Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai đoạn mới lên facebook!
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai đoạn mới

20/11/2015 Uploader: legiang Loại file: pdf

Luận án tiến sĩ âm nhạc học: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai đoạn mới. Ngành: Âm nhạc học. Mã số: 62 21 02 01. Lê Minh Xuân. Mục đích đề tài là: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp bậc ĐH tại các học viện âm nhạc và nhạc viện trong giai đoạn mới tại VN...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ ÂM NHẠC HỌC

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO THANH NHẠC CHUYÊN NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

 

Ngành: Âm nhạc học

 

Mã số: 62 21 02 01

 

Lê Minh Xuân

-----------------------------------------------

MỞ ĐẦU

 

Nghệ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp của thế giới ra đời từ thế kỷ (TK) XVI – XVII và du nhập vào Việt Nam (VN) Khoảng nửa đầu TK XX. Quá trình du nhập này đã có những ảnh hưởng nhất định tới đời sống văn hóa tinh thần của người VN và lĩnh vực đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp ở VN chính thức được bắt đầu từ năm 1956, với sự ra đời của Trường Âm nhạc VN.

 

Ngày nay, trong các cơ sở đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp hàng đầu VN phải kể đến Học viện Âm nhạc Quốc gia VN (HVANQGVN), Học viện Âm nhạc Huế (HVAN Huế) Và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (NVTPHCM).

 

Trong chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, HVANQGVN đặt trọng tâm vào ba định hướng lớn: “đào tạo tài năng đỉnh cao cho đất nước; Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và đào tạo phổ cập, nâng cao dân trí” [30; 1]. Đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai đoạn mới không nằm ngoài những định hướng trên. Trước định hướng đổi mới lớn đó, công tác đào tạo thanh nhạc tại các học viện âm nhạc và nhạc viện không tránh khỏi lúng túng giữa sự mong muốn duy trì những gì hiện đang có và việc đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới; Giữa yêu cầu đổi mới với năng lực đáp ứng sự đổi mới, hướng tới hội nhập khu vực và thế giới. Trong khi đó, thực tiễn hoạt động biểu diễn thanh nhạc ngoài xã hội đang diễn ra sôi động và tương đối phức tạp. Có xu hướng biểu diễn “chiều theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng, hạ thấp chức năng giáo dục, nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí.. .”,Tình trạng nghiệp dư hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp có chiều hướng tăng lên” [19; 2] dẫn đến sự sa sút trong thưởng thức thẩm mỹ của công chúng. Hoạt động biểu diễn của đội ngũ ca sĩ không chuyên mới chỉ dừng lại ở chức năng giải trí, có lúc, có nơi còn có những biểu hiện lệch lạc làm xấu bức tranh toàn cảnh của nền thanh nhạc VN.

 

Mặt khác, đội ngũ ca sĩ chưa thực sự đủ bản lĩnh, trình độ để góp phần định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho công chúng, thực hiện tốt vai trò phục vụ 2 xã hội với những tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật thanh nhạc. Hiện tượng ca sĩ chuyên nghiệp thử nghiệm ở dòng nhạc thị trường, giải trí, làm nảy sinh hiện tượng nghiệp dư hóa trong biểu diễn thanh nhạc chuyên nghiệp. Trong các chương trình (CT) Ca nhạc trên sóng phát thanh truyền hình, CT truyền hình trực tiếp, tụ điểm ca nhạc...

 

MỤC LỤC

Danh mục các chữ viết tắt

Mục lục

Giải thích một số khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong luận án

Mở đầu

Chương 1: Sư phạm thanh nhạc châu Âu và sự hình thành các cơ sở đào tạothanh nhạc hàng đầu ở Việt Nam

1.1. Khuynh hướng sư phạm thanh nhạc châu Âu

1.2. Khái quát về ba cơ sở đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp hàng đầu ở Việt Nam

Tiểu kết chương

Chương 2: Thực trạng và yêu cầu đổi mới đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp

2.1. Thực trạng đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp

2.3. Những quan điểm về yêu cầu đổi mới trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp

Tiểu kết chương

Chương 3: Giải pháp đổi mới đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp

3.1. Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên

3.2. Đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của sinh viên

3.3. Đa dạng hóa chương trình và giáo trình thanh nhạc chuyên nghiệp

3.4. Thực nghiệm sư phạm

Tiểu kết chương 3

Kết luận

Danh mục các công trình đã công bố liên quan đến đề tài luận án

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tiếng Việt

1. Anne Peckham (2003), Phương pháp luyện giọng để trở thành ca sĩ, Nguyễn Văn Vĩnh dịch, Nxb Âm nhạc, HN.

2. Nguyễn Bách (2002), Tiếng Ý dùng cho Âm nhạc, Nxb Trẻ, TPHCM

3. Nguyễn Bách (2011), Thuật ngữ âm nhạc, Nxb Thanh Niên, TPHCM

4. Thế Bảo (2013), Cảm nhận mỹ học âm nhạc, Nxb Thanh Niên, TPHCM

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2002), Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nxb Giáo dục, HN.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 (QĐ

711/QĐ-TTg 2012).

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcđào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Qui định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT.

......

II. Tiếng Anh

88. David Adams (1999), A handbook of diction for singers, Italian, German, French, Oxford University Press, New York.

89. Richard Bonynge, The Art of Joan Sutheriand, Copyright by Josef Weinberger, London.

90. J. Peter Borkholoder, Donald J. Grout, Claude V. Palisca, A History of western music, New York – Lon don. 91. Sergius Kagen (1968), Music for the voice, Copyright by Genevieve Greer Kagen, Published by Indiana University Press 601 North Morton Streer Bloomington, Indiana 47402-0672, Manufactured in the United States of Amerrica.

92. Robert L. Larsen (1991), compiled and edited, Arias for Tenor, Copyright by G. Schirmer, New York.

93. Robert L. Larsen (1991), compiled and edited, Arias for mezzo – soprano, Copyright by G. Schirmer, New York.

94. Richard Miller (1996), The structure of singing, New York.

95. W. A. Mozart, Twenty one Concert Arias for Soprano volume 1, Original Texts with English Versions by Lorraine noel finley, Copyright by G. Schirmer, New York.

96. W. A. Mozart, Twenty one Concert Arias for Soprano volume 2, Original Texts with English Versions by Lorraine noel finley, Copyright by G. Schirmer, New York. III. Tiếng Ý

99. Luciano Canepari, Barbara Giovannelli, Giuseppe Viaro (2001), Arie antiche (con trascrizione fonetica per lo studio del canto), Guerra guru srl Via A. Manna, 25 06132 Perugia – Italy.

100. Giuseppe Concone (1998), 15 vocalizzi Op. 12 per soprano o mezzosoprano.

101. Heinrich Panofka (2000), 24 vocalizzi progressivi Op. 85 nell’ estensione di un’ottava e mezza.

102. Luigi Ricci, 1988, Variazioni – Cadenze – Tradizioni per canto, G. Ricodi & Editori, Milano – Italy.

103. Gioanchino Rosini, 1997, Arie, Ariette e Romance, BMG Ricordi, Roma.

104. Gaetano Seildler, L’arte del cantare, 40 melodie progressive per soprano o tenore.

 

IV. Luận án

105. Phạm Phương Hoa (2010), Những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc thế kỷ XX, Luận án Tiến sĩ nghệ thuật, Thư viện HVANQGVN.

106. Trần Thị Ngọc Lan (2010), Nâng cao chất lượng đào tạo hát tiếng Việt trong nghệ thuật hát mới, Luận án Tiến sĩ nghệ thuật, Thư viện HVANQGVN.

107. Trần Tố Mai (2010), Opera trong sự phát triển của nền Âm nhạc Việt Nam, Luận án Tiến sĩ nghệ thuật, Thư viện HVANQGVN.

108. Bùi Huyền Nga (2005), Một số dạng cấu trúc trong dân ca người Việt, Luận án Tiến sĩ nghệ thuật, Thư viện HVANQGVN.

109. Trương Ngọc Thắng (2008), Quá trình hình thành và phát triển của ca hát chuyên nghiệp Việt Nam, Luận án Tiến sĩ nghệ thuật, Thư viện HVANQGVN.

110. Nguyễn Bích Vân (2010), Rèn luyện bản lĩnh biểu diễn cho học sinh sinh viên nhạc cụ cổ điển Phương Tây, Luận án Tiến sĩ nghệ thuật, Thư viện HVANQGVN.

......

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai đoạn mới AMBN(St) AMBN(St) 272tr Download file Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai đoạn mới 2000
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai đoạn mới

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai đoạn mới

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN