an toàn 2001
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử: thư điện tử an toàn

nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử: thư điện tử an toàn

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN