Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học lên facebook!
tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học

07/03/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc

Tại đây chúng tôi đăng nhiều bài tiểu luận, bài luận về môn phương pháp nghiên cứu khoa học, dành cho học viên cao học, NCS tiến sĩ, những bài đã được các thầy cô đánh giá cao trước đó, mời bạn lựa chọn bài mẫu về tham khảo

BÀI LUẬN/THUYẾT TRÌNH MÔN HỌC

 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Gồm nhiều bài chủ đề về PP NCKH của ngành tài chính, bạn chọn file tương ứng để tải)

 

 

 

 

 

Keywords:download,phuong phap nghien cuu khoa hoc,ppnckh,bai luan nghien cuu mau,thuyet trinh mon hoc

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 mối liên hệ giữa các chiến lược cạnh tranh và chất lượng sản phẩm - Dịch từ daniel i.prajogo DHKTTPHCM TS. ĐinhTháiHoàng 16 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 15
2 nhận thức và cách dùng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của người sử dụng trong nền kinh tế chuyển đổi bằng chứng định tính tại việt nam - Hướng dẫn TS Thái Đình Hoàng DHKTTPHCM TS ThaiDinhHoang 23 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 111
3 ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp và quản lý chất lượng toàn diện đến hiệu quả dự án xây dựng tại đài loan DHKTTPHCM TS ThaiDinhHoang 28 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 111
4 Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình đào tại thạc sĩ QTKD (MBA) trong nước và quốc tế DHKTTPHCM TS ThaiDinhHoang 12 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 17
5 sme exporting challenges in transitional and developed economies DHKTTPHCM TS ThaiDinhHoang 18 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 51
6 những ứng dụng của ngân hàng trực tuyến và hiệu quả của ngân hàng cộng đồng DHKTTPHCM TS ThaiDinhHoang 27 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 111
7 quản lý chất lượng toàn diện (tqm) chiến lược và đặc điểm tổ chức: bằng chứng từ một thành viên wto gần đây DHKTTPHCM TS ThaiDinhHoang 25 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 121
8 Các yếu tố thúc đẩy của năng lực cạnh tranh động: một cái nhìn mới về cạnh tranh DHKTTPHCM TS ThaiDinhHoang 15 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 15
9 A Delphi study of Internet banking – Nghiên cứu Delphi đối với Internet banking DHKTTPHCM TS ThaiDinhHoang 8 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 41
10 đánh giá đề tài nghiên cứu “online banking adoption” DHKTTPHCM TS ThaiDinhHoang 15 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 55
11 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng internet của các Công ty quốc tế trên thị trường chuyển tiếp tại Việt Nam” – Tiến sĩ: Nguyễn Đình Thọ DHKTTPHCM TS ThaiDinhHoang 17 Trang Download file tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học 131
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học

tuyển tập bài luận phương pháp nghiên cứu khoa học

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN