Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tiếng anh nâng cao trung học cơ sở lên facebook!
tiếng anh nâng cao trung học cơ sở

18/09/2015 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Bộ sách nâng cao tiếng anh dành cho học sinh trung học cơ sở, dành cho học sinh lớp 7, 8, 9 và chuẩn bị ôn thi vào các trường chuyên lớp chọn Anh Ngữ. Bộ sách được bám sát theo chương trình sách giáo khoa và nhằm nhấn mạnh, nâng cao về ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng và ngữ âm được trình bày cụ thể qua các dạng bài tập phong phú. Ngoài ra bộ sách này còn nhằm hướng dẫn các em học sinh cách học tiếng anh trong tương lai rèn luyện Nghe, Nói, Đọc, Viết. Sách gồm 4 tập.

NGUYỄN THỊ CHI - CHU THỊ LAN - LÊ THỊ NGÀ - NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

SÁCH THAM KHẢO TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

TIẾNG ANH NÂNG CAO

 

 

Bộ sách nâng cao tiếng anh dành cho học sinh trung học cơ sở, dành cho học sinh lớp 7, 8, 9 và chuẩn bị ôn thi vào các trường chuyên lớp chọn Anh Ngữ. Bộ sách được bám sát theo chương trình sách giáo khoa và nhằm nhấn mạnh, nâng cao về ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng và ngữ âm được trình bày cụ thể qua các dạng bài tập phong phú. Ngoài ra bộ sách này còn nhằm hướng dẫn các em học sinh cách học tiếng anh trong tương lai rèn luyện Nghe, Nói, Đọc, Viết. Sách gồm 4 tập.

 

tiếng anh nâng cao lớp 7 8 9 tập 1 trung học cơ sở

tiếng anh nâng cao lớp 7 8 9 tập 4 trung học cơ sở

 


Keywords:download nguyen thi chi,sach tham khao trung hoc co so,tieng anh nang cao,on thi hoc sinh gioi hsg lop 7 8 9,sach on thi vao truong chuyen ngu,chu thi lan,le thi nga

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Tieng Anh Nang Cao THCS Tap 1 NXB Đại học... LeThiNga 159Tr/20Mb Download file tiếng anh nâng cao trung học cơ sở 150
2 Tieng Anh Nang Cao THCS Tap 2 NXB Đại học... LeThiNga 152Trang/20Mb Download file tiếng anh nâng cao trung học cơ sở 150
3 Tieng Anh Nang Cao THCS Tap 3 NXB Đại học... ChuThiLan 144Tr/18Mb Download file tiếng anh nâng cao trung học cơ sở 150
4 Tieng Anh Nang Cao THCS Tap 4 NXB Đại học... NguyenThiChi 156Tr/18Mb Download file tiếng anh nâng cao trung học cơ sở 150
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tiếng anh nâng cao trung học cơ sở

tiếng anh nâng cao trung học cơ sở

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN