Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2020 lên facebook!
Nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2020

06/07/2016 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Đề tài: Nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2020...Công nghiệp hoá được bắt đầu bằng việc đổi mới công nghệ se sợi và dệt làm cho năng suất của công việc ngày càng tăng lên rất nhiều.

ĐỀ TÀI

 

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

 

 

I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ

 

1. Các giai đoạn, các bước của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Công nghiệp hoá của nhân loại mở đầu bằng cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh; 30 năm cuối thế kỷ XVIII và 25 năm đầu thế kỷ XIX, sau đó lan sang các nước tư bản trong suốt thế kỷ XIX. Công nghiệp hoá được bắt đầu bằng việc đổi mới công nghệ se sợi và dệt làm cho năng suất của công việc ngày càng tăng lên rất nhiều.

 

Trong thời gian từ năm 1760 đến năm 1827 sản lượng bông tăng 100 lần, hàng dệt len đã trở thành sản phẩm dẫn đầu trong công nghiệp nhẹ. Trong khoảng thời gian từ năm 1776 tới 1781 Jame Watt đã hoàn thiện máy hơi nước của Newcomen và mở ra kỷ nguyên của công nghiệp máy móc nổi bật là giai đoạn 1820 – 1870, đây là giai đoạn thực hiện cách mạng trong giao thông vận tải, với việc vận dụng đầu máy hơI nước của Jame Watt ngành đường sắt và tàu thuỷ chạy bằng hơi nước ra đời.

 

Sức mạnh cơ bắp của con người được tăng lên gấp bội nhờ máy móc, đi lại thuận tiện đễ dàng khiến cho nhu cầu giao lưu giữa các nước tăng lên; Đặc biệt là vì đường sắt phát triển đã dặt ra nhu cầu về thép và sự liên kết các thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp đến là giai đoạn 1870 – 1913, đây là giai đoạn mà khoa học công nghệ có những bước phát triển lớn. Những đổi mới về điện, hoá hữu cơ, động cơ đốt trong, vô tuyến … được xem là cửa sổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

 

Cho đến năm 1914 – 1950, do xảy ra hai cuộc thế chiến làm cho thế giới trở lên hỗn loạn, chủ nghĩa tự do và thị trường toàn cầu sụp đổ. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, công cuộc xây dựng lại sau chiến tranh về cơ bản đã hoàn thành nền kinh tế thế giới bước vào một thời kỳ phát triển về sản xuất và thương mại chưa từng có. Công nghiệp chế tạo tăng trưởng mạnh, công nghệ viễn thông có một bước tiến nhảy vọt …

 

...........................................................................................

 

MỤC LỤC

 

I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ

1. Các giai đoạn, các bước của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Các loại công nghiệp hoá

3. Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta

4. Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độlên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

II. NỘI DUNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

1. Trang bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại cho nền kinh tế

2. Xây dựng cơ cấu kinh tế mới hợp lý

3. Những quan điểm cơ bản của Đảng và nhà nước ta về công nghiệp hoá, hiện đại hoá

4. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn và kinh tế nông thôn là mộtphương pháp cấp bách của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC TA TỪ NAY ĐẾN 2020

1. Vấn đề nhân lực

2. Vấn đề vốn

3. Vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng

4. Vấn đề thị trường

5. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải động viên các thành phầnkinh tế tích cực tham gia đầu tư phát triển

6. Công nghiệp hoá đi đôi với hiện đại hoá, với việc nâng cao trình độ khoahọc kỹ thuật công nghệ

7. Vấn đề môi trường

 

 

Keywords: download de tai,noi dung chu yeu cua cong nghiep hoa,hien dai hoa o nuoc ta tu nay den nam 2020

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2020 AMBN(St) AMBN(St) 26 tr Download file Nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2020 90
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2020

Nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2020

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN