Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp lên facebook!
câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp

27/09/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Tại đây chúng tôi đăng nhiều phần bài tập và câu hỏi được biên soạn bởi nhiều tác giả khác nhau, dành cho môn học kế toán hành chính sự nghiệp, giúp các bạn sinh viên ôn tập cũng như các tân cử nhân ôn tập chuẩn bị thi vào công chức ngành kế toán, kiểm toán. Các file hoàn toàn download free

TÀI LIỆU CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

MÔN HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 


1. Câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính  sự nghiệp

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp

Chương 2: Kế toán tiền, vật tư, sản phẩm và tài sản cố định

Chương 3: Kế toán các khoản thanh toán

Chương 4: Kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ cơ quan

Chương 5: Kế toán các khoản thu

Chương 6: Kế toán các khoản chi

Chương 7: Báo cáo tài chính

 

2. Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

 

Keywords:tai lieu cau hoi va bai tap,mon hoc ke toan hanh chinh su nghiep

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 cau hoi va bai tap mon ke toan hanh chinh su nghiep (gom 7 chuong ca loi giai) AMBN st Khong Ro 50 Trang Download file câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp 1
2 Bai tap ke toan hanh chinh su nghiep (bài tập và lời giải) AMBN st Không rõ 55 Trang Download file câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp 1
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp

câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN