Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tuyển tập hiến pháp của một số quốc gia lên facebook!
tuyển tập hiến pháp của một số quốc gia

18/01/2017 Uploader: Dungcomay Loại file: pdf

Sách Tham khảo: Tuyển tập Hiến pháp một số quốc gia trên thế giới. Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tuyển chọn và biên dịch Hiến pháp của 12 quốc gia, nhằm cung cấp thêm một nguồn tài liệu tham khảo cho các đại biểu Quốc hội, các cơ quan nhà nước, các trường luật, các nhà nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên luật và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này.

NGUYỄN ĐĂNG DUNG - PHẠM HỒNG THÁI - LÃ KHÁNH TÙNG - VŨ CÔNG GIAO -NXB HỒNG ĐỨC 2012

 

SÁCH THAM KHẢO

TUYỂN TẬP HIẾN PHÁP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

 

Hiến pháp là nền tảng pháp lý và chính trị căn bản cho việc tổ chức quyền lực nhà nước cũng như việc bảo vệ các quyền, tự do cá nhân tại các quốc gia. Việc tìm hiểu, học hỏi Hiến pháp nước ngoài đã được quan tâm ởViệt Nam từ khá lâu, tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, tư liệu về Hiến pháp nước ngoài, đặc biệt là các bản dịch sang tiếng Việt chưa có nhiều. Hiện nay, Việt Nam đang trong tiến trình nghiên cứu, thảo luận nhằm sửa đổi Hiến pháp (1992),  việc tìm hiểu các bản Hiến pháp tiến bộ trên thế giới càng trở nên cần thiết. Trước nhu cầu đó, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tuyển chọn và biên dịch Hiến pháp của 12 quốc gia, nhằm cung cấp thêm một nguồn tài liệu tham khảo cho các đại biểu Quốc hội, các cơ quan nhà nước, các trường luật, các nhà nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên luật và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này.

 

Việc biên dịch các bản Hiến pháp này đều từ tiếng Anh sang tiếng Việt nên khó tránh khỏi có những chỗ không thực sự sát với bản ngôn ngữ gốc, dù chúng tôi có cố gắng đối chiếu, tham khảo một số bản dịch đã được một số cá nhân, tổ chức thực hiện. Khoa Luật đặc biệt cảm ơn Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học trực thuộc Văn phòng Quốc hội đã cho phép chúng tôi sử dụng và tham khảo một số bản dịch của Trung tâm.

 

Do hạn chế về thời gian và nguồn lực, cuốn Tuyển tập này chắc chắc còn những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp để tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

 

 

Nội dung cuốn sách:

 

PHẦN A: HIẾN PHÁP CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á

1 Hiến pháp Nhật Bản, 1946

2 Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc, 1987

3 Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 1982

4 Hiến pháp Indonesia, 1945

5 Hiến pháp Việt Nam, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)

PHẦN B: HIẾN PHÁP MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU

6 Hiến pháp Cộng hòa Pháp, 1958

7 Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức, 1949

8 Hiến pháp Cộng hòa Ý, 1947

9 Hiến pháp Liên bang Nga, 1993

10 Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan, 1997

PHẦN C: HIẾN PHÁP MỘT SỐ NƯỚC CHÂU MỸ VÀ CHÂU PHI

11 Hiến pháp Hoa Kỳ, 1787

12 Hiến pháp Nam Phi, 1996

 

 

Keywords: nguyen dang dungpham hong thai,sach tham khao tuyen tap hien phap cua mot so quoc gia,hien phap nuoc my,lien bang hoa ky,lb nga,nhat ban,han quoc

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Tuyen Tap Hien Phap Mot So Quoc Gia HongDuc NguyenDangDung 572 Trang Download file tuyển tập hiến pháp của một số quốc gia 191
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tuyển tập hiến pháp của một số quốc gia

tuyển tập hiến pháp của một số quốc gia

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN