Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình luật chứng khoán lên facebook!
giáo trình luật chứng khoán

06/10/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Việc nghiên cứu giảng dạy trang bị kiến thức pháp luật về CK và TTCK cho sinh viên kinh tế, luật là vấn đề thực tiễn và cần thiết. Các tác giả đã cố gắng biên soạn, thu thập tài liệu, các văn bản pháp luật và cũng như các thông lệ về vận hành TTCK trên thế giới để biên soạn ra cuốn sách này. Sách bao gồm 6 chương, dành cho sinh viên cao đẳng và đại học các ngành kinh tế nói chung cũng như ngành luật.

TS NGUYỄN VĂN TUYẾN - TS LÊ ĐÌNH VINH VÀ CS - NXB GIÁO DỤC 2011

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

LUẬT CHỨNG KHOÁN


Việc nghiên cứu giảng dạy trang bị kiến thức pháp luật về CK và TTCK cho sinh viên kinh tế, luật là vấn đề thực tiễn và cần thiết. Các tác giả đã cố gắng biên soạn, thu thập tài liệu, các văn bản pháp luật và cũng như các thông lệ về vận hành TTCK trên thế giới để biên soạn ra cuốn sách này. Sách bao gồm 6 chương, dành cho sinh viên cao đẳng và đại học các ngành kinh tế nói chung cũng như ngành luật.

Nội dung cuốn sách


Chương 1: Nhập môn luật chứng khoán
Chương 2: Địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán
Chương 3: Pháp luật về phát hành chứng khoán
Chương 4: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán
Chương 5: Pháp luật về kinh doanh chứng khoán
Chương 6: Pháp luật về quản lý nhà nước đối với TTCK

 

giao trinh luat chung khoan

 

Keywords:ts nguyen van tuyen,le dinh vinh,nxb giao duc 2011,sach giao trinh,luat chung khoan,483 2011 cxb 3614gd 7l207y1dai

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh luat chung khoan NXB GD 2011 NguyenVanTuyen 178 Trang Download file giáo trình luật chứng khoán 141
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình luật chứng khoán

giáo trình luật chứng khoán

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN