Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình tin học kế toán lên facebook!
giáo trình tin học kế toán

26/09/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Sách giáo trình tin học kế toán được biên soạn bởi Ths Đồng Thị Hồng Vân, mục tiêu trang bị cho học sinh trung cấp, sinh viên cao đẳng những kiến thức về hàm excel, một số phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm misa nhằm đáp ứng nhu cầu học và ứng dụng vào thực tiễn công việc sau này của học viên. Sách được xây dựng dựa trên khung chương trình của Bộ GDDT, nội dung cuốn sách được biên tập làm 2 phần:

THS ĐỒNG THỊ HỒNG VÂN - VÀ Cs - NXB LAO ĐỘNG 2010

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

TIN HỌC KẾ TOÁN


Sách giáo trình tin học kế toán được biên soạn bởi Ths Đồng Thị Hồng Vân, mục tiêu trang bị cho học sinh trung cấp, sinh viên cao đẳng những kiến thức về hàm excel, một số phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm misa nhằm đáp ứng nhu cầu học và ứng dụng vào thực tiễn công việc sau này của học viên. Sách được xây dựng dựa trên khung chương trình của Bộ GDDT, nội dung cuốn sách được biên tập làm 2 phần:

 

Phần 1: Những kiến thức cơ bản

Chương 1: MỞ đầu
Chương 2: Cơ sở dữ liệ

Phần II: Thực hành phần mềm kế toán misa

Chương 1: Tổng quan về phần mềm kế toán
Chương 2: Mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán
Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền
Chương 4: Kế toán vật tư
Chương 5: Kế toán tài sản cố định
Chương 6: Kế toán tiền lương
Chương 7: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
Chương 8: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Chương 9: Kế toán thuế
Chương 10: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

 

sach giao trinh tin hoc ke toan

 

Keywords:ths dong thi hong van,nxb lao dong 2010,sach giao trinh,tin hoc ke toan,phan mem ung dung ke toan,misa,excel,danh cho hoc sinh trung cap

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh tin hoc ke toan NXB LDXH HongVan 196 Trang Download file giáo trình tin học kế toán 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình tin học kế toán

giáo trình tin học kế toán

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN