Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Sách hướng dẫn cử tri - Cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2014 lên facebook!
Sách hướng dẫn cử tri - Cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2014

11/06/2015 Uploader: Thu Mai Loại file: pdf

Sách hướng dẫn cử tri - Cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2014...Vào năm 2009, cơ quan lập pháp đã chỉnh sửa kế hoạch tài trợ theo quy định của pháp luật sẽ được thực hiện từng bước trước năm 2018. Tối Cao Pháp Viện Bang Washington đã quyết định rằng trước năm 2018 tiểu bang phải tài trợ để thực hiện đầy đủ các kế hoạch đã được chỉnh sửa.

Sách hướng dẫn cử tri - Cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2014

 

Tiểu bang Washington

 

 

Luật Hiện Hành

 

Luật tài trợ trường học hiện nay yêu cầu cơ quan lập pháp tài trợ cho tiểu bang để hỗ trợ cho công tác giáo dục cơ bản ở các trường công lập. Cơ quan lập pháp xác định chương trình giáo dục cơ bản mà mỗi học khu phải đem đến cho các học sinh của mình. Khoản tài trợ của tiểu bang sẽ được phân bổ cho từng học khu mỗi năm dựa trên kế hoạch tài trợ. Vào năm 2009, cơ quan lập pháp đã chỉnh sửa kế hoạch tài trợ theo quy định của pháp luật sẽ được thực hiện từng bước trước năm 2018. Tối Cao Pháp Viện Bang Washington đã quyết định rằng trước năm 2018 tiểu bang phải tài trợ để thực hiện đầy đủ các kế hoạch đã được chỉnh sửa.

 

Theo luật tài trợ trường học hiện nay, trước tiên cơ quan lập pháp phải xác định chi phí tối thiểu, bao gồm chi phí nhân sự tối thiểu, cần thiết để hoạt động trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nguyên mẫu là gì. Sau đó việc tài trợ cho từng học khu sẽ được điều chỉnh theo sự khác nhau của học khu với các trường nguyên mẫu như thế nào. Không quy định nào trong luật tài trợ hiện nay yêu cầu các học khu duy trì tỷ lệ học sinh giáo viên trong lớp học hoặc tỷ lệ nhân viên học sinh khác hoặc sử dụng nguồn quỹ được phân bổ để thanh toán cho việc phân loại nhân viên cụ thể. Vì vậy, các học khu được toàn quyền sử dụng nguồn tài trợ tiểu bang của mình để hỗ trợ cho các sỉ số lớp khác nhau nếu họ quyết định như vậy.

 

Một trường trung học phổ thông nguyên mẫu có 600 học sinh toàn thời gian, trường trung học cơ sở nguyên mẫu có 432 học sinh toàn thời gian, và trường tiểu học nguyên mẫu có 400 học sinh toàn thời gian. Khoản tài trợ tối thiểu cho từng trường nguyên mẫu phải căn cứ một phần trên số giáo viên đứng lớp toàn thời gian cần thiết để cung cấp số giờ giảng dạy tối thiểu, cộng với ít nhất thời gian kế hoạch một giáo viên một ngày. Nguồn tài trợ trường học hiện nay giả định sỉ số trung bình trong lớp giáo dục chung là từ 25.23 học sinh đối với mẫu giáo đến lớp 3, đến 28.74 học sinh đối với lớp 9 đến lớp 12.

 

Luật pháp hiện nay quy định rằng bắt đầu với các trường có tỷ lệ nghèo khó cao (nghĩa là những trường có tỷ lệ học sinh đủ điều kiện được hưởng bữa ăn miễn phí và giá rẻ cao), nhằm mục đích tài trợ, sỉ số trung bình trong lớp giáo dục chung đối với mẫu giáo đến lớp 3 sẽ được giảm xuống không quá 17 học sinh toàn thời gian với một giáo viên trước năm học 2017-18. Trong ngân sách năm 2013-14, cơ quan lập pháp tài trợ cho sỉ số trung bình giảm ở lớp giáo dục chung trong các trường có tỷ lệ nghèo khó cao từ 20.85 học sinhmẫu giáo đến lớp 1 trong năm học 2013-14 đến 28.74 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Đối với năm học 2014-15, cơ quan lập pháp cũng đề ra ngân sách tăng nguồn tài trợ để giảm sỉ số lớp ở các trường có tỷ lệ nghèo khó cao từ mẫu giáo đến lớp 1. Các trường có tỷ lệ nghèo khó cao sẽ nhận thêm tài trợ nếu họ có thể chứng minh được sỉ số trung bình thực tế đã giảm ở mẫu giáo đến lớp 1 xuống còn 20.30 học sinh toàn thời gian với một giáo viên.

 

Vào năm 2014, cơ quan lập pháp bổ sung thêm một yêu cầu, có hiệu lực vào tháng 9 năm 2014, đó là nguồn tài trợ tối thiểu cho trường trung học phổ thông nguyên mẫu cũng phải giả định sỉ số lớp nhỏ hơn đối với hai lớp khoa học thí nghiệm từ lớp 9 đến lớp 12. Cách tính tài trợ tối thiểu phải giả định con số học sinh toàn thời gian trung bình là 19.98 đối với các lớp thí nghiệm này. Các tính toán tài trợ riêng biệt cũng giả định sỉ số lớp trung bình là 22.76 trong các trung tâm kỹ năng và 26.57 đối với các lớp giáo dục dạy nghề và kỹ thuật ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

Luật pháp hiện tại cũng tính toán các khoản phân bổ tối thiểu giả định số nhân viên bổ sung nào đó cho từng trường nguyên mẫu. Những nhân viên này bao gồm các quản trị viên như hiệu trưởng và hiệu phó, thủ thư, y tá học đường, tư vấn hướng dẫn, nhà tâm lý, và các nhân viên hỗ trợ khác. Mặc dù luật tài trợ hiện tại không quy định bất kỳ nguồn tài trợ nào cho các nhân viên điều phối liên quan đến phụ huynh tham gia ở bất kỳ mức độ nào, cơ quan lập pháp đã lập ngân sách 0.0825 cho các nhân viên điều phối liên quan đến phụ huynh tham gia trong năm học 2014-15.

 

 

 

 

Mục lục

- Chúc mừng sinh nhật, Washington

- Bỏ phiếu tại Tiểu Bang Washington

- Dự luật

- Dự Luật Tiên Khởi 1351.

- Dự Luật Tiên Khởi

- Dự Luật Tiên Khởi 594

- Phiếu Bầu Tham Vấn

- Ứng cử viên

- Văn Phòng Quốc Hội Hoa Kỳ

- Văn Phòng Lập Pháp Tiểu Bang

- Văn Phòng Pháp Luật Tiểu Bang

- Thông tin thêm

- Văn bản hoàn chỉnh của dự luật

- Liên hệ quận của bạn

 

 

Keywords: download sach huong dan,cu tri,cuoc tong tuyen cu,ngay 4 thang 11 nam 2014,tieu bang washington

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Sách hướng dẫn cử tri - Cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2014 AMBN(St) Tiểu bang Washington 112tr Download file Sách hướng dẫn cử tri - Cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2014 160
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Sách hướng dẫn cử tri - Cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2014

Sách hướng dẫn cử tri - Cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2014

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN