Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam lên facebook!
lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

23/02/2017 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Cuốn giáo trình Lịch sử nhà nước và luật VN này bao gồm 15 chương, chia ra làm 5 thời kỳ và có tổng số 440 trang. Tổng quan và phân tích lịch sử về hình thành nhà nước và luật từ trước công nguyên đến hiến pháp 1992. Sách dành cho sinh viên các trường đại học

THS VŨ THỊ NGA - GSTS LÊ MINH TÂM Và Cs- ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - NXB CÔNG AN NHÂN DÂN 2012

 

GIÁO TRÌNH

LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 

Cuốn giáo trình Lịch sử nhà nước và luật VN này bao gồm 15 chương, chia ra làm 5 thời kỳ và có tổng số 440 trang. Tổng quan và phân tích lịch sử về hình thành nhà nước và luật từ trước công nguyên đến hiến pháp 1992. Sách dành cho sinh viên các trường đại học

 

Nội dung của giáo trình:

 

PHẦN I

Chương 1: Qúa trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Phần II

Chương 2: Nhà nước và luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc (179 Tr. CN - 938)

Phần III: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN VIỆT NAM

Chương 3: Một số vấn đề chung về nhà nước và luật phong kiến

Chương 4: Nhà nước và luật Ngô - Đinh - Tiền Lê giai đoạn củng cố nền độc lập dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyền

Chương 5: Nhà nước va luật các triều đại Lý - Trần - Hồ trong giai đoạn củng cố và phát triển nhà nước trung ương tập quyền

Chương 6: Nhà nước phong kiến quân chủ tập quyền thời Lê Sơ đầu thế kỷ XV-XVI

Chương 7: Nhà nước trong thời kỳ nội chiến Thế kỷ XVI-XVIII

Chương 8: Pháp luật thế kỷ thứ XV-XVIII bộ quốc triều hình luật và bộ quốc triều khám tụng điều lệ

Chương 9: Nhà nước và luật trong nền quân chủ chuyên chế triều Nguyễn (1802-1884)

Phần VI: CHÍNH QUYỀN VÀ LUẬT LỆ THỜI PHÁP THUỘC 1858-1945

Chương 10: Chính quyền

Chương 11: Pháp luật và tòa án

Phần V: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 - 1954

Chương 12: Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam DCCH - Nhà nước và luật trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp 1945-1954

Chương 13: Nhà nước và luật trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc 1954-1976

Chương 14: Sự thành lập nhàn ước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1976 - Nhà nước và luật trong cơ chế tập trung quan Liêu - Bao cấp 1975-1986

Chương 15: Nhà nước và luật thời kỳ đổi mới

 

lich su nha nuoc va phap luat viet nam

 

Keywords: Download filetype:pdf, Dai hoc luat ha noi, nxb cong an nhan dan, sach giao trinh, lich su nha nuoc va phap luat viet nam, ma so 80 2012, cbx6590cand

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh lich su nha nuoc va phap luat.Pdf NXB Công An... Vu Thi Nga 537 Trang Download file lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam 331
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN