Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại việt nam lên facebook!
Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại việt nam

19/11/2015 Uploader: legiang Loại file: pdf

Luận án tiến sĩ âm nhạc học: Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại việt nam. Chuyên ngành: Âm nhạc học. Mã số: 62 21 02 01. SUN JIN (TÔN TIẾN). Mục đích đề tài: Tổng kết lại sự hình thành và phát triển của nghệ thuật đàn Bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam từ khi thành lập trường Âm nhạc Việt Nam (1956) cho đến cuối thế kỳ XX...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ ÂM NHẠC HỌC

 

NGHỆ THUẬT ĐÀN BẦU TRONG GIAI ĐOẠN MỚI TẠI VIỆT NAM

 

Chuyên ngành: Âm nhạc học

 

Mã số: 62 21 02 01

 

SUN JIN (TÔN TIẾN)

-----------------------------------------

MỞ ĐẦU

 

Đàn Bầu là một cây đàn đặc sắc của Việt Nam, nó có từ lâu đời và vốn sinh ra để phục vụ đời sống tinh thần dân tộc. Khi nhắc tới đàn Bầu là nhắc tới một cây đàn có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống tinh thần người dân Việt Nam, bởi người Việt Nam đã ví âm thanh của cây đàn Bầu như “những giọt âm thanh tâm hồn của dân tộc, của đất nước Việt Nam”. Tiếng đàn Bầu với Cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha”  như chứa đựng những cung bậc tình cảm vọng về từ ngàn xưa và còn vang mãi đến tận mai sau.

 

Cây đàn Bầu từ khi sinh ra đã gắn với các loại hình ca hát dân gian, đồng thời còn giữ chức năng là một nhạc cụ độc tấu trong dàn nhạc dân gian. Kể từ hơn nửa thế kỷ nay, từ khi thành lập HVÂNQGVN (tiền thân là Trường Âm nhạc hay

 

Nhạc viện Hà Nội sau này), cây đàn Bầu đã được đưa vào hệ thống giảng dạy và cũng từ đây nghệ thuật đàn Bầu Việt Nam đã bước lên một bước tiến mới. Cho đến ngày nay, nghệ thuật đàn Bầu tại Việt Nam đã đạt tới một trình độ nghệ thuật biểu diễn cao, đồng thời việc giảng dạy đàn Bầu cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể.

 

Nhìn qua ngoại hình đàn Bầu vẻ đơn giản, nó chỉ có duy nhất một dây, một vòi đàn và một thân đàn. Có người cho rằng đàn Bầu chỉ có một dây nên kỹ thuật của nó rất đơn giản. Nhưng họ không ngờ âm vực của đàn Bầu rộng tới hơn ba quãng 8 với các âm giai, các thể trưởng, thứ với đủ các dấu thăng giáng khác nhau.

 

Nếu bạn nào đi sâu nghiên cứu một chút về cấu tạo mới biết thực chất cây đàn Bầu đã được tuân thủ theo những nguyên tắc khoa học rất tinh vi. Nó có liên quan đến các định lý của vật lý học, của âm học... Như vậy đã thu hút được rất nhiều người quan tâm đến. Những vấn đề về đàn Bầu vẫn còn là mảnh đất lớn màu mỡ để các nhà khoa học, các nghệ sĩ giảng viên khai thác và phát triển.

Hơn 500 năm trước có một bộ phận người dân tộc Kinh thuộc các tỉnh duyên 2 hải phía Bắc Việt Nam đã di cư sang vùng biển thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và định cư tại đây. Cho đến ngày nay, bộ phận này đã có khoảng 20.000 người sinh sống trong sự hòa nhập cộng đồng 12 dân tộc tại tỉnh Quảng Tây...

 

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

Chương I: ĐÀN BẦU TRONG ĐỜI SỐNG ÂM NHẠC CỦA NGƯỜI VIỆT

1.1 Vài nét về cây đàn Bầu trong văn hóa người Việt

1.1.1 Những truyền thuyết cổ truyền về cây đàn Bầu

1.1.2. Cây đàn Bầu trong thơ ca

1.1.3. Những nhân vật đại diện có đóng góp lớn cho sự phát triển đàn Bầu

1.1.4. Những quá trình cải tiến đàn Bầu đáng ghi nhớ

1.2 Mối quan hệ giữa ngôn ngữ người Việt với âm thanh cây đàn

1.2.1. Những đặc trưng cơ bản về ngôn ngữ và kỹ thuật đàn Bầu

1.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới diễn tấu của cây đàn Bầu

Tiểu kết chương I

Chương II: BIỂU DIỄN VÀ ĐÀO TẠO ĐÀN BẦU TRONG GIAI ĐOẠN MỚI TẠI VIỆT NAM

2.1. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu theo phong cách truyền thống

2.1.1 Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu trong phong cách dân ca ba miền

2.1.2. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu trong phong cách thính phòng cổ truyền

2.1.3 Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu trong phong cách Ca Kịch truyền thống

2.2. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu theo phong cách mới

2.2.1. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu với dân ca, nhạc cổ theo phong cách mới

2.2.2. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu với các tác phẩm mới

2.2.3. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu với tác phẩm ngẫu hứng

2.3. Đào tạo đàn Bầu nhằm phát triển nghệ thuật biểu diễn trong giai đoạn mới tại Việt Nam

2.3.1 Hoạt động biểu diễn đã đẩy mạnh việc đào tạo đàn Bầu

2.3.2. Các kỹ thuật diễn tấu của đàn Bầu đang được áp dụng trong các cơ sở đào tạo tại Việt Nam

2.3.3. Phương pháp và giáo trình đào tạo đàn Bầu

Tiểu kết chương II

Chương III: SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT ĐÀN BẦU

3.1 Điều tra xã hội học về cây đàn Bầu

3.1.1. Bối cảnh thiết lập bảng câu hỏi và tiến hành tìm hiểu về đàn Bầu

3.1.2. Đánh giá kết quả điều tra

3.1.3. Những góp ý của các nhạc sĩ sáng tác, giảng viên và nghệ sĩ đàn Bầu trong các cuộc phỏng vấn

3.2. Những yếu tố quan trọng cho sự kế thừa và phát triển nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu trong thời kỳ mới

3.2.1. Đường lối và chính sách của Đảng và Chính Phủ trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống

3.2.2. Đổi mới nội dung là cơ bản

3.2.3. Giới học thuật là cầu nối

3.2.4. Quần chúng nhân dân là chủ thể

3.3. Phát triển nghệ thuật đàn Bầu theo hướng mở nhằm tiếp cận với yêu cầu mới của thời đại (hoạthóa, tiến hóa, tiêu chí hóa)

3.3.1. Giữ gìn và đa dạng hóa các hoạt động nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu (hoạt hóa)

3.3.2. Đổi mới nội dung và hình thức để phát triển nghệ thuật đàn Bầu (Tiến hóa)

3.3.3. Làm nổi bật vị trí của nghệ thuật đàn Bầu (tiêu chí hóa)

Tiểu kết chương III

KẾT LUẬN

KIẾN NGHỊ

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CỐ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Hồ Hoài Anh (2011): Nghệ thuật Biểu diễn đàn Bầu trong đời sống âm nhạc Việt Nam hiện nay. Luận văn Thạc sỹ của HVANQGVN.

2. Hoàng Anh (2008): NSND Xuân Hoạch và những người ngược thời gian. Tạp chí văn hiến, số 1 (95). Tr 188 – 191.

3. Như Bình (2008): NSND Thanh Tâm người tình độc Huyền cầm. An ninh thế giới cuối tháng. Số 86. Tháng 9.2008. Tr631-635.

4. “Bảo tồn vốn cổ dân tộc trong đào tạonghiên cứu âm nhạc” (Đề tài NCKH cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. TS. NSND. Ngô Văn Thành).

5. Bộ GD&ĐT (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 (QĐ

711/QĐ – TTg 2012)

6. Bộ GD&ĐT (2011), Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcđào tạo, đáp ứng yêu cầu

7. Bộ GD&ĐT (2014), Qui định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, Thông tư 23/2014/TT – BGDĐT

8. Bộ Văn hóa-thông tin vụ đào tạo viện Âm nhạc (2004): Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển âm nhạc truyền thống ý nghĩa văn hóa và thành tựu nghệ thuật. Viện âm nhạc.

9. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch (2010): 1000 năm âm nhạc thăng long Hà Nội (quyển I-V). Nxb Âm nhạc Hà Nội.
......

Tiếng Anh

1. Diagram Group (1976), Musical instruments of the word, Diagram Visual Infornation Ltd. New York, U. S. A.

2. Elizabeth May (1983), Musics of Many Cultures, University of California Press. Lon-don, England.

3. Curt Sache (1940): The history of Muscal Instruments, New York: W. W. Norton anh Company Inc

......

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại việt nam AMBN(St) AMBN(St) 188tr Download file Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại việt nam 1453
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại việt nam

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại việt nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN