Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện lên facebook!
Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện

13/11/2015 Uploader: legiang Loại file: pdf

Đồ án kỹ thuật: Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn thiết bị điện. Ngành: Điện tự động công nghiệp. Lương Duy Chinh. Mục đích đề tài: Đẩy nhanh chương trình điện hóa nông thông miền núi đảm bảo đến năm 2020 hầu hết nông thôn đều có điện...

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT

 

TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG TRONG CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN. ĐI SÂU NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VẬN HÀNH AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN

 

Ngành: Điện tự động công nghiệp

 

Lương Duy Chinh

------------------------------------

MỞ ĐẦU

 

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong quá trình này, điện năng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Điện không những cung cấp cho các ngành công nghiệp mà nhu cầu sinh của người dân cũng ngày một tăng lên. Chính vì lý do đó mà ngành điện luôn là ngành mũi nhọn của đất nước. Đó là niềm vinh dự và trọng trách cho những ai công tác làm việc trong ngành điện. Bản thân em cũng rất tự hào minh là một sinh viên ngành điện.

 

Để sản xuất điện năng ta phải sử dụng các nguồn năng lượng thiên nhiên. Tùy theo loại năng lượng người ta chia ra làm các nhà máy nhiệt điện chính: Nhà máy nhiệt (NND), nhà máy thủy điện (NTD) Và nhà máy nguyên tử (NNT). Hiện nay phổ biến nhất là nhà máy nhiệt điện, ở đó nhiệt năng thoát ra khi đốt các nhiên liệu hữu cơ (than, dầu, khí v, v…) Được biến đổi thành điện năng. Nhà máy nhiệt điện sản xuất khoảng 70% điện năng của thế giới.

 

Hiện nay nhu cầu nhiên liệu lỏng trong công nghiệp, giao thông vận tải và sinh hoạt càng ngày càng tăng. Do đó người ta đã hạn chế dùng nhiên liệu lỏng cho nhà máy nhiệt điện. Nhiên liệu rắn và khí cũng trở thành nhiên liệu hưu cơ chính của nhà máy nhiệt điện. Trong tương lai, theo tổng sơ đồ phát triển điện quốc gia (Tổng sơ đồ VII), nhu cầu điện Việt Nam tiếp tục tăng từ14-16%/năm trong thời kỳ 2011-2015 và giảm dần xuống 11.15%/năm trong thời kỳ 2016-2020 và 7.4-8.4%/năm cho giai đoạn 2021-2030...

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG

1.2 Phân loại nhà máy nhiệt điện

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

2.1 MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ

2.1.1 Khái niệm chung

2.1.2 Hệ thống làm mát

2.1.3 Hệ thống kích từ

2.1.4 Thiết bị tự động điều chỉnh kích từ (TĐK)

2.1.5 Thiết bị diệt từ

2.2 MÁY BIẾN ÁP (MBA)

2.2.1 Phân loại và tham số của MBA

2.2.2 Tổ nối dây của MBA

2.2.3 Làm mát MBA

2.2.4 Khả năng tải của MBA

2.3 KHÍ CỤ ĐIỆN

2.3.1 Khái niệm chung

2.3.2 Máy cắt điện cao áp

2.3.3 Dao cách ly

2.3.4. Cầu chì

2.3.5 Kháng điện

2.3.6 Biến áp đo lường

2.3.7 Khí cụ điện hạ áp

2.3.8 Công tắc tơ

2.3.9 Khởi động từ

CHƯƠNG III: QUY TRÌNH VẬN HÀNH AN TOÀN TRONG MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN

3.1 MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ MÁY BÙ ĐỒNG BỘ

3.2 ĐỘNG CƠ ĐIỆN

3.3 MÁY BIẾN ÁP, MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU VÀ CUỘN DÂY KHÁNG CÓ DẦU

3.4 HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐIỆN (HPĐ)

3.5 HỆ THỐNG ÁC QUY

3.6 ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN TRÊN KHÔNG (ĐDK)

3.7 ĐƯỜNG CÁP ĐIỆN LỰC

3.8 BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN (BRT)

3.9 TRANG BỊ NỐI ĐẤT

3.10 BẢO VỆ CHỐNG QUÁ ĐIỆN ÁP

3.11. TRANG BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

3.12 CHIẾU SÁNG

3.13 TRẠM ĐIỆN PHÂN

3.14 DẦU NĂNG LƯỢNG

3.15 CHỈ HUY ĐIỀU ĐỘ - THAO TÁC

3.16 THAO TÁC ĐÓNG CẮT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Thành Bắc (2001), Giáo trình thiết bị điện, NXB KH và kĩ thuật.

2. Nguyễn Bính (1996), Điện tử công suất, Nhà xuất bản KH và kĩ thuật.

3. GS. TSKH Thân Ngọc Hoàn (2000), Máy điện, NXB xây dựng.

4. Nguyễn Hữu Khái (2006), Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

5. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền (2003), Truyền động điện, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật.

6. Ngô Hồng Quang (2003), Thiết kế cung cấp điện, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật.

7. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi (2003), Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại, Nhà xuất bản giáo dục.

8. Nguyễn Lân Tráng (2005), Quy hoạch phát triển hệ thống điện, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật.

9. Quy trình vận hành thiết bị điện trong các nhà máy điện (2005), Tài liệu lưu hành nội bộ.

10. Tài liệu về công ty nhiệt điện Uông Bí (2004), Nội bộ.

......

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện AMBN(St) AMBN(St) 101tr Download file Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện 680
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện

Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN