Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ sổ tay công trình sư thi công lên facebook!
sổ tay công trình sư thi công

02/04/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Sổ tay công trình sư thi công công trình kiến trúc do tổng công trình sư Giang Chính Vĩnh chủ biên và ấn hành tại Trung Quốc. Sách được KTS Lê Mục Đích biên dịch sang tiếng Việt. Cuốn sổ tay này (quá to và nặng để gọi là sổ tay) gồm 5 tổng phần lớn và chứa trong 1084 trang khổ rộng. Tài liệu có tính tiện ích cao, cập nhật có hệ thống các kỹ thuật thi công hiện đại, tổ chức có bài bản, có tính hợp lý và phù hợp với thực tiễn như ở Việt Nam. Sách dành cho các kỹ sư và học viên sau đại học.

GIANG CHÍNH VINH - LÊ MỤC ĐÍCH - NXB XÂY DỰNG 2009

SỔ TAY CÔNG TRÌNH SƯ THI CÔNG

 

Sổ tay công trình sư thi công công trình kiến trúc do tổng công trình sư Giang Chính Vĩnh chủ biên và ấn hành tại Trung Quốc. Sách được KTS Lê Mục Đích biên dịch sang tiếng Việt. Cuốn sổ tay này (quá to và nặng để gọi là sổ tay) gồm 5 tổng phần lớn và chứa trong 1084 trang khổ rộng. Tài liệu có tính tiện ích cao, cập nhật có hệ thống các kỹ thuật thi công hiện đại, tổ chức có bài bản, có tính hợp lý và phù hợp với thực tiễn như ở Việt Nam. Sách dành cho các kỹ sư và học viên sau đại học.

 

Nội dung trong sách:


Phần I: Công tác chuẩn bị thi công
Phần II: Kỹ thuật thi công

1. Đào đắp đất
2. Nổ mìn
3. Nền móng
4. Các loại kết cấu
5. Cẩu dựng lắp ráp
6. Phòng nước
7. Chống mối mọt
8. Các dạng mặt sàn
9. Trang trí và giàn giáo
... Tổng có 18 chương trong phần 2

Phần III: Kiểm soát chất lượng thi công
Phần IV: Quản lý hiện đại và kỹ thuật an toàn
Phần V: Tài liệu kỹ thuật thường dùng trong thi công

 

so tay cong trinh su thi cong kien truc

 


Keywords:khxb50009 cxb 28092xd,208qdxbxd,giang chinh vinh,le muc dich,nxb xay dung 2009,so tay cong trinh su thi cong kien truc

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 so tay cong trinh su thi cong NXB XD giang chinh vinh 1084 Trang Download file sổ tay công trình sư thi công 811
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

sổ tay công trình sư thi công

sổ tay công trình sư thi công

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN