Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đàn nguyệt trong một số phong cách nhạc cổ truyền người việt lên facebook!
đàn nguyệt trong một số phong cách nhạc cổ truyền người việt

19/01/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án tiến sĩ: Đàn nguyệt trong một số phong cách nhạc cổ truyền người Việt. Tác giả đã sử dụng một số phương pháp sau: -Phương pháp nghiên cứu lý thuyết gồm: Phương pháp đọc, tham khảo tài liệu, phân tích các dữ kiện; Phương pháp so sánh, diễn giải, suy luận (thậm chí cả phán đoán). Phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm: Điền dã, sưu tầm tư liệu vang, ký âm và trao đổi với nghệ nhân, nghệ sĩ nhà nghề để có thêm sự hiểu biết về lĩnh vực nghiên cứu. Ngoài ra, tiếp thu những thành quả nghiên cứu của những người đi trước là việc làm cần thiết để luận án được hoàn thiện.

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 2016

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ
ĐÀN NGUYỆT TRONG MỘT SỐ PHONG CÁCH NHẠC CỔ TRUYỀN NGƯỜI VIỆT


CHUYÊN NGÀNH: ÂM NHẠC HỌC - MÃ SỐ: 62210201

NCS CỒ HUY HÙNG -GS. TSKH TÔ NGỌC THANH -PGS. TS BÙI HUYỀN NGA

 

 

 

1. Lý do chọn đề tài

 

Trong quá trình lịch sử, cây đàn Nguyệt đã từng bước tham gia vào đời sống âm nhạc của người dân Việt Nam, bắt đầu từ âm nhạc cung đình, sau có mặt trong loại hình nhạc thiêng (hát Chầu văn), rồi mở rộng đến lĩnh vực nhạc sân khấu (sân khấu Chèo, sân khấu Tuồng, sân khấu Cải lương) Và nhạc Tài tử. Sang đến thế kỷ XX, do những biến động về chính trị, xã hội, đặc biệt là mối giao lưu văn hóa với phương Tây đã đem đến một luồng sinh khí mới trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Từ đây, bên cạnh dòng nhạc truyền thống vốn tồn tại lâu đời trong cuộc sống của người dân, nay đã có thêm dòng nhạc mới được sáng tác theo phương pháp Tây Âu. Cùng với sự ra đời của các tác phẩm viết cho các nhạc cụ phương Tây du nhập như: Piano, Violini, Viole, Oboi, Clarinetti…là sự ra đời của các sáng tác viết cho nhạc cụ dân tộc.

 

Một trong số nhạc cụ dân tộc rất được các nhạc sĩ ưu ái dành nhiều sự quan tâm trong sáng tác, đó là cây đàn Nguyệt. Bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ XX, các tác phẩm viết cho đàn Nguyệt hòa tấu và độc tấu lần lượt ra đời với sự đóng góp công sức của các nhạc sĩ; Các nghệ sĩ chơi đàn Nguyệt đã đáp ứng được nhu cầu thưởng thức âm nhạc của đông đảo khán thính giả trong cả nước và đưa cây đàn Nguyệt lên một vị thế mới. Để có được những thành công này, các nhạc sĩ đã luôn biết cách khai thác triệt để hơi thở của nguồn nhạc dân gian.

 

Nhiều phong cách nhạc cổ cùng các ngón nhấn nhá của mỗi vùng miền đã thấm sâu vào các tác phẩm mới, khiến cho các sáng tác này phần nào đã làm được nhiệm vụ kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Cũng vì thế mà một phần của âm nhạc truyền thống đã được bảo tồn và luôn vận hành cùng sự phát triển của đất nước. Điều đó cũng khẳng định vai trò, vị trí và giá trị của các thể loại âm nhạc cổ truyền trong quá trình phát triển của lịch sử quốc gia và dân tộc.

 

Bởi, cho dù cuộc sống của con người có phát triển đến đâu đi nữa thì vẫn cần đến một nền tảng vững chắc, nền tảng đó chính là văn hóa dân tộc mà âm nhạc là một thành phần. Nền tảng văn hóa dân tộc sẽ là bệ phóng cho những sáng tạo của mỗi con người và rộng hơn cả là cho một quốc gia. Song, nền tảng văn hóa dân tộc, hay bản sắc văn hóa dân tộc đang dần phai nhạt, mai một do sự chuyển giao thế hệ không có người tiếp nối. Các công trình nghiên cứu nói chung và âm nhạc nói riêng chưa đủ sức để níu kéo sự ở lại của các thể loại văn hóa dân gian, bởi sự quan tâm đầu tư chưa thật đích đáng trong lĩnh vực này của các nhà quản lý…và tất nhiên còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Thiết nghĩ, đàn Nguyệt đã từng chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong đời sống âm nhạc của đất nước và hiện cũng đang phát huy được vai trò của mình trong đời sống của người Việt Nam đương đại, bên cạnh đó là việc tham gia bảo tồn các thể loại âm nhạc truyền thống qua các ngón đàn cụ thể, song những công trình nghiên cứu về đàn Nguyệt lại chưa có là bao, chưa tương xứng với những gì mà nó vốn có. Để có sự đánh giá đúng đắn về cây đàn Nguyệt trong nền âm nhạc Việt Nam cần phải có nhiều công trình mang tính chuyên sâu, nghiêm túc. Dưới góc độ giảng dạy đàn Nguyệt, tôi thấy cần thiết phải trang bị cho mình những hiểu biết sâu hơn về cây đàn Nguyệt cùng một số thể loại âm nhạc cổ truyền đặc thù gắn với cây đàn này. Vì thế, đề tài nghiên cứu của luận án Tiến sĩ mà tôi lựa chọn có tiêu đề: “ĐÀN NGUYỆT TRONG MỘT SỐ PHONG CÁCH NHẠC CỔ TRUYỀN NGưỜI VIỆT”.

 

2. Phạm vi nghiên cứu và Đối tượng nghiên cứu. -Phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đàn nguyệt tham gia vào việc diễn tấu nhiều phong cách nhạc cổ truyền như: Hát văn (Bắc bộ), Ca nhạc thính phòng Huế (Ca Huế), Ca nhạc Tài tử -

 

Cải lương Nam bộ với mỗi phong cách đều có những ngón đàn riêng. Tuy nhiên, Ca Huế và nhạc Tài tử - Cải lương có mối liên hệ khá mật thiết với nhau về nguồn gốc bài bản, về chữ đàn … Vì thế, thấy được sự khác biệt của các ngón đàn trong các phong cách âm nhạc khác nhau, cũng như giới hạn của một luận án tiến sĩ, đề tài chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu các ngón đàn Nguyệt trong hai phong cách nhạc cổ truyền tiêu biểu của người Việt đại diện cho hai vùng miền là: Hát văn (Bắc bộ) Và nhạc Tài tử (Nam bộ). Đây là hai phong cách âm nhạc cổ truyền rất độc đáo gắn với cây đàn Nguyệt cùng kỹ thuật diễn tấu có những khác biệt cơ bản. -Đối tượng nghiên cứu của đề tài. Để đạt được mục đích nghiên cứuluận án đề ra, đối tượng nghiên cứu chính của luận án sẽ đi vào tìm hiểu các yếu tố cấu thành hệ thống làn điệu trong Hát Văn và nhạc Tài tử Nam bộ, cũng như các ngón đàn Nguyệt trong hai phong cách nhạc cổ này. Ngoài ra là việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác đào tạo sao cho phù hợp với từng bậc học (trung cấp hay đại học) Góp phần bảo tồn vốn cổ dân tộc, đặt cơ sở cho những sáng tác mới viết cho cây đàn Nguyệt.

 

3. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu mà đề tài hướng đến là xác định rõ vai trò, vị trí của cây đàn

 

Nguyệt với hai phong cách nhạc cổ khá tiêu biểu của người Việt là: Hát văn và nhạc Tài tử Nam bộ, cũng như đưa ra được các ngón đàn đặc trưng của cây đàn Nguyệt tạo nên hai phong cách nhạc cổ này, để từ đó áp dụng tốt nhất vào việc giảng dạy đàn Nguyệt tại các cơ sở đào tạo chuyên ngiệp cũng như trình diễn âm nhạc, góp phần vào việc bảo tồn vốn âm nhạc cổ truyền của đất nước.

 

4. Phương pháp nghiên cứu:

Để hoàn thành luận văn, chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp sau: -Phương pháp nghiên cứu lý thuyết gồm: Phương pháp đọc, tham khảo tài liệu, phân tích các dữ kiện; Phương pháp so sánh, diễn giải, suy luận (thậm chí cả phán đoán).

 

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm: Điền dã, sưu tầm tư liệu vang, ký âm và trao đổi với nghệ nhân, nghệ sĩ nhà nghề để có thêm sự hiểu biết về lĩnh vực nghiên cứu. Ngoài ra, tiếp thu những thành quả nghiên cứu của những người đi trước là việc làm cần thiết để luận án được hoàn thiện.

 

5. Đóng góp của đề tài:

 

-Về mặt lý luận Xác định nguồn gốc của cây đàn Nguyệt trong mối quan hệ với cây đàn Nguyễn và đàn Nguyệt của Trung Quốc. Xác định được các ngón đàn Nguyệt cơ bản trong hai phong cách nhạc cổ là Hát văn và nhạc Tài tử cùng cách thức thực hiện Việc hệ thống hóa các ngón đàn được dùng nhiều trong từng hệ thống làn điệu (Hát văn), từng loại bài bản gắn với Hơi, Điệu (nhạc Tài tử Nam bộ) Thông qua các bảng biểu không chỉ làm sáng tỏ các ngón đàn Nguyệt ở hai phong cách nhạc cổ này mà còn giúp cho vấn đề nghiên cứu được rõ ràng, khoa học. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bảo tồn các ngón đàn Nguyệt trong việc thể hiện hai phong cách nhạc cổ quan trọng là Hát văn và nhạc Tài tử Nam bộ. -Về mặt thực tiễn Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các phong cách nhạc cổ tại các cơ sở đào tạo đàn Nguyệt chuyên nghiệp như Học viện ÂNQGVN, Học viện ÂN Huế, Nhạc viện TPHCM và nhiều cơ sở đào tạo khác. Giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia tốt vào việc trình diễn Hát văn, nhạc Tài tử Nam bộ, cũng như thực hiện tốt những tác phẩm mới viết cho đàn Nguyệt theo hai phong cách nhạc cổ trên. Góp một phần vào công tác bảo tồn các thể loại âm nhạc cổ truyền độc đáo của dân tộc qua các ngón đàn Nguyệt. 7

 

6. Bố cục luận án

 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung của luận án được chia làm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và những vấn đề liên quan đến cây đàn Nguyệt.

Chương 2: Các ngón đàn Nguyệt trong phong cách hát Văn và phương pháp thực hiện.

Chương 3: Các ngón đàn Nguyệt trong phong cách nhạc Tài tử Nam bộ và phương pháp thực hiện.

Chương 4: Vận dụng kết quả nghiên cứu vào việc giảng dạy cho học sinh, sinh viên (HS-SV) Đàn Nguyệt tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp.

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

1. Làn điệu Hát Văn với đàn Nguyệt – Nghiên cứu Âm nhạc, Thông báo khoa học, tháng 1-4/2016, số 47.

2. Thử đi tìm nguồn gốc của cây đàn Nguyệt Việt Nam qua việc so sánh với cây đàn Nguyễn và đàn Nguyệt của Trung Quốc – Giáo dục âm nhạc, số 2 (102), tháng 6/2016, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 3

3. Làn điệu Hát Văn với đàn Nguyệt – Nghiên cứu Âm nhạc, Thông báo khoa học

, tháng 1-4/2016, số 47.

4. Thử đi tìm nguồn gốc của cây đàn Nguyệt Việt Nam qua việc so sánh với cây đàn Nguyễn và đàn Nguyệt của Trung Quốc – Giáo dục âm nhạc, số 2 (102), tháng 6/2016, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Sách, báo.

1. Toan Ánh (tái bản 1997) Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua lễ tết, hội hè, nxb Tổng hợp Đồng Tháp.

2. Phạm Duy (1972), Đặc khảo về dân nhạc Việt Nam, nxb Hiện đại-Sài Gòn.

3. Đỗ Dũng (2003), Sân khấu cải lương Nam bộ, nxb trẻ.

4. Hoàng Đạm (2003), Hoà tấu biến hoá lòng bản Âm nhạc cổ truyền người Việt, Viện âm nhạc.

5. Tuấn Giang (1997), Ca nhạc và sân khấu Cải lương, nxb VHDT HN

6. Thanh Hà (1995), Âm nhạc Hát văn, nxb ÂN HN

7. Phạm Đình Hổ (1972), Vũ Trung tùy bút, nxb Văn học-Hà Nội.

8. GS. Đặng Vũ Hoạt-PTS Hà Thị Đức (1995), giáo trình9. Bùi Trọng Hiền (số 3/1995), Về một vài thuật ngữ trong nhạc Tài tử-Cải lương, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật.

10. Lê Huy-Huy Trân (1984), Nhạc khí dân tộc Việt Nam, nxb Văn hóa HN

11. Đặng Xuân Khải (1994), Sách học đàn Nguyệt, nxb âm nhạc

12. Ngô Hồng Khanh (2000), Ca ra bộ trong đờn ca Tài tử Nam Bộ, tạp chí sân khấu số 1, tháng 2.

13. Vũ Ngọc Khánh, Phạm Văn Ty (1990), Vân Cát thần nữ,14. Hoàng Kiều (1983), Định luật nhạc cổ truyền người việt vùng châu thổ sông Hồng, tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 2.

15. Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca Tài tử Nam bộ, Hội Văn nghệ dân gian VN, nxb Văn hóa Thông tin.

16. Nguyễn Ngọc Mai (2013), Nghi lễ lên đồng-Lịch sử và giá trị 152

17. Nguyễn Thị Mỹ Liêm (2011), Góp phần nghiên cứu Đờn ca Tài tử Nam bộ, nxb âm nhạc.

18. Nguyễn Thụy Loan (1978,1979), Thử dẫn giải lại về một lý thuyết điệu thức người Việt qua bài bản Tài tử và Cải lương, TC NCNT (nhiều số)

19. Nguyễn Thụy Loan (1993), Lược sử âm nhạc Việt Nam, nxb â/n

20. Nguyễn Thụy Loan (1994), Giá trị lối ký âm cổ truyền trong Văn hoá Việt Nam một chặng đường, nxb Văn hoá thông tin và tạp chí Văn hoá nghệ thuật.

21. Đặng Văn Lung (1992), Tam toà Thánh mẫu,22. Nhóm tác giả (2011), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Nghệ thuật Đờn ca Tài tử và những lối hòa đàn ngẫu hứng. Bộ VH, TT &DL, Học viện ANQGVN, Viện ÂN.

23. Bùi huyền Nga (2012), Cấu trúc dân ca người Việt, nxb Lao động.

24. Đắc Nhẫn (1991), Nguồn gốc các loại hơi trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, viện nghiên cứu cải lương.

25. Nhị Tấn, (t5-t8/2012), Hòa tấu khí nhạc tài tử, Thông báo khoa học-Viện âm nhạc số 36

26. Tô Ngọc Thanh, (1992), Lời trăng trối của quá khứ thẳm sâu, tạp chí Âm nhạc, số 2.

27. Tô Ngọc Thanh-Hồng Thao, (1985), Tìm hiểu âm nhạc dân tộc cổ truyền, tập I, nxb Văn hoá, Hà nội.

28. Bùi Đình Thảo và Nguyễn Quang Hải (1996), Hát chầu văn nxb ÂNHN

29. Vũ Nhật Thăng (3/1993), Một cách hiểu về Điệu và Hơi trong nhạc Tài tử-Cải lương, tạp chí âm nhạc

30. Ngô Đức Thịnh chủ biên (1996), Đạo Mẫu ở Việt Nam, nxb

31. Ngô Đức Thịnh (2007), Lên đồng, hành trình của thần linh và thân phận, nxb

32. Ngô Đức Thịnh (2014), Đạo mẫu Tam phủ, Tứ phủ, nxb 153

33. Nguyễn Hữu Thông (2001), Tín ngưỡng thờ Mẫu ở miền Trung Việt Nam, nxb

34. Hồ Đức Thọ và Phạm Văn Giao (2010), Hầu bóng lễ thức dân gian trong thờ Mẫu-Thần Tứ phủ ở miền Bắc,35. Trương Bình Tòng (1991), nghiên cứu36. Trương Bình Tòng (1992), Từ điệu đến hơi và quá trình hình thành bản Vọng cổ, viện nghiên cứu Cải lương

37. Trương Bình Tòng (1992), nghiên cứu38. Trần Quốc Vượng (2001), Cơ sở văn hoá Việt Nam, nxb..

39. Viện Văn hoá Nghệ thuật, TP Hồ Chí Minh (1993), Vấn đề thang âm điệu thức trong dân ca người Việt ở Nam Bộ.

40. Tô Vũ (1995), Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, nxb Âm nhạc, Hà Nội.

41. Hoàng Tuấn Phổ (1992), Bà chúa Liễu,42. Vĩnh Phúc (2010), Nhã nhạc triều Nguyễn, nxb Thuận Hóa

B. Luận văn, luận án.

43. Trần Thế Bảo (1996), Lòng bản, luận án Phó tiến sĩ, TPHCM

44. Bùi Lệ Chi (2009), Giảng dạy phong cách âm nhạc Tài tử-Cải lương cho đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc, thư viện HVANQGVN.

45. Mai Mỹ Duyên (2007), Đờn ca Tài tử trong đời sống văn hoá cư dân Tây Nam bộ, Luận án Tiến sĩ Văn hoá học.

46. Hồ Hồng Dung (2007), Hát văn thờ, luận văn cao học-Thư viện HVANQGVN 154

47. Hồ Hồng Dung (2014), đại học48. Huỳnh Khải (2003), Phương pháp sư phạm đờn Kìm trong nhạc Tài tử, sân khấu Cải lương và nhạc mới, Luận văn Thạc sĩ, Nhạc viện TPHCM.

49. Trần Văn Khê (1962), Âm nhạc truyền thống Việt Nam, luận án TS bản dịch tiếng Việt, thư viện Nhạc viện Hà Nội.

50. Hồng Thái (1999), Bộ gõ và nhịp phách đặc thù trong nghệ thuật Hát văn, luận văn cao học-Thư viện HVANQGVN

51. Đoàn Thị Thanh Vân (2013), Đặc điểm âm nhạc trong một số giá văn ông Hoàng ở lễ hội Phủ Dầy, luận văn cao học-Thư viện HVANQGVN.

52. Bùi Thiên Hoàng Quân (2011), Cấu trúc và âm điệu trong các lòng bản nhạc Tài tử Nam bộ, luận án TS, thư viện Học viện ANQGVN.

C. Tư liệu nước ngoài

53. Lý Toàn Dân, Hoang Phi Bằng, Hà Phương, Kiều Đông Quân, Lý Đông Thăng, Hứa Khang (1984,2007), Từ điển âm nhạc Trung Quốc, nxb âm nhạc nhân dân

54. Từ Dương (2003), Học đàn Nguyễn với thầy nổi tiếng, nxb Quốc tế Văn hóa

55. Từ Dương (2007), Học đàn Nguyễn, giáo trình bắt buộc, nxb văn nghệ Bách Hoa

56. Dư Nhân Hảo, Chu Thanh Thanh, (6/2006), Vấn đáp tri thức cơ bản âm nhạc học, nxb Học viện âm nhạc Trung ương

57. Vương Quan Kỳ, (1/2006), Lịch sử âm nhạc Trung Quốc, nxb Đoàn kết

58. Chu Thanh Thanh, (2002), Khái luận về âm nhạc dân gian Trung Quốc, nxb âm nhạc nhân dân

 

Keywords:filetype:pdf download,hoc vien am nhac quoc gia viet nam 2016,dan nguyet trong mot so phong cach nhac co truyen nguoi viet,chuyen nganh am nhac hoc ma so 62210201,ncs co huy hung,gstskh to ngoc thanh,pgs. ts bui huyen nga

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 dan nguyet trong mot so phong cach nhac co truyen nguoi viet.Pdf HVANVN CoHuyHung CoHuyHung Download file đàn nguyệt trong một số phong cách nhạc cổ truyền người việt 1511
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đàn nguyệt trong một số phong cách nhạc cổ truyền người việt

đàn nguyệt trong một số phong cách nhạc cổ truyền người việt

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN