Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Tìm hiểu khả năng tham gia thị trường chứng khoán của một số công ty cổ phần dược ở mlển bắc lên facebook!
Tìm hiểu khả năng tham gia thị trường chứng khoán của một số công ty cổ phần dược ở mlển bắc

20/06/2016 Uploader: legiang Loại file: pdf

Khoá luận tốt nghiệp dược sỹ: Tìm hiểu khả năng tham gia thị trường chứng khoán của một số công ty cổ phần dược ở mlển bắc....Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng nhau góp vốn, cùng nhau chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn của mình góp vào công ty, được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo qui định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SỸ

 

TÌM HIỂU KHẢ NĂNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC Ở MlỂN BẮC


Người Hướng Dẫn: Bùi Huy Cường   Th.s TỪ HỔNG ANH

 

Sinh Viên:        Bùi Huy Cường

 

 

 

PHẦN I: TỔNG QUAN

 

1.1 Vai trò của công ty cổ phần trong thị trường chứng khoán

 

1.1.1 Vai trò của công ty cổ phần trong thị trường chứng khoán.

 

Điều kiện nội sinh đầu tiên để có bất kỳ một loại thị trường nào là phải có hàng hoá. Một trong những chủ thể hàng hoá lớn nhất cho thị trường chứng khoán là công ty cổ phần.

 

Công ty cổ phần phát hành hai loại chứng khoán là cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp. Đây là hai loại hàng hoá có chủng loại phong phú và hấp dẫn nhất trên thị trường chứng khoán. Sở dĩ hai loại hàng hoá này hấp dẫn các nhà đầu tư là do chúng có thể mang lại cho chủ sở hữu lợi nhuận rất lớn từ chênh lệch giá cũng như từ cổ tức, lãi suất. Tuy nhiên, chúng cũng là những chứng khoán có độ rủi ro cao, giá cả biến động nhiều.

 

Trong lịch sử, thị trường chứng khoán khi mới xuất hiện có thể bắt đầu bằng giao dịch trái phiếu chính phủ. Nhưng từ khi công ty cổ phần ra đời, thì thị trường chứng khoán hoạt động thường xuyên hơn và có bước phát triển mạnh mẽ.

 

Công ty cổ phần gắn liền với thị trường chứng khoán như hai mặt của một quá trình xã hội hoá lực lượng sản xuất. Từ yêu cầu của xã hội hoá lực lượng sản xuất mà công ty cổ phần ra đời. Sự xuất hiện của cổ phiếu làm nảy sinh nhu cầu giao dịch. Thị trường chứng khoán ra đời làm cho công ty cổ phần có khả năng phát triển tốt hơn và do đó làm cho quá trình xã hội hoá lực lượng sản xuất có hình thái thể hiện hoàn thiện hơn.

 

Số lượng các công ty cổ phần càng nhiều thì khối lượng chứng khoán trên thị trường càng lớn. Không chỉ số lượng các công ty cổ phần quyết định khối lượng hàng hoá cho thị trường chứng khoán, mà chất lượng hoạt động hành nghề của chúng cũng quyết định chất lượng và quy mô của thị trường chứng khoán. Thông thường, ở những nước mà mô hình công ty cổ phần đã bao trùm hầu khắp các lĩnh vực, các ngành chủ chốt trong nền kinh tế thì thị trường chứng khoán có khả năng lưu chuyển vốn lớn hơn so với ngân hàng. Còn ở 3những nước mà công ty gia đình và công ty nhà nước chiếm ưu thế thì lưu chuyển vốn qua TTCK ít hơn so với lưu chuyển qua ngân hàng.

 

Một thực tế là trong những thời kỳ nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường đang rộng mở, CTCP thường phát hành nhiều chứng khoán và mở rộng quy mô hoạt động của mình. Và ngược lại, ở thời kỳ suy thoái, TTCK chẳng những thu hẹp do ít chứng khoán mới phát hành từ CTCP mà dung lượng cũng thu hẹp do giá cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp hạ thấp.

 

Ngoài ra, uy tín của CTCP cũng góp phần ổn định TTCK. Vào các giai đoạn thị trường chao đảo, cổ phiếu của các CTCP lớn, có hoạt động ổn định, có thị phần kiểm soát lớn, thường ít biến động hơn cổ phiếu các CTCP khác.

 

Tóm lại, số lượng CTCP, chất lượng, uy tín và sự phổ biến của nó trong các ngành chủ chốt của nền kinh tế quốc dân là yếu tố căn bản duy trì và phát triển TTCK. Muốn TTCK phát triển phải tạo điều kiện cho các yếu tố đó có khả năng mở rộng trong thực tiễn.

 

1.1.2 Công ty cổ phần:

 

1.1.2.1 Một số khái niệm:

 

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng nhau góp vốn, cùng nhau chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn của mình góp vào công ty, được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo qui định của pháp luậtđiều lệ của doanh nghiệp. Số lượng cổ đông tối thiểu là ba, không hạn chế tối đa. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo qui định của pháp luật về chứng khoán.

 

Cổ phần là vốn điều lệ của doanh nghiệp chia thành nhiều phần bằng nhau.

 

Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần của CTCP.

 

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ để xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

 

Cổ tức là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của công ty để trả cho mỗi cổ phần.

 

Vốn điều lệ của CTCP là số vốn do tất cả các thành viên góp và được ghi vào Điều lệ của công ty.

 

1.1.2.2 Ưu điểm của công ty cổ phần:

 

* Tạo ra khả năng huy động vốn rộng rãi, nhanh chóng, kịp thời với quy mô lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp có điều kiện để mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ hiện đại từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Điều này hơn hẳn quá trình tích tụ tư bản của doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và kể cả DNNN.

 

* Vốn có thể được chuyển dịch giữa các nhà đầu tư trong và ngoài công ty cổ phần, tính chất xã hội hoá vốn hoạt động kinh doanh rất cao, tạo ra khả năng sử dụng vốn linh hoạt có hiệu quả cao.

 

* Phương thức quản lý CTCP tạo ra sự ràng buộc và giám sát lẫn nhau giữa hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát và giám đốc điều hành vì mục tiêu chung của doanh nghiệp trong đó hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất. Mỗi bộ phận thành viên có lợi ích gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp vì vậy tạo ra động lực bên trong trong mỗi hoạt động quản lý.

 

* Người lao động có điều kiện làm chủ thực sự doanh nghiệp vì vậy họ làm việc có hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

 

Các ưu điểm đó là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của CTCP có tiền đề cao hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

 

1.1.2.3 Nhược điểm của công ty cổ phần:

 

* CTCP với chế độ trách nhiệm hữu hạn đã đem lại những thuận lợi cho các cổ đông, nhưng lại chuyển bớt rủi ro cho các chủ nợ. Các chủ nợ sẽ bị thiệt thòi khi tài sản của CTCP không đủ để thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

 

* CTCP gồm đông đảo các cổ đông tham gia và thường là không quen biết nhau, với mức độ tham gia góp vốn cũng khác nhau, do đó mức độ ảnh hưởng của các cổ đông với công ty cũng khác nhau. Điều này có thể dẫn đến việc lợi dụng hoặc nảy sinh tranh chấp và phân hoá lợi ích giữa các nhóm cổ đông khác nhau. Vì vậy, việc quản lỷ, điều hành CTCP là hết sức phức tạp. 5* Cơ cấu tổ chức quản lý CTCP tương đối cồng kềnh và phức tạp, vì vậy chi phí cho việc quản lý là tương đối lớn.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

MỤC LỤC

 

PHẦN I: TỔNG QUAN

1.1 Vai trò của CTCP trong TTCK

1.1.1 Vai trò của CTCP trong TTCK

1.1.2 Công ty cổ phần

1.2 Cổ phần hoá DNNN tại Việt Nam

1.2.1 Sự cần thiết phải CPH các DNNN tại Việt Nam

1.2.2 Sơ lược về thực trạng tiến trình CPH DNDNN tại ViệtNam

1.3 Những vấn đề cơ bản của TTCK

1.3.1 Một số khái niệm

1.3.2 Vai trò và sự cần thiết của thị trường chứng khoán đối vớiviệc phát triển nền kinh tế

1.3.3 Điều kiện niêm yết cổ phiếu trên TTCK

1.4 Những luận văn trong lĩnh vực Dược đã đề cập đến vấn đền này

PHẦN II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu

2.2 Nội dung nghiên cứu

2.3 Phương pháp nghiên cứu

2.4 Xử lý số liệu

PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN cứ u VÀ BÀN LUẬN

3.1 Tiến trình CPH DNNN

3.1.2 Chỉ tiêu về số DNNN thực hiện CPH so với kế hoạch

3.1.3 Chỉ tiêu về kế hoạch cổ phần hoá DNNN đến năm 2005

3.2 Tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Dược nhà nước

3.2.1 Chỉ tiêu về số DNDNN chuyển thành CTCP

3.2.2 Chỉ tiêu số DNDNN thực hiện CPH phân theo vùng

3.2.3 Chỉ tiêu về số DNDNNTW và DNDNNĐP thực hiện CPH.

3.2.4 Chỉ tiêu về tỷ lệ CP Nhà nước nắm giữ tại các DND saukhi thực hiện kế hoạch CPH

3.3 Kết quả đánh giá khả năng tham gia TTCK của một số CTCP Dược tại miền Bắc

3.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của CTCP Dược Traphacovà CTCPDP Hà Tây

3.3.2 Công ty cổ phần Dược và thiết bị vật tư y tế Traphaco

3.3.3 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

3.4 Bàn luận

3.4.1 Về tiến trình CPH DNNN

3.4.2 Về tiến trình CPH DNDNN

3.4.3 Về khả năng tham gia TTCK của 2 công ty nghiên cứu

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ

4.1 Kết luận

4.2 Kiến nghị

4.2.1 Đối với Nhà nước

4.2.2 Đối với Ngành Dược

4.2.3 Đối với các CTCP Dược

 

 

keyword:download khoa luan tot nghiep duoc sy,tim hieu kha nang,tham gia thi truong,chung khoan cua mot so cong ty,co phan duoc o mien bac,bui huy cuong

 

 

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Tìm hiểu khả năng tham gia thị trường chứng khoán của một số công ty cổ phần dược ở mlển bắc đại học... bùi huy cường 69tr Download file Tìm hiểu khả năng tham gia thị trường chứng khoán của một số công ty cổ phần dược ở mlển bắc 300
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Tìm hiểu khả năng tham gia thị trường chứng khoán của một số công ty cổ phần dược ở mlển bắc

Tìm hiểu khả năng tham gia thị trường chứng khoán của một số công ty cổ phần dược ở mlển bắc

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN