Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp lên facebook!
giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

27/09/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Sách giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp này dành cho trình độ cao đẳng nghề được biên soạn bởi Ths Đồng Thị Hồng Vân. Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành với mục tiêu trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản đồng thời vận dụng được các kiến thức đã học và việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán.

THS ĐỒNG THỊ VÂN HỒNG - NGUYỄN THỊ THU HẰNG - CĐ CƠ ĐIỆN HN - NXB LAO ĐỘNG 2010

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

Sách giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp này dành cho trình độ cao đẳng nghề được biên soạn bởi Ths Đồng Thị Hồng Vân. Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành với mục tiêu trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản đồng thời vận dụng được các kiến thức đã học và việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán.


Nội dung cuốn sách:

 

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa
Chương 3: Kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn
Chương 4: Kế toán thanh toán
Chương 5: Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán HCSN
Chương 6: Kế toán các khoản thu chi trong đơn vị HCSN
Chương 7: Báo cáo tài chính

 

giao trinh ke toan hanh chinh su nghiep

 

Keywords:ths dong thi van hong,nguyen thi thu hang,danh cho he cao dang nghe co dien hn,nxb lao dong 2010,sach giao trinh,ke toan hanh chinh su nghiep

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh ke toan hanh chinh su nghiep NXBLD 2010 Van Hong 217 Trang Download file giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp 199
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN