Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ cọc khoan nhồi trong công trình giao thông lên facebook!
cọc khoan nhồi trong công trình giao thông

21/03/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách cọc khoan nhồi trong công trình giao thông được biên soạn gồm 6 chương, để làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư xây dựng công trình giao thông khi thiết kế cũng như khi thi công móng cọc khoan nhồi, những sinh viên năm cuối làm đồ án tốt nghiệp và tài liệu tham khảo cho học viên sau đại học.

PGS.TS NGUYỄN VIẾT TRUNG - THS LÊ THANH LIÊM - NXB XÂY DỰNG HÀ NỘI 2010


SÁCH GIÁO TRÌNH

CỌC KHOAN NHỒI TRONG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

Cuốn sách cọc khoan nhồi trong công trình giao thông được biên soạn gồm 6 chương, để làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư xây dựng công trình giao thông khi thiết kế cũng như khi thi công móng cọc khoan nhồi, những sinh viên năm cuối làm đồ án tốt nghiệp và tài liệu tham khảo cho học viên sau đại học.

 

coc khoan nhoi trong cong trinh giao thong,sach giao trinh

 


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Xây dựng. Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng TCXD 197-1997 – NXBXD 1997
2. Nguyễn Văn Quảng. Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi, NXBXD 1998
3. Lariel Nguyễn Thành Long, Nguyễn Quang Chiêu, Lê Bá Lương-Xây dựng công trình trên nền đất yếu-Tài liệu lưu hành nội bộ do Ủy Ban Liên tịch Hợp tác Văn hóa Khoa học Kỹ thuật Pháp Việt thực hiện.
4. Lê Đức Thắng, Tính toán móng cọc
5. Nguyễn Bá Kế, Sự cố nền móng công trình, NXBXD 2000
6. Nguyễn Bá Kế, Thi công cọc khoan nhồi, NXB GTVT 1999
7. Nguyễn Hửu Đẩu, Nguyễn Bá Kế, Nguyễn Văn Quảng, Lê Đức Thắng. Cọc khoan nhồi. Bài giảng chuyên đề –1998
8. Cung Nhất Minh, Diệp Vạn Linh, Lưu Hưng Lục. Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cọc, NXBXD 1999.
9. Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 8 tháng 11/1997
10. Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông, Quy trình thiết kế thi công cọc khoan nhồi TCN –257 – 2000
11. Nippon Koei, Ltd. Báo cáo cuối cùng Thiết kế kỹ thuật cầu Cần Thơ – Tháng 11 năm 2000.
12. Maunsell Pty. Ltd – Tài liệu hợp đồng – Quyển II Quy định kỹ thuật thi công cầu Mỹ Thuận.
13. Baulderstone Hornibrook Engineering Pty, Ltd. Phương pháp và trình tự thi công cọc khoan nhồi công trình cầu Mỹ Thuận.
14. Braja. M. Das, Principle of Foundation Rngineering, USA 1984
15. Hiệp hội giao thông vận tải của Mỹ-Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO-LRFD – 1998
16. Uy ban cầu đường Australia. Tiêu chuẩn thiết kế cầu AUSROAD – 1992
17. Peck, Hanson. Foundation Engineering, 1970
18. Hans, F. Winterkorn. Foundation Engineering Handbook
19. Brinton Carson, Foundation Construction, 1965
20. H. G. Poulos. Pile Foundation analysis and Design, 1980
21. Shamsher Prakash, Hari D. Sharma. Pile Foundations in Engineering Practice – Bản dịch NXBXD 1999
22. E. De Beer. Different Behaviour of Bored and Driven Piles, Ghenstate University, Belgim, 1998.

 

 

Keywords:download filetype:pdf,khxb 212010cxb9064xd,317qdxbxd2009,pgsts nguyen viet trung,ths le thanh liem,nxb xay dung ha noi 2010,sach giao trinh,coc khoan nhoi trong cong trinh giao thong

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 coc khoan nhoi trong cong trinh giao thong NXBXD 2010 NguyenVietTrung 221 Trang Download file cọc khoan nhồi trong công trình giao thông 311
2 coc khoan nhoi trong xay dung cong trinh giao thong [Bản đánh máy vi tính] NXB XD 2008 NguyenVietTrung 218 Trang Download file cọc khoan nhồi trong công trình giao thông 251
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

cọc khoan nhồi trong công trình giao thông

cọc khoan nhồi trong công trình giao thông

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN