Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ hư hỏng sửa chữa gia cường công trình lên facebook!
hư hỏng sửa chữa gia cường công trình

21/03/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Sách Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình được biên soạn bởi Lê Văn Kiểm với 4 phần lớn và có 31 chương, trong đó có nội dung về Bê tông cốt thép, kết cấu thép và kết cấu gạch, các vấn đề đánh giá chất lượng, xử lý các hư hỏng theo thời gian và gia cường cho các kết cấu. Sách là tài liệu tham khảo quan trọng cho các kỹ sư xây dựng tham gia các công trình cần gia cố, tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành kiến trúc và xây dựng, học viên sau đại học.

LÊ VĂN KIỂM - NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 2004

SÁCH KỸ THUẬT

HƯ HỎNG SỬA CHỮA GIA CƯỜNG CÔNG TRÌNH

 

Sách Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình được biên soạn bởi Lê Văn Kiểm với 4 phần lớn và có 31 chương, trong đó có nội dung về Bê tông cốt thép, kết cấu thép và kết cấu gạch, các vấn đề đánh giá chất lượng, xử lý các hư hỏng theo thời gian và gia cường cho các kết cấu. Sách là tài liệu tham khảo quan trọng cho các kỹ sư xây dựng tham gia các công trình cần gia cố, tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành kiến trúc và xây dựng, học viên sau đại học.

 

Nội dung cuốn sách:


PHẦN I: Hư hỏng và sửa chữa bê tông

Chương 1: Khái niệm mở đầu
Chương 2: Kiểm định chất lượng bê tông
Chương 3: Những hư hỏng bê tông và nguyên nhân
Chương 4: Kỹ thuật sửa chữa bê tông
Chương 5: Sửa chữa sàn bê tông
Chương 6: Sửa chữa vết nứt trong bê tông
Chương 7: Sửa chữa bê tông cốt thép chất lượng xấu
Chương 8: Sửa chữa rò rỉ thấm nước qua bê tông
Chương 9: Sửa chữa bê tông các công trình đặc biệt

Phần II: Gia cường kết cấu bê tông cốt thép

Chương 10: Gia cường kết cấu bằng tăng tiết diện
Chương 11: Gia cường cột bằng thép hình
Chương 12: Gia cường bằng gối tựa cứng
Chương 13: Gia cường dầm bằng gối tựa đàn hồi
Chương 14: Gia cường bằng thanh căng ứng suất trước
Chương 15: Gia cường dầm liên tục bằng thanh căng chéo ứng suất trước
Chương 16: Gia cường công son bằng thanh căng chéo ứng suất trước
Chương 17: Gia cường dầm để chịu lực cắt
Chương 18: Kết cấu dỡ tải cho dầm và sàn
Chương 19: Những hư hỏng đặc biệt
Chương 20: Những bài học kinh nghiệm gia cường kết cấu bê tông cốt thép

Phần III: Hư hỏng sửa chữa gia cường kết cấu thép

Chương 21: Tình trạng hư hỏng trong kết cấu thép
Chương 22: Những bài học kinh nghiệm từ các sự cố kết cấu thép
Chương 23: Điều tra nghiên cứu sự cố kết cấu thép
Chương 24: Gia cường kết cấu thép bằng thay đổi sơ đồ cấu tạo
Chương 25: Gia cường kết cấu thép bằng tăng tiết diện
Chương 26: Thiết kế gia cường kết cấu thép bằng thanh chịu nén
Chương 27: Những bài học kinh nghiệm về gia cường kết cấu thép

Phần IV: Hư hỏng sửa chữa gia cường kết cấu gạch

Chương 28: Gia cường tường gạch
Chương 29: Những bài học kinh nghiệm rút ra từ các sự cố kết cấu gạch
Chương 30: Xây thêm tầng nhà
Chương 31: Di dời nhà

Phụ lục

 

hư hỏng sửa chữa gia cường công trình

 

Keywords:gpxb14910xbqlxb2000,le van kiem,nxb dai hoc quoc gia ho chi minh 2004,sach ky thuat,hu hong sua chua gia cuong cong trinh

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 hu hong sua chua va gia cuong cong trinh NXBDHQGHCM LeVanKiem 383 Trang Download file hư hỏng sửa chữa gia cường công trình 611
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

hư hỏng sửa chữa gia cường công trình

hư hỏng sửa chữa gia cường công trình

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN