Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến lên facebook!
giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến

16/10/2015 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách này mang 5 trọng tâm và mỗi trọng tâm tác giả đặt vào một chương và là phương pháp giải áp dụng đại lượng bất biến cho các nhóm trường hợp. Mỗi chương tương đối độc lập với nhau, sau mỗi tiết nhỏ trong chủ đề là một vấn đề mới tác giả gợi mở cùng bạn đọc với ví dụ minh họa và sau cùng là bài tập ứng dụng, lời giải của đa số các bài tập. Tài liệu này rất hữu ích với các giáo viên dạy toán cả cấp 2,3 cũng như các học sinh ham mê học tập môn toán. Mời các bạn download quyển sách tham khảo này.

NGUYỄN HỮU ĐIỂN - NXB GIÁO DỤC

 

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠI LƯỢNG BẤT BIẾN

 


Cuốn sách này mang 5 trọng tâm và mỗi trọng tâm tác giả đặt vào một chương và là phương pháp giải áp dụng đại lượng bất biến cho các nhóm trường hợp. Mỗi chương tương đối độc lập với nhau, sau mỗi tiết nhỏ trong chủ đề là một vấn đề mới tác giả gợi mở cùng bạn đọc với ví dụ minh họa và sau cùng là bài tập ứng dụng, lời giải của đa số các bài tập. Tài liệu này rất hữu ích với các giáo viên dạy toán cả cấp 2,3 cũng như các học sinh ham mê học tập môn toán.

 

Chương 1: Nguyên lí bất biến
Chương 2: Đa thức đối xứng 2 biến
Chương 3: Bất đẳng thức của các dãy số đồng thứ tự
Chương 4: Phương trình hàm
Chương 5: Những trò chơi toán học
Tài liệu tham khảo
Kí hiệu toán học trong sách
Mục lục

giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến

 

Keywords:download sach nguyen huu dien,giai bai toan bang phuong phap dại luong bat bien

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 GiaiToanBangPhuongPhapDaiLuongBatBien.Pdf NXB Đồng Nai NguyenHuuDien 239Tr/2Mb Download file giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến 200
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến

giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN