Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ phân tích thống kê bằng phần mềm minitab lên facebook!
phân tích thống kê bằng phần mềm minitab

30/09/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Ngày nay, Minitab được sử dụng khi áp dụng hệ thống 6 sigma và các phương pháp cải tiến quá trình khác sử dụng các công cụ thống kê. Theo số liệu của công ty, Minitab được sử dụng tại hơn 4.000 trường đại học và cao đẳng trên thế giới và là phần mềm hàng đầu ứng dụng trong việc giảng dạy.

SÁCH HƯỚNG DẪN

 

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ BẰNG PHẦN MỀM MINITAB

 

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Minitab là phiên bản thu gọn của phần mềm OMNITAB, phần mềm phân tích thống kê của NIST. Từ thành công của phần mềm này, những người phát triển phần mềm đã sáng lập ra công ty Minitab Inc. vào năm 1983. Công ty này đặt trụ sở chính tại đại học Pennsylvania, có chi nhánh tại Coventry, Anh (Minitab Ltd.), Paris, Pháp (Minitab SARL) và Sydney, Úc (Minitab Pty.), đồng thời duy trì mạng lưới bán lẻ và văn phòng đại diện tại các nước khác.

 

Ngày nay, Minitab được sử dụng khi áp dụng hệ thống 6 sigma và các phương pháp cải tiến quá trình khác sử dụng các công cụ thống kê. Theo số liệu của công ty, Minitab được sử dụng tại hơn 4.000 trường đại học và cao đẳng trên thế giới và là phần mềm hàng đầu ứng dụng trong việc giảng dạy.

 

Nội dung sách:


Chương 1: Gi ới thiệu về Minitab
Chương 2: Mô tả dữ liệu định tính và định lượng
Chương 3: Phân phối xác suất
Chương 4: Kiểm soát quá trình

 

Keywords:sach huong dan,phan tich thong ke bang phan mem minitab,tk giao duc,omnitab

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 phan tich thong ke bang phan mem minitab DH TN DH TN 154 Trang Download file phân tích thống kê bằng phần mềm minitab 121
2 Huong dan Minitab toan tap Updatebook Updatebook 215 Trang Download file phân tích thống kê bằng phần mềm minitab 131
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

phân tích thống kê bằng phần mềm minitab

phân tích thống kê bằng phần mềm minitab

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN