Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Phát triển nghiệp vụ tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại các công ty chứng khoán Việt Nam lên facebook!
Phát triển nghiệp vụ tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại các công ty chứng khoán Việt Nam

18/07/2015 Uploader: Tuphuthuy Loại file: pdf

Đề tài nghiên cứu: Phát triển nghiệp vụ tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại các công ty chứng khoán Việt Nam...Mua lại và sáp nhập (Mergers and Acquisitions – M&A) Là thuật ngữ mà cho đến thời điểm này trên các phương tiện thông tin đại chúng và thậm chí cả một số văn bản pháp luật của Việt Nam đều sử dụng để chỉ khái niệm về M&A.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ TƯVẤN MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A) TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 

NGƯỜI THỰC HIỆN: NHÓM SINH VIÊN

 

 

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) VÀ NGHIỆP VỤ Tư VẤN M&A CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1. Tổng quan về hoạt động mua lại và sáp nhập

1.1.1. Khái niệm mua lại và sáp nhập

Mua lại và sáp nhập (Mergers and Acquisitions – M&A) Là thuật ngữ mà cho đến thời điểm này trên các phương tiện thông tin đại chúng và thậm chí cả một số văn bản pháp luật của Việt Nam đều sử dụng để chỉ khái niệm về M&A. Tuy nhiên trên thế giới lại sử dụng thuật ngữ Thâu tóm và Hợp nhất để bao quát các hoạt động của M&A. Mặc dù vậy các khái niệm đều xoay quanh mối tương quan cơ bản của M&A là phải tạo ra những giá trị mới cho các cổ đông mà việc duy trì tình trạng cũ không đạt được. Nói cách khác, M&A liên quan đến vấn đề sở hữu và thực thi quyền sở hữu để làm thay đổi hoặc tạo ra những giá trị mới cho cổ đông3. Vậy câu hỏi được đặt ra là so với khái niệm M&A trên thế giới, hiện nay khái niệm M&A ở Việt Nam được hiểu như thế nào?

Theo Marcus Peterson, Merger and Acquisiton: Definition, Investopedia.

Sáp nhập xảy ra khi hai công ty, thường là các công ty có cùng quy mô, đồng ý tiến tới thành lập một công ty mới hơn là duy trì sở hữu và hoạt động của các công ty thành phần. Chứng khoán của các công ty thành phần sẽ được xóa bỏ và công ty mới sẽ phát hành chứng khoán thay thế. Các công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt hoạt động, công ty mới được thành lập và phát hành chứng khoán thay thế.

Acquisitions: Thâu tóm

Thâu tóm là hoạt động thông qua đó, các công ty tìm kiếm lợi thế kinh tế nhờ quy mô, hiệu quả và khả năng chiếm lĩnh thị trường. Khác với sáp nhập, các công ty thâu tóm sẽ mua công ty mục tiêu, không có sự thay đổi về chứng khoán hoặc sự

M&A network, 2009, cẩm nang mua bán và sáp nhập tại Việt Nam hợp nhất thành một công ty mới. Dưới góc độ pháp lý, công ty mục tiêu bị chấm dứt sự tồn tại và công ty mua sẽ “nuốt chửng” hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu và chứng khoán của công ty mua vẫn tiếp tục được giao dịch. Công ty mục tiêu sẽ chấm dứt hoạt động, chứng khoán của công ty thâu tóm vẫn tiếp tục được giao dịch bình thường. Trong khi đó Luật Doanh Nghiệp (2005) Của Việt Nam phân biệt hai khái niệm này như sau:

Sáp nhập (Điều 153): Sáp nhập là việc một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) Có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) Bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Công ty bị sáp nhập (Công ty mục tiêu) Chấm dứt hoạt động.

Hợp nhất (Điều 152): Hợp nhất là việc hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) Có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) Bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Hai công ty bị hợp nhất sẽ chấm dứt hoạt động, công ty mới được thành lập. Bên cạnh khái niệm Sáp nhập và Hợp nhất khá giống với Luật doanh nghiệp 2005 thì trong Luật Cạnh Tranh 2005 còn đề cập thêm khái niệm Mua lại:

Mua lại (Điều 17): Là việc một công ty mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của công ty bị mua lại. Sau khi mua lại, công ty bị mua lại trở thành công ty trực thuộc của công ty mua lại. Công ty bị mua lại sẽ trở thành công ty con của công ty mua lại.

Như vậy có thể dễ dàng nhận thấy hiện nay ở Việt Nam khái niệm M&A đã hiểu chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Thuật ngữ ““mua lại và sáp nhập ““được hiểu phổ biến ở Việt Nam không những không chuyển tải hết khái niệm M&A mà còn chưa thể hiện đầy đủ các hình thức hoạt động này.

Sự chưa thống nhất cách hiểu thuật ngữ này một phần là do hoạt động M&A mới xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu. Tuy nhiên do ý nghĩa của các mối quan hệ sáp nhập, hợp nhất, mua lại giữa các công ty đều thể hiện sự mong muốn, tìm kiếm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và chiến lược thương hiệu, giảm bớt đối thủ cạnh tranh… Do đó trong đề tài này nhóm nghiên cứu không đi sâu vào việc phân định rạch ròi giữa các khái niệm và sẽ sử dụng thuật ngữ “Mua lại và sáp nhập” bao quát tất cả các hình thức của M&A.

 

1.1.2. Phân loại mua lại và sáp nhập

 

M&A tồn tại dưới nhiều hình thức rất đa dạng nên nó có nhiều cách phân loại khác nhau. Steiner4 cho rằng dựa vào nghiên cứu mối quan hệ của các bên tham gia vào thương vụ M&A, có thể chia M&A làm 5 hình thức đó là: Sáp nhập theo chiều ngang, sáp nhập theo chiều dọc, sáp nhập mở rộng sản phẩm, sáp nhập mở rộng thị trường và sáp nhập theo kiểu tập đoàn. Stacey5 lại cho rằng M&A chỉ gồm 3 hình thức cơ bản là sáp nhập theo chiều ngang, sáp nhập theo chiều dọc và sáp nhập theo kiểu tổ hợp.

 

Đề tài bao gồm những nội dung chính sau đây: ....

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) VÀ NGHIỆP VỤ Tư VẤN M&A CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1. Tổng quan về hoạt động mua lại và sáp nhập

1.1.1. Khái niệm mua lại và sáp nhập

1.1.2. Phân loại mua lại và sáp nhập

1.1.3. Động cơ thúc đẩy mua lại và sáp nhập

1.1.4. Các yếu tố tạo nên sự thành công của một thương vụ M&A

1.2. Tổng quan về tư vấn M&A

1.2.1. Khái niệm về tư vấn

1.2.2. Khái niệm tư vấn M&A

1.2.3. Vai trò của trung gian tư vấn trong các thương vụ M&A đối với doanh nghiệp

1.2.4. Nghiệp vụ tư vấn M&A của các CTCK tại Việt Nam

1.2.4.1. Công ty chứng khoán và hoạt động của CTCK

1.2.4.2. Nghiệp vụ tư vấn M&A của các CTCK tại Việt Nam

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M&A VÀ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN M&A CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

2.1.1. Một số nét về lịch sử hình thành

2.1.2. Thực trạng hoạt động M&A tại Việt Nam trong thời gian qua

2.1.3. Đặc điểm của hoạt động M&A ở Việt Nam

2.1.4. Đánh giá hoạt động M&A ở Việt Nam

2.1.4.1. Điều kiện phát triển cho hoạt động M&A ở Việt Nam

2.1.4.2. Thách thức đối với hoạt động M&A ở Việt Nam

2.1.4.3. Dự báo về hoạt động M&A ở Việt Nam trong thời gian tới

2.2. Thực trạng tư vấn M&A

2.2.1. Thực trạng chung về tư vấn M&A ở Việt Nam

2.2.2. Phân tích tình huống: Quy trình tư vấn M&A

2.2.2.1. Tình huống 1: Thương vụ P&G mua lại Gillette

2.2.2.2. Tình huống 2: Thương vụ bao bì xi măng Hải Phòng mua lại bao bì Nhơn Trạch

 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ Tư VẤN M&A TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1. Quy trình chung cho việc tư vấn một thương vụ M&A

3.2. Quy trình tư vấn hậu M&A cho các CTCK Việt Nam

3.3. Áp dụng mô hình “Change Readiness Assessment - Đánh giá sự sẵnsàng thay đổi” của các doanh nghiệp

3.4. Một số khuyến nghị

3.4.1. Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp bên mua và bên bán

3.4.2. Khuyến nghị đối với các công ty chứng khoán

3.4.3. Khuyến nghị đối với chính sách

 

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Tiếng Việt

1. A. J Sherman & M. A Hart, (2009), Mua lại – sáp nhập từ A đến Z (Trần Thạch Vũ dịch), nhà xuất bản Tri thức.

2. Avalue - Báo đầu tư, Báo cáo M&A 2009 và triển vọng 2010,2009.

3. Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004.

4. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11.

5. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005.

6. Mạc Quang Huy, (2009), Cẩm nang Ngân hàng đầu tư, nhà xuất bản Thống kê.

7. Manetwork, (2009), Cẩm nang mua bán sáp nhập tại Việt Nam.

8. Mạng mua bán và sáp nhập Việt Nam (Vietnam M&A Network), (2009), Cẩm nang mua bán sáp nhập tại Việt Nam.

9. Nguyễn Đình Cung & Lưu Minh Đức, (2006), Thâu tóm và hợp nhất từ khía cạnh quản trị công ty: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại ViệtNam.

10. Nguyễn Hòa Nhân, M&A ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp cơ bản, tạp chí khoa học và công nghệ, đại học Đà Nẵng -Số 5 (34). 2009.

11. Phạm Mạnh Dũng, (2009), Tổng quan hoạt động M&A tại Việt Nam và một số quan điểm trong quản lý nhà nước về M&A.

12. PricewaterhouseCoopers, “Nhìn lại hoạt động M&A tại Việt Nam 2009,2010”.

 

Tiếng Anh

1. A. Lafley, Procter & Gamble to buy Gillette for $57 billion, nguồn: Http: // msnbc. Msn. Com/id/6878219/ advisors in M&As? Working paper, Lally School of Management.

2. Alexandra Reed Lajoux, (2006), The Art of M&A Integration 2nd Ed, McGrow-Hill publisher.

3. David Schweiger, (2002), M&A Integration: A Framework for Executives and Managers, McGrow-Hill publisher.

4. Don Tapscott, Procter & Gamble: Balancing Optimization and Compliance, nguồn: Http: // sap. Com/solutions/grc/pdf/Proctor_and_Gamble. Pdf

5. Francis, Bill, Iftekhar Hassan, and Xian Sun, (2005), Why do firms switch financial

 

Keyword: de tai nghien cuu,phat trien ,nghiep vu tu ,van mua lai ,va sap nhap ,doanh nghiep (m&a) ,tai cac cong ty ,chung khoan viet nam,nhom sinh vien, ...

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 de tai nghien cuu,phat trien ,nghiep vu tu ,van mua lai ,va sap nhap ,doanh nghiep (m&a) ,tai cac cong ty ,chung khoan viet nam,nhom sinh vien AMBN(St) Trường ĐH Ngoại... 84 Download file Phát triển nghiệp vụ tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại các công ty chứng khoán Việt Nam 400
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Phát triển nghiệp vụ tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại các công ty chứng khoán Việt Nam

Phát triển nghiệp vụ tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại các công ty chứng khoán Việt Nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN