Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ lên facebook!
kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ

01/10/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Tài liệu Tập huấn kỹ thuật gây trồng, nuôi một số loài Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) Được biên soạn dựa trên tài liệu phát tay hộ gia đình, tài liệu khuyến nông cấp tỉnh, tài liệu của hội thảo viết và một số tài liệu tham khảo khác do Văn phòng vùng miền Bắc - Dự án LSNG giai đoạn 2 cung cấp. Đặc biệt, đã có sự kết hợp bổ sung các thông tin phù hợp với hoạt động tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã.

TRẦN NGỌC HẢI - ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRUNG TÂM - KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ QUỐC GIA 2008

 

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

KỸ THUẬT GÂY TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ

 

 

 

Tài liệu Tập huấn kỹ thuật gây trồng, nuôi một số loài Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) Được biên soạn dựa trên tài liệu phát tay hộ gia đình, tài liệu khuyến nông cấp tỉnh, tài liệu của hội thảo viết và một số tài liệu tham khảo khác do Văn phòng vùng miền Bắc - Dự án LSNG giai đoạn 2 cung cấp. Đặc biệt, đã có sự kết hợp bổ sung các thông tin phù hợp với hoạt động tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã.

 

Đây là tập tài liệu kỹ thuật không những giúp cho cán bộ đào tạo và người làm công tác khuyến nông chuyển giao kỹ thuật gây trồng, nuôi một số loài LSNG có giá trị tới người dân, mà còn hỗ trợ cách tổ chức, lập kế hoạch khoá tập huấn, xác định các mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tài liệu, phân công trách nhiệm cho khoá tập huấn theo từng chủ đề một cách hợp lý. Đặc biệt trong đó rất chú trọng tới phương pháp đào tạo có sự tham gia của người học.

 

Tài liệu này là hợp phần thứ 3 trong 4 hợp phần Văn phòng vùng miền Bắc đã xây dựng thuộc bộ tài liệu khuyến nông: 1) Áp phích, 2) Tài liệu phát tay hộ gia đình, 3) Tài liệu tập huấn, 4) Tài liệu khuyến nông cấp tỉnh. Kết cấu của tài liệu này bao gồm 4 phần cả phụ lục. Phần phụ lục giới thiệu khung chương trình cho cán bộ đào tạo, cán bộ khuyến nông hướng dẫn cách tổ chức hay lập kế hoạch chi tiết cho khoá tập huấn. Ngoài ra, khung chương trình tập huấn còn hỗ trợ cán bộ tập huấn để xác định được các mục tiêu theo từng chủ đề, các nội dung theo từng mục tiêu, lựa chọn được các phương pháp tập huấn có sự tham gia của học viên phù hợp với từng nội dung; Sử dụng các phương tiện hỗ trợ, tài liệu phát tay để nâng cao hiệu quả của khoá tập huấn.

 

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, chúng tôi đã cố gắng trình bày một cách ngắn gọn, sử dụng các hình ảnh minh hoạ để trực quan hoá thông tin, dễ hiểu. Tuy nhiên, tài liệu này không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Quý vị để tài liệu này được hoàn thiện hơn.

 

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I: Giới thiệu chung

Phần II: Kỹ thuật làm vườn ươm

1. Vườn ươm Tre mai

2. Vườn ươm Mây nếp

3. Vườn ươm Ba kích

4. Vườn ươm Bò khai

5. Vườn ươm Thiên lý

6. Vườn ươm Trám ghép

Phần III: Kỹ thuật trồng cây Lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng

2.1. Nhóm cây cho sợi và làm nguyên liệu thủ công mỹ nghệ

1. Kỹ thuật trồng Song mật

2. Kỹ thuật trồng Mây nước

3. Kỹ thuật trồng Mây đắng

4. Kỹ thuật trồng Vầu đắng

4. Kỹ thuật trồng Luồng

5. Kỹ thuật trồng Trúc sào

6. Kỹ thuật trồng Cọ

2.2. Nhóm cây làm dược liệu

1. Kỹ thuật trồng Ba kích

2. Kỹ thuật trồng Thảo quả

4. Kỹ thuật trồng Củ mài

2.3. Nhóm cây làm thực phẩm

1. Kỹ thuật trồng Trám trắng

2. Kỹ thuật trồng Tai chua

3. Kỹ thuật trồng Thanh mai

4. Kỹ thuật trồng Bò khai

5. Kỹ thuật trồng Rau sắng

6. Kỹ thuật trồng Trôm

7. Kỹ thuật trồng Ươi

2.4. Nhóm cây cho tinh dầu

1. Kỹ thuật trồng Trầm hương

2. Kỹ thuật trồng Hương bài

3. Kỹ thuật trồng Tràm

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cục khuyến nông và khuyến lâm, 2004, Những điều nông dân miền núi cần biết”.

2. Cục Lâm nghiệp, 2004, Kỹ thuật trồng một số cây đặc sản rừng và cây Lâm sản ngoài gỗ, NXB Nông nghiệp.

3. Cục Lâm nghiệp, 2004, Kỹ thuật trồng một số cây thực phẩm và cây dược liệu, NXB Nông nghiệp.

4. Cục phát triển Lâm nghiệp, 2001, Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên xã miền núi, NXB Nông nghiệp.

5. Cục Lâm nghiệp, 2007, Kỹ thuật trồng một số cây Lâm nghiệp. NXB NN

6. Dương Hồng Dật, 2002, Kỹ thuật nuôi trồng nấm mỡ, nấm sò, nấm hương và mộc nhĩ, NXB Hà Nội.

7. Dự án Quản lý rừng đầu nguồn huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh, Kỹ thuật nuôi Tắc kè thâm canh.

8. Dự án Hỗ trợ chuyên ngành Lâm sản ngoài gỗ, 2007, Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam – Pha 2, NXB Bản đồ.

9. Dự án hỗ trợ chuyên ngành Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam, 2007, Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trồng cây LSNG, NXB Lao động

10. Võ Đại Hải, Nguyễn Xuân Quát, Hoàng Chương, 2003, Kỹ thuật nuôi trồng một số cây con dưới tán rừng. NXB NN.

11. Trần Ngọc Hải, 2002, Kỹ thuật gay trồng Mây nếp, Đại học Lâm Nghiệp.

12. Trần Ngọc Hải, 2005, Kỹ thuật gây trồng cây Lâm sản ngoài gỗ, Bài giảng Đại học Lâm Nghiệp.

13. Trần Ngọc Hải, 2006, Kỹ thuật nhân giống Tre mai, Đại học Lâm Nghiệp.

14. Trần Ngọc Hải, Phạm Thanh Hà, 2007, Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế, NXB Nông nghiệp.

15. Trần Hợp, 2000, Phong lan Việt Nam, NXB Văn hoá Dân tộc.

16. Mik Dine, Nguyễn Thế Cường, Phạm Văn Thắng, 2005, Kỹ thuật nuôi Tắc kè, Văn phòng vùng Miền Bắc.

17. Hoàng Văn Ninh, 2004, Kỹ thuật nhân giống và trồng cây Thanh Mai.

18. Lê Thanh Sơn, 2005, Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống mới, trồng Khôi và Hoàng đằng, Viện Dược liệu.

19. Lê Mộng Chân – Lê Thị Huyên, 2000, Giáo trình Thực vật rừng – Trường Đại học Lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp.

20. Ngô Đức Thắng, 2005, Kỹ thuật nuôi Ong mật, NXB Nông nghiệp.

21. Trung tâm nghiên cứu Lâm đặc sản, 2005, Kỹ thuật nhân giống và trồng Rau sắng.

22. Trung tâm nghiên cứu Lâm đặc sản, 2005, Tài liệu tập huấn kỹ thuật gây trồng và thu hoạch cây Thiên lý.

23. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng

 và sản xuất Lâm nghiệp Quảng Ninh, 2005, Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng nấm.

24. Viện kinh tế sinh thái, 2005, Kỹ thuật gây trồng Gừng, Điểm hiện trường Sơn Động.

 

ky thuat gay trong mot so loai cay lam san ngoai go

 

 

Keywords:tran ngoc hai,dai hoc lam nghiep trung tam,khuyen nong khuyen ngu quoc gia 2008,tai lieu tap huan,ky thuat gay trong mot so loai cay lam san ngoai go,kithuat

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 ky thuat gay trong mot so loai cay lam san ngoai go TTKNKNQG 2008 TranNgocHai 110 Trang Download file kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ 111
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ

kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN