Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Bước đầu nghiên cứu  ảnh hưởng của nhiệt độ đến anthranoid trong hạt thảo quyết minh lên facebook!
Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến anthranoid trong hạt thảo quyết minh

02/06/2016 Uploader: Dungcomay Loại file: pdf

Khoá luận tốt nghiệp: Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến anthranoid trong hạt thảo quyết minh...Hỏa chế là một trong ba phương pháp cơ bản trong chế biến cổ truyền các vị thuốc [3,20]. Trong số các vị thuốc thường dùng ít nhất có trên 100 vị thuốc được chế biến theo phương pháp hỏa chế [11]. Tiêu chuẩn thành phẩm chế biến theo phương pháp cổ truyền được đánh giá chủ yếu bằng cảm quan: Màu sặc, mùi, vị. Trong đó màu sắc được coi là tiêu chuẩn quan trọng nhất, quan sát trong lòng vị thuốc, bề mặt ngoài của vị thuốc. Người ta đã phân loại phương pháp chế biến dựa theo màu: Màu dược liệu sống, màu vàng, vàng cháy cạnh, nâu đen, đen [11,18].

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU  ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN ANTHRANOID TRONG HẠT THẢO QUYẾT MINH
 

SV: HOÀNG THỊ THU HƯƠNG - NHD: TS. PHÙNG HOÀ BÌNH, TS. ĐỖ NGỌC THANH 

 

 

Phần 2: TỔNG QUAN

 

2.1. Các phương pháp hỏa chế.

 

Hỏa chế là phương pháp chế biến sử dụng tác động của nhiệt độ khô [3] ở các mức nhiệt độ khác nhau vào vị thuốc với mục đích bảo quản, thay đổi thể chất, tính vị, tăng hiệu lực trị bệnh, tăng độ an toàn, giảm tác dụng không mong muốn của thuốc [3,10,20].

 

Hỏa chế là một trong ba phương pháp cơ bản trong chế biến cổ truyền các vị thuốc [3,20]. Trong số các vị thuốc thường dùng ít nhất có trên 100 vị thuốc được chế biến theo phương pháp hỏa chế [11]. Tiêu chuẩn thành phẩm chế biến theo phương pháp cổ truyền được đánh giá chủ yếu bằng cảm quan: Màu sặc, mùi, vị. Trong đó màu sắc được coi là tiêu chuẩn quan trọng nhất, quan sát trong lòng vị thuốc, bề mặt ngoài của vị thuốc. Người ta đã phân loại phương pháp chế biến dựa theo màu: Màu dược liệu sống, màu vàng, vàng cháy cạnh, nâu đen, đen [11,18]. Thực chất màu sắc vị thuốc biểu hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ khi chế biến ở mức nhiệt độ khác nhau trong khoảng thời gian khác nhau:

 

2.1.1. Sao không có phụ liệu (sao trực tiếp):

 

Là phương pháp saó mà dược liệu được truyền trực tiếp qua dụng cụ sao [3,12,19].

 

- Sao qua (vi sao): Nhiệt độ sao khoảng 50° - 80°c [3,19], màu của vị thuốc biến đổi không đáng kể.

 

- Sao vàng (hoàng sao): Nhiệt độ sao khoảng 100° - 140°c. Sản phẩm có bề mặt ngoài màu vàng hoặc vàng đậm, bên trong có màu thuốc sống [3,19,20].

 

- Sao vàng sém cạnh: Nhiệt độ sao khoảng 100° - 140°c. Sản phẩm có bề mặt ngoài màu vàng, rìa cạnh đen [3,10,20]. 2- Sao đen (hắc sao, sao tồn tính): Nhiệt độ sao khoảng 200° - 240°c [3,19]. Sản phẩm có bề mặt ngoài màu đen, bên trong có màu vàng [3,20].

 

- Sao cháy (thán sao): Nhiệt độ sao khoảng 200° - 240°c [3,19,20]. Sản phẩm có bề mặt ngoài màu đen, bên trong màu nâu đen (đen đến 70%) [20].

 

2.1.1. Sao có phụ liệu (sao gián tiếp)

 

Là phương pháp sao mà vị thuốc được truyền nhiệt gián tiếp qua phụ liệu trung gian như: Cám, gạo, để tăng tác dụng kiện tỳ, nhiệt độ sao thường thấp. Khi sao cách cát, hoạt thạch, văn cáp thì người ta thường khống chế nhiệt độ ở khoảng 200° - 250°c nhằm phân bố nhiệt đồng đều cho vị thuốc.

 

Ngoài ra còn có một số phương pháp khác:

 

- Nung (đoàn): Dùng nhiệt độ cao có thể đến hàng ngàn độ chủ yếu đối với một số khoáng vật [16] như: Cửu khẩu, mẫu lệ, thạch quyết minh.

 

- Chế sương: Là phương pháp nung kín để tinh chế một số khoáng vật mà hoạt chất có tính chất thăng hoa ở nhiệt độ cao như: Lưu huỳnh, thuỷ ngân, asen [3].

 

- Nướng: Làm chín thuốc, giảm tính mãnh liệt của thuốc. Thuốc thường được vùi trong tro bếp củi hoặc nướng trên than củi.

 

2.2. Sư ảnh hưởng của nhỉẽt đố đến màu sác và TPHH của vi thuốc

 

2.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự thay đổi màu sắc của vị thuốc

 

Khi nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến màu sắc một số vị thuốc, một số tác giả [10,21] đã phân loại thành các nhóm khác nhau: “ Cấu trúc tinh bột”: Hoài sơn, ý đĩ nhân. “Cấu trúc cellulose”: Hoàng kỳ, bạch truật, “Cấu trúc mỏng manh”: Hoa hoè, kim ngân. Ở nhiệt độ khác nhau, trong khoảng thòi gian khác nhau, sự thay đổi màu sắc của vị thuốc ở các nhóm là khác nhau:

 

- Ở mức nhiệt độ thấp hơn 100°c, thường ít làm biến màu của vị thuốc (tương đương phương pháp sao qua của YHCT) [10]. 3- ở mức nhiệt độ khoảng 120° - 160°c (tương đương phương pháp sao vàng của YHCT), thường làm vị thuốc có màu vàng rõ rệt (tuỳ từng loại dược liệu khác nhau) [10]:

 

+ Vị thuốc có câu trúc tinh bột: Nhiệt độ tương đương sao vàng là 15Ơ1 - 16CPc

 

+ Vị thuốc có cấu trúc cellulose: Nhiệt độ tương đương sao vàng là 120p - 140PC.

 

- Ở khoảng nhiệt độ 170° - 220°c, thường làm vị thuốc chuyển sang màu đen (tương đương phương pháp sao cháy của YHCT) [10]:

 

+ Vị thuốc cấu trúc tinh bột: Nhiệt độ tương đương sao cháy là khoảng 220°C/25' đến 220°C/30’

 

+ Vị thuốc cấu trúc Cellulose và cấu trúc mỏng manh nhiệt độ tương đương sao cháy khoảng 170° - 210°c.

 

2.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến TPHH của vị thuốc.

 

2.2.2. I. Sự biến đổi về thành phần

 

Khi nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến TPHH của vị thuốc ở mức độ và thời gian khác nhau, TPHH của vị thuốc có sự chuyển hóa từ chất này sang chất khác, hoặc tăng lên hoặc giảm xuống. Bằng SKLM, SKG cho thấy:

 

- ở mức nhiệt độ dưới 100°c (tương đương phương pháp sao qua YHCT) TPHH thay đổi không đáng kể:

 

+ Trên sắc ký đồ SKG Flavonoid/ hoa hoè với hệ dung môi khai triển: CHCI3 - CH3CHO - H20 (13: 6: 1), mẫu sống và mẫu sấy 80°c đều cho 3 vết tương đương nhau [10].

 

+ Trên sắc ký đồ SKLM Aucubin và Alantoin trong mã đề ở nhiệt độ sấy 40°c và 80°c đều cho một vết tương đương nhau [17].

 

- ở mức nhiệt độ 120°c - 160°c (tương đương phương pháp sao vàng YHCT) TPHH của vị thuốc có sự biến đổi: 4+ Anthranoid/ đại hoàng có số lượng vết trên sắc ký đồ SKLM với hệ dung môi khai triển: Toluen - ethylacetat - acid formic (5: 4: 1) Của mẫu sống và sấy thay đổi thể hiện bảng 1 [2]:

- Ở mức nhiệt độ 180°- 220°c (tương đương phương pháp sao cháy YHCT) TPHH của vị thuốc thay đổi rất lớn:

 

+ Bằng SKLM cho thấy Flavonoid/ hoa hoè với hệ dung môi khai triển: CHC13- CH3CHO - H20 (13: 6: 1), có số lượng vết tăng lên. Anthranoid/ đại hoàng với hệ dung môi khai triển: Toluen - ethylacetat - acid formic (5: 4: 1), số lượng vết giảm xuống so với mẫu sống, thể hiện ồ bảng 2 [10,21].

 

2.2.2.2. Sự biến đổi về hàm lượng

 

Dưới tác động của nhiệt độ và khoảng thời gian khác nhau, hàm lượng các chất trong dược liệu thay đổi rõ ràng. Nhiệt độ càng cao thì càng gây sự thay đổi lớn.

 

- Ở mức nhiệt độ dưới 100°c (tương đương phương pháp sao qua YHCT) Hàm lượng các chất trong dược liệu thay đổi ít:

 

+ Khi nghiên cứu một số hoạt chất trong mã đề: Thấy hàm lượng alantoin tương đối vững bền khi sấy ở nhiệt độ 40° - 80°c [17]. Kết quả thể hiện bảng 3.

 

+ Lượng Aucubin sấy ở 80°c có nhiều hơn dược liệu sấy ồ 40°c. Có thể là do ở 40°c enzym hoạt động tốt nên phân huỷ một phần hoạt chất [17].

 

+ Hàm lượng Flavonoid/hoa hoè mẫu sống là 31,41%. Khi sấy ở100°c hàm lượng Flavonoid là 29,94%

 

- Ở mức nhiệt độ 120°-160°c (tương đương phương pháp sao vàng YHCT) [10,20] hàm lượng các chất trong dược liệu thay đổi: + Hàm lượng glycosid/hạnh nhân [22], Anthranoid/ thảo quyết minh [20] ở mẫu sống và sấy giảm dần.

 

- Ở mức nhiệt độ 200° - 260°c hàm lượng các chất trong vị thuốc thay đổi nhiều, nhiều sản phẩm phân huỷ. Ngược lại có chất ở nhiệt độ trên 300°c, TPHH vẫn tồn tại [18] hoặc chuyển hoá sang các thành phần khác:

 

+ Mã tiền sao cát ở nhiệt độ khác nhau [24] thì hàm lượng alcaloid strychnin, Brucin giảm đi và hàm lượng strychnin N - oxy tăng lên.

 

+ Tinh thể As 2 03 (tinh khiết) Thạch tín chế thăng hoa có sự chuyển dạng [19]: ở trên 200°c có sự chuyển pha từ dạng lập phương sang dạng đơn tà.

 

+ Ở mức nhiệt độ 200° - 220°C: Hàm lượng Rutin giảm từ 31,4% (hoa hoè sống) Xuống còn 8,90% nhưng quecxetin vẫn tồn tại7 [10]. Tương tự hàm lượng anthranoid/ đại hoàng giảm từ 2,74% (dạng sống) Xuống còn 0,61% [21].

 

+ Ở Nhiệt độ 210° - 260°c, rất nhiều saponin trong vị thuốc bị phân huỷ [18] thể hiện bảng 7. Song ở mức nhiệt độ 200° - 260°c, rất nhiều thành phần vẫn tồn tại. Người ta đo nhiệt độ nóng chảy một số chất ở nhiệt độ rất cao:

 

• Nhiệt độ nóng chảy quecxetin/hoa hoè là: T°nc = 317°c

 

• Nhiệt độ nóng chảy luteolin là: T°nc = 336°c

 

• Nhiệt độ nóng chảy Apigenin là: T°nc = 349°c

 

Như vậy: Nhiệt độ cao làm thay đổi nhiều về TPHH: Biến đổi về lượng, về chất, dẫn đến sự thay đổi về tác dụng của thuốc, tác dụng không mong muốn (độc tính.. .). Có chất bị phân huỷ, có chất tồn tại ở nhiệt độ gần 300°c.

 

Do đó sao cháy không phải là mất hết mà vẫn còn lất nhiều thành phần.

 

2.3. VỊ thuốc Thảo quyết minh

 

Là hạt của cây Thảo quyết minh (Cassia tora L.) - Thuộc họ vang (Caesalpiniaceae). Còn gọi quyết minh tử, muồng ngủ, giả lục đậu.

 

2.3.1. Đặc điểm thực vật:

 

Thảo quyết minh là cây bụi nhỏ cao 0,3 - l,5m. Lá mọc so le, kép, lông chim, gồm 2 đến 4 đôi lá chét, phía đầu lá 11 Ở rộng. Hoa mọc từ 1 đến 3 cái ở 8kẽ lá màu vàng tươi, tiểu nhuỵ 10 theo 3 cỡ, bao phấn đầu cắt ngang, noãn sào dài. Quả là một giáp hình trụ dài, trong chứa nhiều hạt hình trụ ngắn hai đầu vát chéo, mặt ngoài màu nâu nhạt hay lục nâu, bóng [1,5; 7,11,14].

---------------------------------------

MỤC LỤC

Phần 1: Đặt vấn đề

Phần 2: Tổng quan

2.1. Các phương pháp hoả chế

2.2. Sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến màu sắc và TPHH của vị thuốc

2.3. Vị thuốc Thảo quyết minh

2.3.1. Đặc điểm thực vật

2.3.2. Thành phần hóa học

2.3.3. Tác dụng

2.3.4. Chế biến

Phần 3: Thực nghiệm và kết quả

3.1. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu

3.1.1. Nguyên vật liệu

3.1.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2. Kết quả thực nghiệm và nhận xét

3.2.1 Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự thay đổi màu sắc của vị thuốc

3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến Anthranoid trong hạt thảo quyết minh

3.3. Thảo luận kết quả thực nghiệm

Phần 4: Kết luận - ý kiến đề xuất

4.1. Kết luận

4.2. Ý kiến đê xuất

----------------------------------------

keyword: download,khoa luan tot nghiep,buoc dau,nghien cuu,anh huong,cua nhiet do,den anthranoid,trong hat thao,quyet minh,hoang thi thu huong

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến anthranoid trong hạt thảo quyết minh TRƯỜNG ĐẠI... hoang thi thu huong 44tr Download file Bước đầu nghiên cứu  ảnh hưởng của nhiệt độ đến anthranoid trong hạt thảo quyết minh 200
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến anthranoid trong hạt thảo quyết minh

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến anthranoid trong hạt thảo quyết minh

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN