Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh thanh hóa lên facebook!
huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh thanh hóa

06/04/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án tiến sĩ: Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh hóa. Luận án tập trung chủ yếu nghiên cứu về huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển với 3 ngành nghề kinh tế biển mà Thanh Hóa có thế mạnh phát triển bao gồm: ngành thủy sản; ngành du lịch biển và kinh tế hàng hải. Về không gian và thời gian: Thực trạng huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2010 – 2014; các giải pháp và điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa được xem xét, nghiên cứu, áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2016

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỈNH THANH HÓA

 

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - MÃ SỐ: 62.34.02.01

NCS ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG - HDKH: PGS, TS VŨ THỊ BẠCH TUYẾT - PGS, TS NGUYỄN THỊ BẤT

 

Việt Nam đang phấn đấu trở thành “quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, phát triển toàn diện các ngành, nghề biển gắn với cơ cấu phong phú, hiện đại, tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn” [3]. Chính vì vậy, vấn đề khai thác kinh tế biển đã trở thành nhiệm vụ có tính chiến lược của các tỉnh trong đó có tỉnh Thanh Hóa.

 

Là tỉnh nằm trong số 28 tỉnh ven biển của cả nước, tỉnh Thanh Hóa có bờ biển dài và vùng biển rộng lớn. Toàn tỉnh có 6 huyện, thị xã tiếp giáp với biển (cả nước có 138 huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh tiếp giáp biển). Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế biển. Nhờ đó, kinh tế biển đã có những bước tiến rõ rệt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời kỳ 10 năm qua, đặc biệt là giai đoạn 5 năm gần đây, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, của nhân dân và các thành phần kinh tế, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng biển Thanh Hóa đã có những bước phát triển cơ bản và khá toàn diện tạo điều kiện để vùng biển của tỉnh dần trở thành một trong ba trung tâm kinh tế ven biển trong vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và

 

Thanh Hóa. Tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế biển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về tự nhiên của tỉnh. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là do nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế biển còn thiếu và yếu.

 

Trong thời gian qua, thông qua các cơ chế, chính sách tỉnh Thanh Hóa đã huy động được một lượng vốn tương đối lớn cho đầu tư phát triển kinh tế biển của tỉnh thể hiện qua số lượng vốn đầu tư tăng nhanh, các kênh huy động vốn từng bước được đa dạng hóa, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Song, công tác huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế biển nhìn chung vẫn còn bất cập so với yêu cầu đầu tư, chưa tương xứng với những tiềm năng về phát triển kinh tế biển của tỉnh đặc biệt là còn thiếu các giải pháp chính sách huy động vốn đầu tư phát triển các ngành nghề, lĩnh vực đặc thù. Do đó, còn không ít khó khăn, vướng mắc cần phải khắc phục và tháo gỡ. Để tiếp tục nâng cao quy mô và hiệu quả thu hút vốn đầu tư đảm bảo điều kiện cho kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa phát triển theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra, NCS lựa chọn đề tài “Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa” làm nội dung nghiên cứu.

 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài Luận án

 

Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển đang là vấn đề được rất nhiều nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt trong thế kỷ

 

21 – thế kỷ của đại dương. Cho đến nay, đã có một số đề tài, công trình nghiên cứu được công bố nghiên cứu liên quan đến huy động vốn đầu tư để phát triển các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Các nghiên cứu đã cho thấy, ở Việt Nam sự tham gia của các thành phần kinh tế vào sự phát triển của kinh tế biển đang còn nhiều hạn chế và cần có các giải pháp cho bài toán về huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển.

 

Trong quá trình nghiên cứu viết luận án, NCS đã tìm hiểu và đọc rất nhiều tài liệu, trong đó có 23 công trình nghiên cứu gồm: Luận án tiến sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, sách, các bài báo khoa học gắn với chủ đề luận án của NCS. Cụ thể:

 

2.1. Các công trình nghiên cứu trong nước

 

2.1.1. Các nghiên cứu về kinh tế biển

 

Thứ nhất, các công trình khoa học đã công bố dưới dạng ấn phẩm sách

 

(1) Cuốn “Chính sách ngành thủy sản Việt Nam” (2007) Của Viện kinh tế và Quy hoạch thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cuốn sách tổng hợp các bài viết của các nhà khoa học và quản lý ở các bộ, ngành và địa phương trong việc xác định vị trí, vai trò của ngành thủy sản trong sự phát triển kinh tế, xã hội, tìm hiểu việc hoạch định, việc thực hiện và sự tác động của các chính sách phát triển ngành thủy sản của các địa phương trong việc thực hiện các chính sách đó để rút ra các bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách và quản lý ngành thủy sản của các nước, của các ngành và của các địa phương. Cuốn sách chỉ dừng lại ở việc phân tích các chính sách cho ngành thủy sản Việt Nam, chưa đi sâu vào phân tích, đánh giá nguồn vốn đầu tư cho ngành thủy sản.

 

(2) Cuốn “Kinh tế biển Việt Nam, tiềm năng, cơ hội và thách thức” (2008) Của Tạp chí Tổ chức Nhà nước – Trung tâm thông tin FOCOTECH, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội đã giới thiệu các tiềm năng về kinh tế biển Việt Nam, những cơ hội cho phát triển các ngành nghề và những thách thức trong quá trình phát triển. Cuốn sách nêu lên những định hướng lớn trong việc phát triển kinh tế biển Việt Nam, công tác quy hoạch phát triển của các ngành kinh tế biển và các địa phương có lợi thế trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh việc phát triển cảng biển, phát triển ngành thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng sức cạnh tranh đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển theo hướng phát triển bền vững. Bên cạnh đó, cuốn sách tổng hợp các bài viết về khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển tại các địa phương vùng duyên hải. Các bài viết trong cuốn sách mới chỉ dừng lại về việc nêu lên thực trạng kinh tế biển trong từng địa phương, từng ngành của vùng duyên hải cũng như các thách thức đặt ra đối với từng địa phương trong quá trình hội nhâp và phát triển. Qua đó, cuốn sách đưa ra những phương hướng và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững. Cuốn sách chưa đánh giá nguồn vốn để phát triển kinh tế biển.

 

(3) Cuốn “Phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam” (2008) Của Ban Tuyên giáo Trung ương, nghiên cứu về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển ViệtNam, các ngành kinh tế biển Việt Nam trong quá trình hội nhập như ngành dầu khí, hàng hải, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng kết cấu hạ tầng vùng biển ViệtNam và các giải pháp để thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Cuốn sách chưa đánh giá về nguồn vốn cho phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam.

 

(4) Cuốn “Nền kinh tế các tỉnh vùng biển Việt Nam” (2009) Của Thế Đạt, NXBLao động, Hà Nội. Cuốn sách giới thiệu khái quát đặc trưng nền kinh tế xã hội các tỉnh và khu vực ven biển của đất nước với các bài viết chi tiết về kinh tế biển của ba khu vực Bắc, Trung và Nam Bộ; Đưa ra những cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế biển của các tỉnh ven biển Việt Nam. Cuốn sách chưa đánh giá về nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế các tỉnh vùng biển Việt Nam.

 

(5) Cuốn “Chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa” (2011) Của Lê Minh Thông, NXB Chính trị quốc gia – Sự Thật. Cuốn sách đề cập đến cơ sở lý thuyết về kinh tế biển, các chính sách phát triển kinh tế biển, kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế ven biển của một số nước và một số địa phương trong nước. Cuốn sách đánh giá thực trạng triển khai các chính sách phát triển kinh tế ven biển của tỉnh Thanh Hóa hiện nay, chỉ ra những kết quả đạt được, những nguyên nhân, hạn chế. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Phạm vi nghiên cứu của cuốn sách chỉ dừng ở việc đánh giá chính sách phát triển kinh tế ven biển.

 

Thứ hai, đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước và Đề án quốc gia: (1) “Nghiên cứu các giải pháp tăng năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải ViệtNam trong điều kiện hội nhập quốc tế” (2002), Đề tài khoa học cấp Nhà nước của nhóm tác giả Đinh Ngọc Viện, Đào Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Sơn. Đề tài đã nghiên cứu thực trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, khái quát về kinh doanh hàng hải và thực trạng hoạt động của ngành hàng hải Việt Nam. Qua đó, đề tài đưa ra một số giải pháp và kiến nghị về cơ chế chính sách để phát triển ngành hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên đề tài chỉ dừng lại ở nghiên cứu giải pháp tăng năng lực cạnh tranh cho ngành vận tải biển của Việt Nam.

 

(2) “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đầu tư phát triển khu du lịch”, Đề tài cấp Bộ năm 2006 của nhiều tác giả do Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch chủ trì, Thạc sỹ Lê Văn Minh làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống các khái niệm về du lịch, vai trò của đầu tư phát triển của các khu du lịch và kinh nghiệm thực tiễn của các nước về đầu tư phát triển các khu du lịch. Phân tích thực trạng về hệ thống các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư du lịch nói riêng và phát triển du lịch nói chung. Đề tài chưa đi sâu phân tích thực trạng du lịch biển cũng như nguồn vốn đầu tư cho du lịch biển.

 

(3) Đề tài cấp Bộ (2011) “Hiện trạng và các giải pháp phát triển các khu du lịch biển quốc gia tại vùng du lịch Bắc Trung Bộ” do Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch chủ trì, TS. Nguyễn Thu Hạnh chủ nhiệm. Đề tài đã tập trung nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về du lịch biển và phát triển khu du lịch biển quốc gia. Đề tài đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong các khu du lịch biển quốc gia tại vùng Bắc Trung Bộ, đề xuất các giải pháp phát triển các khu du lịch biển quốc gia tại vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020. Đề tài chỉ dừng lại ở nghiên cứu giải pháp phát triển các khu du lịch biển quốc gia vùng du lịch Bắc Trung Bộ.

 

(4) Đề tài cấp Nhà nước “Chiến lược phát triển kinh tế biển Đông của một số nước Đông Á - Tác động và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” của Chu Đức Dũng nghiệm thu năm 2011. Đề tài đã đưa ra những quan niệm để luận giải khái niệm về kinh tế biển và các chiến lược phát triển kinh tế biển Đông của một số nước Đông Á. Từ đó, đề tài chỉ ra một số vấn đề đối với Việt Nam để phát triển kinh tế biển trong thời gian tới. Đề tài chủ yếu đi vào phân tích các chiến lược và đưa ra định hướng phát triển kinh tế biển Việt Nam mà không đi sâu vào nghiên cứu các lĩnh vực, ngành nghề của kinh tế biển.

 

Thứ ba, các bài viết trên các báo, tạp chí

 

(1) “Phát triển kinh tế biển: Kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề đối với ViệtNam”, Bùi Thị Thanh Hương, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 8/2011. Bài báo phân tích những thành công trong chiến lược phát triển kinh tế biển của một số nước trên thế giới, từ đó tác giả chỉ ra một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong việc phát triển kinh tế biển. Bài báo mới chỉ dừng ở việc nghiên cứu chung về kinh tế biển, chưa đi vào phân tích nguồn vốn cho phát triển kinh tế biển.

 

(2) “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam”, Lê Nguyễn, Tạp chí Thương mại số 13 năm 2007. Bài báo đã đánh giá những lợi thế của kinh tế biển Việt Nam. Đồng thời, bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các nguồn lợi của kinh tế biển trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu Nhà nước phải có chính sách nhằm phát triển kinh tế biển theo nguyên tắc gắn liền khai thác với bảo vệ các nguồn lợi biển.

 

(3) “Về chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam”, Bùi Tất Thắng, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 7- 2007. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố biển đối với sự phát triển kinh tế cũng như bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Đồng thời bài viết cũng đã đưa ra quan điểm của tác giả về khái niệm kinh tế biển. Trên cơ sở đó, bài viết đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: KINH TẾ BIỂN VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

1.1. Kinh tế biển và phát triển kinh tế biển

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của kinh tế biển

1.1.2. Phát triển kinh tế biển trong nền kinh tế quốc dân

1.2. Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển

1.2.1. Khái niệm và bản chất vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển

1.2.2. Vai trò của vốn đầu tư đối với phát triển kinh tế biển

1.3. Huy đông vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển

1.3.1. Sự cần thiết phải huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển

1.3.2. Các kênh huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển

1.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển

1.3.4. Chỉ tiêu đánh giá huy động vốn cho phát triển kinh tế biển

1.4. Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển của một sốnước trên thế giới và của một số địa phương trong nước

1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và một số địa phương ở Việt Nam. 511.4.2. Bài học kinh nghiệm huy động vốn cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỈNH THANH HÓA

2.1. Thực trạng phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa ảnhhưởng đến sự phát triển kinh tế biển của tỉnh

2.1.2. Thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa trong phát triển kinh tế biển

2.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

2.2. Thực trạng huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh

Hóa giai đoạn 2010 - 2014

2.2.1. Kênh huy động từ nguồn NSNN cho phát triển kinh tế biển

2.2.2. Huy động vốn qua kênh tín dụng Nhà nước

2.2.3. Huy động vốn qua kênh tín dụng ngân hàng

2.2.4. Huy động vốn qua kênh đầu tư của doanh nghiệp và dân cư

2.2.5. Kênh huy động vốn FDI

2.2.6. Kênh huy động vốn ODA

2.3. Đánh giá chung về huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế biển tỉnh

Thanh Hóa giai đoạn 2010 – 2014

2.3.1. Những kết quả đạt được

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỈNH THANH HÓA

3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế biển và dự báo nhu cầu vốnđầu tư phát triển kinh tế biển của tỉnh Thanh Hóa

3.1.1. Bối cảnh phát triển kinh tế biển cả nước và khu vực ven biển Bắc Trung

Bộ tác động đến vùng biển Thanh Hóa

3.1.2. Quan điểm phát triển kinh tế biển và huy động vốn đầu tư cho phát triểnkinh tế biển của tỉnh Thanh Hóa

3.1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

3.1.4. Định hướng phát triển kinh tế biển của tỉnh Thanh Hóa

3.1.5. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

3.2. DDịnh hướng huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

3.3. Giải pháp huy đông vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

3.3.1. Nhóm các giải pháp chung

3.3.2. Nhóm các giải pháp cụ thể cho các kênh huy động vốn đầu tư nhằm pháttriển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

3.3.3. Các giải pháp huy động vốn cho từng ngành kinh tế biển

3.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp huy động vốn cho phát triển kinh tếbiển tỉnh Thanh Hóa

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

 

 

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Cơ cấu kinh tế theo GDP của tỉnh phân theo loại hình kinh tế

Bảng 2.2: Dân số và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động

Bảng 2.3: Dân số và lao động vùng biển Thanh Hóa

Bảng 2.4: Vốn đầu tư NSNN cho kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2014

Bảng 2.5: Doanh số cho vay của NHPT Thanh Hóa đối với kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2014

Bảng 2.6: Doanh số cho vay kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa phân theo ngành nghề giaiđoạn 2010 – 2014

Bảng 2.7: Tình hình đội tàu biển và doanh nghiệp vận tải biển của tỉnh

Bảng 2.8: Kết quả huy động vốn FDI cho kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa tính đến 31 tháng 12 năm 2014

Bảng 3.1: Các phương án dự báo thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế của vùngbiển Thanh Hóa thời kỳ đến 2020

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Tốc độ phát triển tổng sản phẩm hàng năm

Hình 2.2: Cơ cấu tổng sản phẩm trong tỉnh phân theo ngành kinh tế

Hình 2.3: Doanh số cho vay đối với kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2014.

Hình 2.4: Doanh thu du lịch biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2014

Hình 2.5: Doanh số cho vay của các NHTM đối với kinh tế biển giai đoạn 2010 - 2014

Hình 2.6: Đầu tư của khu vực dân doanh trong nước cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2014

 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ

 

1. Đỗ Thị Hà Thương (2012), “Vận dụng phân tích SWOT trong phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa”, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 12/2012, Bộ NN&PTNT.

2. Đỗ Thị Hà Thương (2013), “Phát triển kinh tế biển Thanh Hóa – Thực trạng và khuyến nghị”, Tạp chí Kinh tế phát triển, tháng 3 năm 2013.

3. Đỗ Thị Hà Thương (2014), “Nâng cao năng lực ngành thủy sản tỉnh Thanh Hóa’’, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 5 tháng 3 năm 2014.

4. Đỗ Thị Hà Thương (2014), “Giải bài toán huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Bộ Tài chính, Số 3 (128) 2014.

5. Đỗ Thị Hà Thương (2014), “Kênh tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp vận tải biển Thanh Hóa”, Bài đăng ký Hội thảo khoa học quốc gia của Viện Tài chính – Ngân hàng, trường đại học Kinh tế quốc dân, năm 2014.

6. Đỗ Thị Hà Thương (2015), “Giải pháp huy động vốn cho phát triển ngành du lịch biển tỉnh Thanh Hóa”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Số 21, tháng 11/2015

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Tài liệu tiếng Việt

1. Ban tuyên giáo Trung ương – Trung tâm thông tin công tác tư tưởng (2007), Biển và hải đảo Việt Nam, tr232

2. Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 2011-2015.

3. Ban chấp hành Trung ương (khóa X), Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

4. Ban chấp hành Trung ương (khóa X), Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X ngày 9 tháng 2 năm 2007 Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

5. Ban Tuyên giáo Trung ương (2008), “Phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”

6. Bộ thủy sản (2013), Báo cáo tổng kết năm 2012, tr6.

7. Chính phủ (2010), Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

8. Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg  ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn NSNN giai đoạn 2010 – 2015.

9. Chính phủ (2011), Nghị định 01/2011/NĐ – CP, ngày 5 tháng 1 năm 2011, về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

10. Chính phủ (2011), Nghị định số 75/2011/NĐ – CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu Nhà nước.

11. Chính phủ (2014), Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.

12. Đặng Thành Cương (2012), Luận án “Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Nghệ An”, trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, tr 21-22]

13. Lê Quang Cường (2007), Luận án “Hoàn thiện phương thức huy động vốn tín dụng Nhà nước bằng phát hành trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam”, Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, tr 26.

14. Chi cục khai thác vào bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Báo cáo tổng kết hàng năm.

15. Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, Niên giám Thống kê tỉnh Thanh Hóa 2013.

16. Chu Đức Dũng (2011), Chiến lược phát triển kinh tế biển Đông của một số nước Đông Á-Tác động và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam, Đề tài Nhà nước, Hà Nội.

17. Thế Đạt (2009), “Nền kinh tế các tỉnh vùng biển Việt Nam”18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 181 – 182

19. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2006, tr 225

20. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007, tr. 764.

21. Đặng Thị Hà (2012), Luận án “Huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước để thực hiện các dự án xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam”, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr 37.

22. Đinh Văn Hải – Lương Thu Thủy (2014), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội, tr 15.

23. Nguyễn Thu Hạnh (2011), “Hiện trạng và các giải pháp phát triển các khu du lịch biển quốc gia tại vùng du lịch Bắc Trung Bộ”, đề tài cấp Bộ.

24. Bùi Thị Thanh Hương, “Phát triển kinh tế biển: Kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề đối với Việt Nam”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 8 năm 2011.

25. Nguyễn Văn Hường, “Bàn về kinh tế biển”, Tạp chí Hoạt động khoa học kỹ thuật số 5 năm 1996

26. Nguyễn Đình Kiệm – Bạch Đức Hiển (2008), Giáo trình tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội, tr 320-321

27. Võ Duy Khương (2004), “Một số giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước nhằm phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2010”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

28. Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ NHTM, Nhà xuất bản Thống kê, tr 178 – 179

29. Lê Văn Minh (2006), “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đầu tư phát triển khu du lịch”, Đề tài cấp Bộ.

30. Nguyễn Bạch Nguyệt – Từ Quang Phương (2007), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất bản Trường đại học Kinh tế quốc dân, tr 49-52

31. Lê Nguyễn, “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam”, Tạp chí Thương mại số 13 năm 2007.

32. Trần Mạnh Linh, “Tìm vốn cho kết cấu hạ tầng”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 7/2013

33. Luật số 67/2014/QH 13, Luật đầu tư, ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, tr 2

34. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Báo cáo theo dõi trái phiếu châu Á, tháng 6/2014.

35. Ngân hàng phát triển, Quyết định số 71/QĐ – HĐQL-NHPT, Ban hành quy chế bảo lãnh của ngân hàng phát triển Việt Nam cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại NHTM.

36. PGS. TS Từ Quang Phương, PGS. TS Phạm Văn Hùng, Giáo trình Kinh tế đầu tư, tr 88, NXB Đại học KTQD 2013

37. Hà Thị Sáu (2002), Luận án Luận án “Những giải pháp huy động vốn trong dân để thực hiện CNH – HĐH đất nước”..

38. Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo hàng năm.

39. Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo hàng năm.

40. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo hàng năm.

41. Sở Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2013.

42. PGS. TS. Bùi Tất Thắng, Về chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam, Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 7-2007,43. PGS. TS. Bùi Tất Thắng, Khu kinh tế ven biển trong tiến trình đưa Việt Nam trở thành một “quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển”, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

44. Lê Minh Thông (2011), “Chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa”, NXB Chính trị quốc gia – Sự Thật

45. Thống đốc NHNN, Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc NHNN.

46. Đoàn Vĩnh Tường (2008), Luận án “Giải pháp về vốn đối với phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

47. Đoàn Vĩnh Tường (2008), “Nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa” của, NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa”, Tạp chí Ngân hàng, số 17.

48. Trung tâm thông tintư liệu CIEM, Kinh tế biển: Chủ trương và biện pháp, CIEM – Trung tâm thông tintư liệu, tr6-9.

49. Trung tâm thông tin

 FOCOTECH (2008), “Kinh tế biển Việt Nam, tiềm năng, cơ hội và thách thức”50. Từ điển tiếng Việt, NXB Giáo dục, tr 126

51. UBND tỉnh Thanh Hóa, Báo cáo tổng hợp phát triển kinh tế xã hội các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa, tr 7-9.

52. UBND tỉnh Thanh Hóa, Chương trình phát triển kinh tế xã hội ven biển tỉnh Thanh Hóa, tr 1.

53. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2009), Quyết định số 980/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 4 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

54. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Vùng ven biển Thanh Hóa thời kỳ đến năm 2020, trang 12.

55. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 3788/2009/QĐ – UBND tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể Chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

56. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 2606/2007/QĐ–UBND tỉnh ngày 9 tháng 8 năm 2007 việc ban hành Quy chế thưởng cho người có công vận động đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn.

57. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Quyết định 2409/2006/QĐ – UBND Về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

58. Văn phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu chính sách USAID/VNCI-VCCI.

59. Phạm Văn Vận – Vũ Cương (2005), Giáo trình Kinh tế công cộng, NXB Thống Kê, Hà Nội.

60. Viện kinh tế và Quy hoạch thủy sản-Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2007), “Chính sách ngành thủy sản Việt Nam”, NXB61. Đinh Ngọc Viện, Đào Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Sơn (2002), “Nghiên cứu các giải pháp tăng năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế” (2002), Đề tài khoa học cấp Nhà nước.

62. Đàm Văn Vượng (2003), Luận án Luận án “Giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Bình”..

B. Tài liệu nước ngoài

63. Asian Developmetn Bank (2008), Public-Private Partnership Handbook

64. Brian Roach, Jonatan Rubin & Charles Morris (1999), “Measuring Maine’s Marine Economy”, Maine Policy Review, Volum 8, Issue 2, Fall 1999.

65. Charles S. Colgan (2007). “A Guide to the Measurement of the Market Data for the Ocean and Coastal Economy in the National Ocean Economics Program”

66. Chen Wen (2003), Kinh tế biển Trung Quốc, Tạp chí Khoa học biển..

67. Malaysia-Investment in the Manufacturing Sector-Policies, Incentives and Facilities. Kuala Lumpur: MIDA. 4168. Nazery Khalid (2011) “Các hoạt động kinh tế biển: Những kế hoạch hướng tới sự phát triển bền vững” “tháng 6/2011, Viện nghiên cứu biển của Malaysia

69. Dương Kim Thâm, Hoàng Minh Lỗ, Lương Hải Tân (1990). Chiến lược khai thác biển của Trung Quốc, Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp vật lý Hoa Trung, tr 47.

70. Paul. A. Samuelson & William D. Nordphaus (1989), “Kinh tế học”, NXB Sự thật, Hà Nội

71. Xu Zhibin (1995), Kinh tế biển và khoa học kinh tế biển, Tạp chí Khoa học biển, năm 1995.

72. Xu Zhibin (2003), Hướng dẫn khai thác kinh tế biển, Khoa học Kinh tế Bắc Kinh.

73. Yang Jinsen (1984). “Phát triển kinh tế biển phải thực hiện cách tiếp cận cân bằng”, Viện nghiên cứu kinh tế hàng hải Zhang Haifeng Bắc Kinh, Trung Quốc.

74. Wu Feng, Trường Đại học Kinh tế Tế Nam, “Kinh tế biển: Khái niệm, đặc trưng và con đường phát triển”, tr 2 – 3

 

 

Keywords: hoc vien tai chinh 2016,luan an tien si,huy dong von dau tu cho phat trien kinh te bien tinh thanh hoa,chuyen nganh: tai chinh ngan hang,62340201,ncs do thi ha thuong,hdkh pgsts vu thi bach tuyet,nguyen thi bat

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 huy dong von dau tu cho phat trien kinh te bien tinh thanh hoa HVTC DoThiHaThuong 170 Trang Download file huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh thanh hóa 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh thanh hóa

huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh thanh hóa

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN