Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Thiết kế trạm biến áp trung gian 110/35/22 kv 40 mw xã ngọc sơn gia lộc hải dương lên facebook!
Thiết kế trạm biến áp trung gian 110/35/22 kv 40 mw xã ngọc sơn gia lộc hải dương

13/11/2015 Uploader: legiang Loại file: pdf

Đồ án kỹ thuật: Thiết kế trạm biến áp trung gian 110/35/22 kv 40 mw xã ngọc sơn gia lộc hải dương. Ngành: Điện - Điện tử. Bùi Đình Tới.

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT

 

THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP TRUNG GIAN 110/35/22 KV 40 MW XÃ NGỌC SƠN GIA LỘC HẢI DƯƠNG

 

Ngành: Điện - Điện tử

 

Bùi Đình Tới

--------------------------------------

MỞ ĐẦU

 

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước quá trình phát triển sản xuất được nâng cao. Nhu cầu điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp dịch vụ đời sống sinh hoạt tăng trưởng không ngừng.

 

Xuất phát từ thực tế việc cung cấp điện cho các khu vực dân cư, công trình khoa học, xây dựng hay sản xuất là một vấn đề bách, đời hỏi chất lượng điện năng cung cấp phải tốt, giá thành rẻ và hợp lí. Chính vì lẽ đó mà các nhà máy điện, các trạm phân phối, các trạm biến áp trung gian ngày càng phải được tăng lên để có nguồn điện hợp lí đến tổng khu vực, trong nhà máy, hộ tiêu thụ. Việc giải quyết đúng đắn vấn đề kinh tế, kỹ thuật trong thiết kế xây dựng và vận hành chúng mang lợi ích cho sự phát triển của ngành điện hiện nay...

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1. TÍNH CẦN THIẾT CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP

1.2. HIỆN TRẠNG NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN

1.3 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1.4. NHU CẦU ĐIỆN NĂNG, TÍNH CẤP THIẾT CỦA CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG 2. TÍNH CHỌN MÁY BIẾN ÁP

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP

2.2. CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀCẤP ĐIỆN ÁP

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH VÀ CHỌN THIẾT BỊ KHÍ CỤ CHO TRẠM BIẾN ÁP

3.1. KHÁI NIỆM CHUNG

3.2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH

3.3. XÁC ĐỊNH ĐIỂM NGẮN MẠCH TÍNH TOÁN

3.4. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH

3.5. CHỌN VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ KHÍ CỤ CHO TRẠM BIẾN ÁP

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ TRẠM ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Thiết kế trạm biến áp trung gian 110/35/22 kv 40 mw xã ngọc sơn gia lộc hải dương AMBN(St) AMBN(St) 90tr Download file Thiết kế trạm biến áp trung gian 110/35/22 kv 40 mw xã ngọc sơn gia lộc hải dương 710
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Thiết kế trạm biến áp trung gian 110/35/22 kv 40 mw xã ngọc sơn gia lộc hải dương

Thiết kế trạm biến áp trung gian 110/35/22 kv 40 mw xã ngọc sơn gia lộc hải dương

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN