Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà tower lên facebook!
Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà tower

20/11/2015 Uploader: legiang Loại file: pdf

Đồ án kỹ thuật: Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà tower. Ngành: Điện tự động công nghiệp. Phạm Hồng Hoàng.

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT

 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHO TOÀ NHÀ TOWER

 

Ngành: Điện tự động công nghiệp

 

Phạm Hồng Hoàng

----------------------------------

MỞ ĐẦU

 

Từ xưa tới nay việc ngăn ngừa đề phòng hỏa hoạn hay công tác phòng cháy chữa cháy luôn được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu trong mỗi quốc gia. Ở Việt Nam hiện nay tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trụ sở văn phòng…xuất hiện ngày một nhiều, đặc biệt ở các thành phố lớn. Các tòa nhà với tính chất kiến trúc rộng và đa dạng, lại là nơi thường xuyên tập trung lượng lớn con người học tập, làm việc và được trang bị nhiều tài sản quý giá luôn tiềm ẩn những nguy cơ khác nhau dẫn tới hỏa hoạn. Do đó việc trang bị hệ thống báo cháy tự động nhằm phát hiện sớm các nguy cơ để ngăn chặn hiệu quả là một yêu cầu cấp thiết của các công trình...

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

1.1 KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.2 PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

1.2.1 Hệ thống báo cháy thông thường

1.2.2 Hệ thống báo cháy địa chỉ

1.3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG

1.3.1 Trung tâm báo cháy

1.3.2 Thiết bị đầu vào

1.3.3 Thiết bị đầu ra

1.4 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

1.5 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC THIẾT BỊ

1.5.1 Tủ báo cháy trung tâm

1.5.2 Đầu báo cháy

1.5.2.1 Đầu báo khói

1.5.2.2 Đầu báo nhiệt

1.5.3 Nút ấn báo cháy trực tiếp

1.5.4 Thiết bị đầu ra

1.5.4.1 Chuông báo cháy

1.6 TÍCH HỢP CÁC Hệ THỐNG KỸ THUẬT TRONG CÔNG TRÌNH

1.6.1 Hệ thống BMS

1.6.2 Hệ thống kiểm soát cửa tự động

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

2.1 MỤC ĐÍCH VÀ CÁC YÊU CẦU CHUNG

2.2 CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ

2.3 CƠ SỞ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.3.1 Đầu báo cháy dạng khói

2.3.2 Đầu báo cháy dạng nhiệt

2.4 TRUNG TÂM BÁO CHÁY

2.5 HỘP NÚT ẤN BÁO CHÁY

2.6 CÁC BỘ PHẬN LIÊN KẾT

2.7 NGUỒN ĐIỆN CHO HỆ THỐNG

Chương 3: Thiết kế hệ thống báo cháy nhà Hải Phòng Tower

3.1 HẢI PHÒNG TOWER VÀ CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

3.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.2.1 Tính toán khối lượng và xác định vị trí lắp đặt các thiết bị

3.2.2 Lựa chọn hệ thống báo cháy tự động

3.2.3 Thông số kỹ thuật chi tiết các thiết bị được lựa chọn

3.2.3.1. Tủ báo cháy trung tâm EST3 – 3CAB 21

3.2.3. Card kết nối thiết bị 2 loop – 3 SDDC

3.2.3.3 Card hỗ trợ kết nối

3.2.3.4. Tủ hiển thị phụ 3-LCDANN

3.2.3.5. Các loại đầu báo dạng điểm

3.3 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Những văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Nhà xuất bản Công An Nhân Dân, 2006.

[2] Bộ Xây Dựng, Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam, Nhà xuất bản Xây Dựng, Tập V tiêu chuẩn thiết kế, 2005.

[3] EST3 Installation and Service Manual, Edwards System Technology, INC. [4] EST3 Operations Manual, Edwards System Technology, INC.

[5] Smoke Detector Principle, System Sensor.

[6] http: //en. Wikipedia. Org/wiki/Smoke_detector

 


 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà tower AMBN(St) AMBN(St) 71tr Download file Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà tower 550
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà tower

Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà tower

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN