Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ  Thiết kế mạng điện cho nhà máy sản xuất máy kéo lên facebook!
Thiết kế mạng điện cho nhà máy sản xuất máy kéo

15/09/2016 Uploader: legiang Loại file: pdf

Đồ án môn học: Thiết kế mạng điện cho nhà máy sản xuất máy kéo...Nhà máy sản xuất máy kéo là một trong những nhà máy rất quan trọng trong công nghiệp nói chung và nền kinh tế nói riêng. Hiện nay với việc nhập khẩu thiết bị thì việc xây dựng nhà máy sản xuất máy kéo là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không những hạn chế được sự phụ thuộc phương tiện vận chuyển vào việc nhập khẩu nước ngoài mà còn góp phần vào việc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

ĐỒ ÁN MÔN HỌC


THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY KÉO


Sinh viên thực hiện: Ngọ Quốc Đạt


Giáo viên hướng dẫn: Phan Đăng khải

 

 

Chương 1: Giới thiệu chung về nhà máy

 

1. Vai trò của nhà máy

 

Nhà máy sản xuất máy kéo là một trong những nhà máy rất quan trọng trong công nghiệp nói chung và nền kinh tế nói riêng. Hiện nay với việc nhập khẩu thiết bị thì việc xây dựng nhà máy sản xuất máy kéo là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không những hạn chế được sự phụ thuộc phương tiện vận chuyển vào việc nhập khẩu nước ngoài mà còn góp phần vào việc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

 

Nhà máy có nhiệm vụ sản xuất máy kéo nhằm phục vụ cho các nghành nông nghiệp, giao thông, xây dựng.. . Do đó nhà máy có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế đất nước lại là hộ tiêu thụ điện lớn, cần đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục. Phụ tải xí nghiệp có thể chia thành 2 loại: Phụ tải động lực và phụ tải chiếu sáng. Phụ tải điện trong nhà máy công nghieepjthuweowngf làm việc ở chế độ dài hạn, điện áp yêu cầu trực tiếp đến thiết bị là lưới 380/220V ở tầm số công nghiệp 50Hz.

 

MỤC LỤC:


Chương 1: Giới thiệu chung về nhà máy
Chương 2: Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy
Chương 3: Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí
Chương 4: Thiết kế mạng điện cao áp của nhà máy
Chương 5: Tính bù công suất phản kháng cho lưới điện xí nghiệp
Chương 6: thiết kế chiếu sáng cho mạng phân xưởng sửa chữa cơ khí

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Thiết kế cấp điện: NXB KHKT, 1998
2. Cung Cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp, Trần Bách, Đặng Ngọc Dinh
3. Kỹ thuật điện cao áp an toàn điện, tác giả Võ Viết Đạn...

 

 

Keyword:download do an mon hoc, thiet ke mang dien, cho nha may san xuat may keo, ngo quoc dat

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Thiết kế mạng điện cho nhà máy sản xuất máy kéo AMBN(St) Ngọ Quốc Đạt 83tr Download file  Thiết kế mạng điện cho nhà máy sản xuất máy kéo 189
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Thiết kế mạng điện cho nhà máy sản xuất máy kéo

Thiết kế mạng điện cho nhà máy sản xuất máy kéo

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN