Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình pháp luật trong thương mại quốc tế lên facebook!
giáo trình pháp luật trong thương mại quốc tế

23/09/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên chuyên ngành thương mại quốc tế trình độ cao đẳng; Đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; Trường Cao đẳng Thương mại chủ trương tổ chức biên soạn giáo trình cho học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế đang được triển khai giảng dạy. Thực hiện chủ trương trên, khoa Thương mại và Du lịch đã phân công giảng viên ThS. Nguyễn Tiến Đà biên soạn giáo trình này để giúp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi.

THS NGUYỄN TIẾN ĐÀ - TRƯỜNG CĐ THƯƠNG MẠI - NXB ĐÀ NẴNG  2014

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

PHÁP LUẬT TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

 

Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên chuyên ngành thương mại quốc tế trình độ cao đẳng; Đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; Trường Cao đẳng Thương mại chủ trương tổ chức biên soạn giáo trình cho học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế đang được triển khai giảng dạy.

 

Thực hiện chủ trương trên, khoa Thương mại và Du lịch đã phân công giảng viên ThS. Nguyễn Tiến Đà biên soạn giáo trình này để giúp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi.

 

Giáo trình được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số tác giả trong nước và nước ngoài.

 

Nội dung của giáo trình bao gồm 2 chương. Cụ thể:

 

Chương 1. Nguồn luật điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế;

 

Chương 2. Tranh chấp trong thương mại quốc tế.

 

Một số khái niệm và một số vấn đề pháp lý cơ bản về Thương mại quốc tế đã được giới thiệu trong các học phần có liên quan như: Giao dịch Thương mại quốc tế; Vận tải, bảo hiểm hàng hóa trong Thương mại quốc tế; Thanh toán và tín dụng trong Thương mại quốc tế nên không trình bày trong giáo trình này.

 

Hơn nữa, do yêu cầu bậc học và đặc thù chuyên ngành học, giáo trình chú trọng phạm vi nghiên cứu về các khía cạnh pháp lý chung bổ trợ cho lĩnh vực thương mại quốc tế mà chủ yếu là xuất nhập khẩu hàng hóa.

 

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã có chú ý cập nhật khá đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan đến tháng 05 năm 2014 và đưa vào một số tình huống, ví dụ minh họa được biên soạn, sưu tầm từ các tài liệu, báo chí, quan sát thực tiễn và tài liệu trên mạng.

 

Để giáo trình này đến tay người đọc, tác giả ghi nhận và cám ơn sự giúp đỡ, tham gia ý kiến góp ý, biên tập, sửa chữa của các đồng nghiệp, các giáo viên phản biện, Hội đồng khoa học khoa Thương mại và Du lịch, Hội đồng khoa học nhà trường. Mặc dù đã rất cố gắng, tác giả nghĩ rằng giáo trình này có thể còn hạn chế, sai sót cần phải tiếp tục hoàn thiện.

 

giao trinh trong thuong mai quoc te

 

Keywords:ths nguyen tien da,truong cd thuong mai,nxb da nang  2014,sach giao trinh,phap luat trong thuong mai quoc te

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh phap luat trong thuong mai quoc te XNB Da Nang Nguyen Tien Da 137 Trang Download file giáo trình pháp luật trong thương mại quốc tế 191
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình pháp luật trong thương mại quốc tế

giáo trình pháp luật trong thương mại quốc tế

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN