Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Giải pháp khoa học năm học 2010-2011 lên facebook!
Giải pháp khoa học năm học 2010-2011

25/06/2015 Uploader: Tuphuthuy Loại file: doc

Nghiên cứu khoa học: Giải pháp khoa học năm học 2010-2011...Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá là một hình thức của đổi mới phương pháp dạy học, và thông qua đó thì giáo viên phải có phương pháp dạy sao cho phù hợp.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

GIẢI PHÁP KHOA HỌC NĂM HỌC 2010-2011

 

GIÁO VIÊN: VÕ NGÔ THỊ LƯU NGỌC GIÀU

 

 

 

 

B. NỘI DUNG

 

1. Cơ sở lý luận

- Quá trình dạy học bao gồm 2 mặt liên quan chặt chẽ: Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Một hướng đang được quan tâm trong lý luận dạy học là nghiên cứu sâu hơn về hoạt động học của trò rồi dựa trên thiết kế hoạt động học của trò mà thiết kế hoạt động dạy của thầy. Điều này khác với các phương pháp dạy học truyền thống là chỉ tập trung nghiên cứu kĩ nội dung dạy để thiết kế cách truyền đạt kiến thức của thầy.

- Trong hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là tập trung thiết kế các hoạt động của trò sao cho họ có thể tự lực khám phá, chiếm lĩnh các tri thức mới dưới sự chỉ đạo của thầy. Bởi một đặc điểm cơ bản của hoạt động học là người học hướng vào việc cải biến chính mình, nếu người học không chủ động tự giác, không có phương pháp học tốt thì mọi nỗ lực của người thầy chỉ đem lại những kết quả hạn chế.

 

2. Cơ sở thực tiễn - Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá là một hình thức của đổi mới phương pháp dạy học, và thông qua đó thì giáo viên phải có phương pháp dạy sao cho phù hợp. Việc đổi mới phương pháp dạy cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các phương tiện kĩ thuật đã và đang phần nào đạt được những yêu cầu đặt ra. Đặc biệt là phương pháp tổ chức hoạt động nhóm của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên, dạy giáo án điện tử, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi mất rất nhiều thời gian, trong khi một tiết học trên lớp chỉ có 45 phút thì không đủ thời gian cho các hoạt động.

 

Nghiên cứu khoa học bao gồm những nội dung chính sau: ...

 

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận

2. Cơ sở thực tiễn

3. Nội dung vấn đề

 3.1. Phương pháp lập sơ đồ tư duy

 3.1.1. Sơ đồ tư duy là gì?

 3.1.2. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học

 3.1.3. Cách ghi chép trên sơ đồ tư duy

3.1.4. Hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy

3.1.5. Vận dụng:

 3.2. Thiết kế một số sơ đồ tư duy

 3.2.1. Xác định mục tiêu của bài

 3.2.2. Xác định nội dung chính của bài

3.2.3. Một số sơ đồ tư duy

4. Kết quả cụ thể

5. Tự đánh giá

C. KẾT LUẬN

1. Bài học kinh nghiệm

2. Hướng phổ biến đề tài

3. Đề xuất, kiến nghị

D. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

E. TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1. Sách giáo khoa Sinh học 10 –Nguyễn Thành Đạt (tổng chủ biên) –NXB Giáo dục.

 

2. Sách giáo viên Sinh học 10 –Nguyễn Thành Đạt (tổng chủ biên) –NXB Giáo dục.

 

3. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông môn sinh học –Vũ Đức Lưu (chủ biên) –NXB GD 2004.

 

4. Thiết kế bài giảng sinh học 10 –Nguyễn Quang Vinh –Nguyễn Thị Dung –Nguyễn Đức Thành –NXB GD 2006

 

5. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông - Môn Sinh học Lớp 10 (Cấp THPT) – Ngô Văn Hưng (Chủ biên) – Lê Hồng Điệp – Nguyễn Thị Hồng Liên – NXB GD 2009

 

6. Sơ đồ tư duy – Tony Buzan – NXB Tổng hợp TpHCM.

 

 

Keyword: nghien cuu khoa hoc,giai phap khoa,hoc nam hoc,2010-2011,vo ngo luu thi ngoc giau, ...

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Giải pháp khoa học năm học 2010-2011

Giải pháp khoa học năm học 2010-2011

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN