Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ chăn nuôi bò thịt lên facebook!
chăn nuôi bò thịt

01/10/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn "Tài liệu tập huấn Chăn nuôi bò thịt" đã được viết đơn giản phù hợp cho các đối tượng sử dụng. Tuy nhiên, chắc chắn còn có thiếu sót. Chúng tôi mong muốn được bạn đọc tham gia, đóng góp các ý kiến bổ sung để tài liệu được hoàn chỉnh hơn. Nội dung bài giảng và đề cương giảng dạy. Phần nội dung bài giảng gồm 8 chuyên đề tập trung vào các nội dung: Khái quát về chăn nuôi bò thịt, đặc điểm sinh học, giống và công tác giống, dinh dưỡng và thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi bò thịt theo giai đoạn phát triển, công tác thú y, tổ chức quản lý và hạch toán kinh tế, chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi.

HOÀNG KIM GIAO - PHÙNG QUỐC QUẢNG VÀ Cs - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ QUỐC GIA - NXB NÔNG NGHIỆP 2008

 

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

CHĂN NUÔI BÒ THỊT

 

Nhu cầu lương thực cho tiêu dùng của thế giới ngày càng tăng, tuy nhiên chăn nuôi heo và gia cầm phát triển cần lượng ngũ cốc sử dụng làm thức ăn chăn nuôi ngày càng nhiều đã ảnh hưởng đến an ninh lương thực của toàn cầu.

 

Bò và gia súc ăn cỏ nói chung không cạnh tranh lương thực với con người và thức ăn với gia súc và gia cầm khác. Vì thế, trên thế giới phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ nói chung và chăn nuôi bò thịt nói riêng là xu hướng của các nước đang phát triển để đảm bảo an ninh lương thực và đáp ứng nhu cầu thực phẩm tiêu dùng xã hội. Ở Việt Nam, phát triển chăn nuôi bò là một trong những định hướng ưu tiên trong Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt ngày 16 tháng 1 năm 2008. Do vậy, tài liệu phổ biến kiến thức và kỹ thuật chăn nuôi bò thịt trở thành nhu cầu cần thiết cho mọi miền đất nước. “Tài liệu tập huấn Chăn nuôi bò thịt” do các chuyên gia đầu ngành biên soạn. Đây là tài liệu tập huấn chuyên môn cho các khuyến nông viên - những người trực tiếp hướng dẫn người chăn nuôi khai thác tối đa tiềm năng của chăn nuôi bò thịt để đảm bảo phát triển bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao.

 

Tài liệu tập huấn có 2 phần chính: Nội dung bài giảng và đề cương giảng dạy. Phần nội dung bài giảng gồm 8 chuyên đề tập trung vào các nội dung: Khái quát về chăn nuôi bò thịt, đặc điểm sinh học, giống và công tác giống, dinh dưỡng và thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi bò thịt theo giai đoạn phát triển, công tác thú y, tổ chức quản lý và hạch toán kinh tế, chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi. Phần đề cương bài giảng là những gợi ý để các khuyến nông viên sử dụng trong quá trình xây dựng, phổ biến tài liệu tập huấn của mình.

 

Cuốn "Tài liệu tập huấn Chăn nuôi bò thịt" đã được viết đơn giản phù hợp cho các đối tượng sử dụng. Tuy nhiên, chắc chắn còn có thiếu sót. Chúng tôi mong muốn được bạn đọc tham gia, đóng góp các ý kiến bổ sung để tài liệu được hoàn chỉnh hơn.

 

CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

NPN: Nitơ phi protein

USD: Đô la Mỹ

FAO: Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp Quốc

EBV: Giá trị giống ước tính

TTNT: Thụ tinh nhân tạo

MOET: Gây rụng trứng nhiều và cấy truyền phôi

VCK: Vật chất khô

ĐVTA: Đơn vị thức ăn

NLTĐ: Năng lượng trao đổi

ĐTH: Protein tiêu hóa

 

 

MỤC LỤC

Phần 1 NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Chuyên đề 1. KHÁI QUÁT VỀ CHĂN NUÔI BÕ THỊT

1. Vai trò và ý nghĩa kinh tế của chăn nuôi bò thịt

1.1. Vai trò

1.2. Ý nghĩa kinh tế xã hội

2. Những lợi thế và hạn chế của chăn nuôi bò thịt ở nước ta

2.1. Lợi thế

2.2. Hạn chế

3. Tình hình và xu hướng chăn nuôi bò thịt, tiêu thụ thịt bò trên thế giới

4. Tình hình và định hướng chăn nuôi bò thịt, tiêu thụ thịt bò trong nước

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 2. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BÕ THỊT

I. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA BÕ THỊT

1. Quy luật sinh trưởng theo giai đoạn

1.1. Giai đoạn trong tử cung

1.2. Giai đoạn phát triển sau khi sinh

2. Quy luật sinh trưởng không đồng đều

3. Quy luật sinh trưởng bù

II. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH SẢN

1. Đặc điểm sinh sản của bò cái

1.1. Sự thành thục sinh dục và tuổi sử dụng

1.2. Động dục và chu kỳ động dục ở bò cái

1.3. Sinh lý mang thai

1.4. Sinh lý đẻ

1.5. Sinh lý tiết sữa và tập tính nuôi con

1.6. Quá trình hồi phục sinh dục sau đẻ

2. Đặc điểm sinh sản của bò đực

2.1. Sự thành thục về tính và tuổi sử dụng bò đực giống

2.2. Phản xạ sinh dục và điều tiết hormon ở bò đực

2.3. Tinh dịch

III. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HOÁ THỨC ĂN

1. Chức năng của một số bộ phận chính trong đường tiêu hoá

1.1. Miệng

1.2. Sự nhai lại

1.3. Dạ dầy kép

1.4. Ruột

2. Hệ vi sinh vật dạ cỏ và vai trò của vi sinh vật với vật chủ

3. Những điều kiện cần thiết và tác động tương hỗ giữa các loài vi sinh vật dạ cỏ

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 3. GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG BÕ THỊT

I. CÁC GIỐNG BÕ THỊT PHỔ BIẾN

1. Một số giống bò chuyên thịt gốc ôn đới

2. Một số giống bò chuyên thịt gốc nhiệt đới

3. Một số giống bò kiêm dụng hiện có ở nước ta

4. Một số kết quả nghiên cứu về công tác lai tạo bò thịt ở Việt Nam

II. CÔNG TÁC GIỐNG BÕ THỊT

1. Các tính trạng chọn lọc bò làm giống

1.1. Đánh giá và chọn lọc bò đực giống

1.2. Đánh giá và chọn lọc bò cái giống

2. Quản lý phối giống

2.1. Ghép đôi giao phối

2.2. Theo dõi phối giống và sinh sản

2.3. Các phương thức phối giống (tự nhiên, TTNT)

3. Các phương pháp nhân giống

3.1. Nhân giống thuần chủng

3.2. Lai giống

4. Hệ thống quản lý giống bò thịt

4.1. Hiện trạng công tác quản lý giống

4.2. Công tác quản lý giống trong thời gian tới

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 4. DINH DưỠNG VÀ THỨC ĂN

I. NHU CẦU DINH DƯỠNG

1. Nhu cầu về nước

2. Nhu cầu về vật chất khô

3. Nhu cầu về năng lượng

4. Nhu cầu về protein

5. Nhu cầu về khoáng và vitamin

II. CÁC NGUỒN THỨC ĂN CHÍNH

1. Thức ăn thô xanh

2. Thức ăn thô khô

3. Phụ phẩm nông, công nghiệp

4. Thức ăn ủ chua

5. Thức ăn củ quả

6. Thức ăn tinh

7. Thức ăn bổ sung

III. PHỐI HỢP KHẨU PHẦN

1. Yêu cầu (nguyên tắc) Chung của khẩu phần

2. Các phương pháp xây dựng khẩu phần

3. Nguyên tắc chung trong chế độ ăn

IV. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT THỨC ĂN NUÔI BÕ THỊT

1. Kỹ thuật trồng một số loại cây thức ăn

1.1. Kỹ thuật trồng cỏ voi

1.2. Kỹ thuật trồng cỏ Ghinê

1.3. Kỹ thuật trồng cỏ Stylo

1.4. Kỹ thuật trồng cỏ Ruzi

1.5. Kỹ thuật trồng cây keo dậu

1.6. Kỹ thuật trồng cây ngô

2. Các phương pháp chế biến, bảo quản thức ăn

2.1. Kỹ thuật xử lý, chế biến rơm lúa khô

2.2. Dự trữ và bảo quản dưới hình thức phơi khô

2.3. Dự trữ và bảo quản dưới hình thức ủ chua

3. Phương pháp phối trộn thức ăn tinh

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 5. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÕ THỊT

I. KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG BÊ

1. Kỹ thuật nuôi bê sơ sinh đến 7 ngày tuổi

2. Kỹ thuật nuôi bê theo mẹ (sau sơ sinh đến cai sữa)

II. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÊ SAU CAI SỮA

1. Kỹ thuật chăn nuôi bê sau cai sữa đến 12 tháng tuổi (7-12 tháng tuổi)

2. Kỹ thuật chăn nuôi bò hậu bị từ 13 - 24 tháng tuổi

III. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÕ ĐỰC GIỐNG

1. Nuôi dưỡng, chăm sóc

2. Tuổi sử dụng bò đực giống

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh và hoạt động sinh dục

IV. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÕ CÁI GIỐNG

1. Phát hiện động dục và xác định thời điểm phối giống thích hợp

1.1. Các phương pháp phát hiện động dục

1.2. Xác định thời điểm phối giống thích hợp

2. Nuôi dưỡng, chăm sóc bò cái mang thai

2.1. Nuôi dưỡng

2.2. Chăm sóc

3. Nuôi dưỡng, chăm sóc bò trước và sau khi đẻ

3.1. Hộ lý bò đẻ (đỡ đẻ)

3.2. Chăm sóc bò sau khi đẻ

3.3. Giai đoạn bò mẹ nuôi con

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh sản của bò cái

V. MỘT SỐ KỸ THUẬT SINH SẢN

1. Gây động dục đồng loạt

2. Cấy truyền phôi

VI. KỸ THUẬT VỖ BÉO BÕ THỊT

1. Kỹ thuật nuôi bê sinh trưởng trước vỗ béo

2. Vỗ béo

3. Các dạng thức ăn - khẩu phần vỗ béo

4. Quản lý bò vỗ béo

4.1. Quản lý bò mới đưa vào vỗ béo

4.2. Quản lý bò trong thời gian vỗ béo

5. Mùa vụ và thời gian vỗ béo

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả vỗ béo

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 6. CÔNG TÁC THệ Y TRONG CHĂN NUÔI BÕ THỊT

1. Vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm

1.1. Mục tiêu

1.2. Các biện pháp kỹ thuật

1.3. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

2. Quy trình phòng bệnh

3. Một số bệnh thường gặp

3.1. Hội chứng ngộ độc hoá chất

3.2. Bệnh toan huyết dạ cỏ (Rumen acidosis)

3.3. Bệnh cước chân

3.4. Bệnh chướng hơi dạ cỏ ở trâu bò

3.5. Bệnh buồng trứng bị teo và giảm cơ năng

3.6. Hội chứng sát nhau

3.7. Lở mồm long móng

3.8. Bệnh tụ huyết trùng trâu bò

3.9. Bệnh nhiệt thán trâu bò

3.10. Bệnh viêm phổi nhiễm khuẩn của bê non

3.11. Bệnh viêm tử cung và âm đạo (Metritis - Vaginitis)

3.12. Bệnh tiên mao trùng trâu, bò

3.13. Bệnh lê dạng trùng ở bò

3.14. Bệnh sán lá gan trâu bò (Buffalo - bovine Fascioliasis)

3.15. Bệnh giun đũa bê nghé

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 7. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ 164

I. TỔ CHỨC QUẢN LÝ

1. Các hình thức tổ chức cơ sở chăn nuôi bò thịt

1.1. Hình thức chăn nuôi bò sinh sản

1.2. Hình thức chăn nuôi bê sinh trưởng

1.3. Hình thức chăn nuôi bò vỗ béo

1.4. Hình thức chăn nuôi tổng hợp

2. Tổ chức đàn và quản lý đàn

3. Kế hoạch thức ăn

II. HẠCH TOÁN KINH TẾ

1. Tính toán hiệu quả kinh tế

2. Những yếu tố chính tạo giá thành chăn nuôi bò thịt

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 8. CHUỒNG TRẠI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

I. CHUỒNG TRẠI

1. Nguyên tắc chung trong xây dựng chuồng trại

2. Yêu cầu kỹ thuật về chuồng trại

3. Một số kiểu chuồng nuôi bò thịt

II. XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

1. Nguyên lý xử lý chất thải chăn nuôi

2. Một số phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi

2.1. Phương pháp vi sinh vật

2.2. Phương pháp hóa học

2.3. Công trình khí sinh học (Biogas)

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ

Phần 2. ĐỀ CƯƠNG GIẢNG DẠY

1. Kế hoạch đào tạo

2. Kế hoạch bài giảng

PHỤ LỤC Quy đổi thể trọng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vũ Chí Cương, Phạm Kim Cương, Cao Văn (2005). Chọn lọc bò đực trong chăn nuôi bò thịt. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

2. Vũ Chí Cương, Phạm Kim Cương (2005). Chọn lọc bò cái trong chăn nuôi bò thịt. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

3. Công ty Kỹ thuật Truyền giống gia súc Trung ương (2002). Danh bạ bò đực giống cao sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

4. Lê Đăng Đảnh, Lê Minh Châu, Hồ Mộng Hải (2002). Chăn nuôi bò thịt. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Nguyễn Văn Đức, Phạm Văn Giới, Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Hữu Cường (2006). Di truyền giống và dinh dưỡng bò sữa. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Hội Chăn nuôi Việt Nam (2001). Cẩm nang chăn nuôi gia súc-gia cầm. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

7. P. Pozy, D. Dehareng, Vũ Chí Cương. Nuôi dưỡng bò ở miền Bắc Việt Nam (2002). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

8. Nguyễn Duy Hoan, Tống Khiêm. Đinh Ngọc Lan, Phạm Kim Oanh, Dương Văn Sơn, Nguyễn Hữu Thọ (2007). Tài liệu tập huấn phương pháp khuyến nông. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

9. Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân (1999). Bệnh trâu bò ở Việt nam và biện pháp phòng trị. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

10. Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Bá Hiên, Bạch Quốc Thắng (2007). Kỹ thuật chẩn đoán, phòng trị một số bệnh mới ở trâu bò. Nhà xuất bản Hà Nội.

11. Phùng Quốc Quảng (2002). Biện pháp giải quyết thức ăn cho gia súc nhai lại. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

12. Phùng Quốc Quảng (2003). Nuôi trâu bò ở nông hộ và trang trại (tái bản). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

13. Phùng Quốc Quảng, Nguyễn Xuân Trạch (2003). Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

14. Nguyễn Văn Thưởng (2000). Kỹ thuật nuôi bò sữa-bò thịt ở gia đình. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

15. Nguyễn Văn Thưởng (2003). Nuôi bò sữa, bò thịt năng suất cao. Nhà xuất bản Nghệ An.

16. Nguyễn Xuân Trạch (2003). Chăn nuôi bò thịt sinh sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

17. Nguyễn Xuân Trạch (2004). Sử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lại. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

18. Nguyễn Thiện, Lê Hoà Bình (1994). Thức ăn cho gia súc nhai lại-kỹ thuật trồng và sử dụng. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

19. Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm, Lê Văn Ban (2006). Giáo trình chăn nuôi trâu bò. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

 

Keywords:hoang kim giao,phung quoc quang,trung tam khuyen nong khuyen ngu quoc gia,nxb nong nghiep 2008,tai lieu tap huan,chan nuoi bo thit

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 tai lieu chan nuoi bo thit NNB NN 2008 HoangKimGiao 205 Trang Download file chăn nuôi bò thịt 171
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

chăn nuôi bò thịt

chăn nuôi bò thịt

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN