Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình bảo hiểm ngoại thương lên facebook!
giáo trình bảo hiểm ngoại thương

29/09/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Sách giáo trình bảo hiểm trong ngoại thương bao gồm bài mở đầu và 3 chương chủ yếu đề cập đến các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ phục vụ cho kinh doanh, đó là lĩnh vực BH trong ngoại thương bao gồm các vấn đề về lý luận cung như thực tiễn trong bảo hiểm hiện nya,.. trong BH Hàng hóa xuất nhập khẩu. Sách này do Phạm Thị Lan Anh biên soạn và dành cho hệ trung cấp chuyên nghiệp

PHẠM THỊ LAN ANH - NXB HÀ NỘI 2007


SÁCH GIÁO TRÌNH

BẢO HIỂM TRONG NGOẠI THƯƠNG


Sách giáo trình bảo hiểm trong ngoại thương bao gồm bài mở đầu và 3 chương chủ yếu đề cập đến các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ phục vụ cho kinh doanh, đó là lĩnh vực BH trong ngoại thương bao gồm các vấn đề về lý luận cung như thực tiễn trong bảo hiểm hiện nya,.. trong BH Hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

Nội dung:


Lời nói đầu
Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hiểm
Chương 2: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển trở bằng đường biển
Chương 3: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường bộ và đường hàng không
Tài liệu tham khảo

 

giao trinh bao hiem ngoai thuong

 

Keywords:7382 2007 160 cxb 481gt 27hn,pham thi lan anh,nxb ha noi 2007,sach giao trinh,bao hiem trong ngoai thuong,bhxnk hang hoa

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 sach giao trinh bao hiem ngoai thuong NXB HN 2007 Lan Anh 121 Trang Download file giáo trình bảo hiểm ngoại thương 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình bảo hiểm ngoại thương

giáo trình bảo hiểm ngoại thương

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN