Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam lên facebook!
chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam

10/11/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án đúc rút kinh nghiệm quốc tế về chống chuyển giá để đề xuất được các giải pháp có cơ sở khoa học nhằm nâng cao khả năng ứng phó với hành vi chuyển giá trong doanh nghiệp FDI, hạn chế những tác động tiêu cực của hiện tượng này đối với Việt Nam. Để thực hiện được mục đích trên, các mục tiêu cụ thể của Luận án là: Xây dựng khung lý thuyết về phân tích chuyển giá trong doanh nghiệp FDI, làm rõ bản chất của chuyển giá, động cơ thúc đẩy doanh nghiệp FDI chuyển giá. Làm rõ những tác động tiêu cực mà hành vi chuyển giá trong doanh nghiệp FDI có thể gây ra cho Việt Nam. Đúc rút được những kinh nghiệm quốc tế về chống chuyển giá qua đó rút ra những bài học hữu ích có thể vận dụng được vào thực tiễn Việt Nam. Đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học để ứng phó với chuyển giá trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam có hiệu quả hơn.

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 2016

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

CHUYỂN GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

 

NCS DƯƠNG VĂN AN - HDKH GSTS NGUYỄN XUÂN THÁNG - TS. BÙI ĐẠI DŨNG - KINH TẾ CHÍNH TRỊ - MÃ SỐ: 62310102

 

 

Sau gần 30 năm thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài (có hiệu lực từ năm 1987), nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng đều cả về vốn đăng ký và vốn giải ngân. Tính đến 31 tháng 12 năm 2015, Việt Nam có hơn 20 ngàn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 281,882 tỷ Đô la Mỹ, trong đó vốn thực hiện chiếm gần 50% vốn đăng ký.

 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ và lĩnh vực kinh doanh khá đa dạng, trong đó có nhiều công ty đa quốc gia lớn trên thế giới. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Cải thiện trình độ công nghệ chung thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ; Nâng cao năng lực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp cũng như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế…

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng bộc lộ nhiều hạn chế, ẩn chứa nhiều vấn đề kinh tế phức tạp, trong đó có vấn đề chuyển giá nhằm trốn, tránh nghĩa vụ thuế của nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việc chuyển giá của các doanh nghiệp này có thể tạo ra hiện tượng “lỗ giả, lãi thật” (thực tế thường xuyên có khoảng 50% doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam báo lỗ, trong đó có những doanh nghiệp như công ty TNHHMTV

 

Keangnam Vina, công ty Coca-Cola Việt Nam, Công ty Hualon Corporation… báo lỗ nhiều năm liên tục, số lỗ lũy kế lên đến gần ngàn tỷ đồng/doanh nghiệp). Hệ quả của hiện tượng trên làm cho Việt Nam thất thu một khoản lớn ngân sách đáng lẽ có được từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Làm nảy sinh cạnh tranh bất bình đẳng mà lợi thế thường nghiêng về phía doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khiến doanh nghiệp “nội địa” mất thị phần, thậm chí có những doanh nghiệp liên doanh bị thôn tính và trở thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; Môi trường đầu tư của Việt Nam bị phản ánh sai lệch; Một số vấn đề chính trị, xã hội nảy sinh… Những nghi án chuyển giá ngày càng nhiều với quy mô trốn, tránh nghĩa vụ thuế lớn (tính riêng trong hai năm 2014,2015 qua thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có nguy cơ chuyển giá cao, ngành thuế đã giảm lỗ trên 15.400 tỷ đồng, truy thu, truy hoàn và phạt hơn 2.600 tỷ đồng), gây ra những bức xúc không nhỏ trong xã hội và tạo ra những nghi ngại có cơ sở về hiệu quả đích thực của chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà Việt Nam đang tiến hành.

 

Chuyển giá không phải là hiện tượng mới trong đời sống kinh tế thế giới. Bắt nguồn từ cơ chế định giá chuyển giao nội bộ trong một doanh nghiệp, chuyển giá từ lâu đã được các tập đoàn đa quốc gia sử dụng rộng rãi trong các giao dịch xuyên quốc gia giữa các công ty thành viên hay giữa chúng với công ty mẹ vì những mục tiêu được tính toán từ trước. Khi đối diện với các chính sách và thủ tục thuế khác nhau, nhất là sự khác biệt về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giữa các quốc gia, các công ty đa quốc gia có thể lợi dụng cơ chế định giá chuyển giao để phân bổ lại các khoản thu nhập và chi phí giữa các công ty thành viên, nhờ đó có thể tối thiểu hóa nghĩa vụ thuế tổng thể trên phạm vi toàn tập đoàn. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, khi vai trò của các công ty đa quốc gia ngày càng gia tăng trong hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế, khi sự phân bổ và di chuyển các nguồn lực kinh tế trên phạm vi toàn cầu ngày càng dễ dàng, hoạt động chuyển giá quốc tế ngày càng có điều kiện phát triển. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho các cơ quan thuế ở hầu khắp các nước trong việc thực thi quyền đánh thuế cũng như đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh chung giữa các loại hình doanh nghiệp. Trong tình hình đó, việc kiểm soát và ứng phó với hành vi chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (gắn liền với hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia) Trở thành một trong những vấn đề thuế quốc tế quan trọng nhất mà các nước đều phải quan tâm. Ở nhiều nước, đặc biệt là các nước phát triển, những biện pháp chống chuyển giá với nhiều công cụ thuế và phi thuế quan khác nhau đã được triển khai ngày càng bài bản và thu được những thành quả rất đáng chú ý.

 

Do là nước đi sau, vẫn còn đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam gặp nhiều khó khăn và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các giải pháp chống chuyển giá gần đây mới được triển khai, song còn thiếu đồng bộ và hiệu lực thực thi thấp. Tình trạng nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khai lỗ liên tục nhưng vẫn mở rộng quy mô và doanh thu vẫn tăng đều đều là điều khó hiểu và đôi lúc cơ quan chức năng gần như bất lực trước tình trạng chuyển giá được cho là ngày càng phổ biến. Trong bối cảnh như vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ những nước đi trước nhằm “rút tỉa” ra những bài học hữu ích, phục vụ cho việc thiết kế và thực thi một chiến lược ứng phó với hành vi chuyển giá hữu hiệu hơn là rất cần thiết. Xuất phát từ thực tế đó, Nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” làm đề tài Luận án của mình.

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.1. Các quan điểm về khái niệm “giá chuyển giao” trong công ty có quan hệ liên kết

1.2. Các quan điểm về khái niệm “chuyển giá” trong công ty có quan hệ liên kết

1.3. Những thảo luận về các hình thức (thủ thuật) Chuyển giá của các doanh nghiệp FDI ởViệt Nam

1.4. Những nghiên cứu về tác động của chuyển giá đối với nước tiếp nhận đầu tư

1.5. Những nghiên cứu về kinh nghiệm chống chuyển giá của các nước trên thế giới

1.6. Những nghiên cứu về thực trạng chuyển giá và hoạt động chống chuyển giá ở Việt Nam. 22

1.7. Khoảng trống cần nghiên cứu

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾPP NƯỚC NGOÀI

2.1. Lý thuyết về chuyển giá

2.2. Chuyển giá trong doanh nghiệp FDI

2.3. Tác động của hành vi chuyển giá

Chương 3: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ KIỂM SOÁT CHUYỂN GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA

3.1. Tình hình chuyển giá ở một số nước trên thế giới

3.2. Kinh nghiệm ứng phó với chuyển giá trong doanh nghiệp FDI của OECD và một sốnước phát triển

3.4. Một số bài học về kiểm soát chuyển giá rút ra từ kinh nghiệm các nước trên thế giới

Chương 4: CHUYỂN GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM, GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI CHUYỂN GIÁ

4.1. Thực trạng chuyển giá trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam

4.2. Ứng phó với chuyển giá trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam: Thực trạng và vấn đề đặt ra

4.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng ứng phó với chuyển giá trong doanhnghiệp FDI ở Việt Nam

KẾT LUẬN

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NGHIÊN CỨU SINH

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

APA Phương pháp thỏa thuận trước giá tính thuế Advance Pricing Agreement

BOT Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao Build Operate Transfer

BT Xây dựng - chuyển giao Build Transfer

BTO Xây dựng - chuyển giao - kinh doanh Build Transfer Operate

CUP Phương pháp định giá chuyển giao trên cơ sở giá tự do có thể so sánh được Comparable Uncontrolled Price

ĐTNT Đối tượng nộp thuế

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài Foreign Direct Investment

FTA Hiệp định thương mại tự do Free trade agreement

GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Products

MNCs Tập đoàn đa quốc gia Multinational Corporations

NSNN Ngân sách nhà nước

OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế Oganization for Economic Co-operation and Development

RPM Phương pháp giá bán lại Resales Price Method

SXKD Sản xuất, kinh doanh

TNCs Công ty xuyên quốc gia Transnational Companies

TNDN Thu nhập doanh nghiệp

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

USD Đô la Mỹ United States Dollar

VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vietnam Chamber of Commerce and Industry

VND Việt Nam đồng

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Mô tả hoạt động giao dịch bình thường theo giá thị trường

Bảng 2.2: Mô tả hành vi chuyển giá thông qua việc nâng giá đầu vào, hạ giá đầu rakhi giao dịch với bên liên kết

Bảng 3.1: Giá nhập khẩu hàng hóa “siêu” đắt

Bảng 3.2: Giá xuất khẩu “siêu” rẻ

Bảng 4.1: Các hình thức đầu tư FDI vào Việt Nam (tính đến 31 tháng 12 năm 2015)

Bảng 4.2: 12 nước đối tác có vốn đầu tư FDI vào Việt Nam nhiều nhất

Bảng 4.3: Tỷ lệ ước tính doanh nghiệp chuyển giá theo lợi nhuận

Bảng 4.4: Ước tính tỉ lệ doanh nghiệp chuyển giá theo nước, khu vực

Bảng 4.5: Tỉ lệ ước tính doanh nghiệp thực hiện chuyển giá theo ngành

Bảng 4.6: Thống kê một số trường hợp khai tăng giá trị tài sản góp vốn

Bảng 4.7: Cơ cấu chi phí của công ty TOWA

Bảng 4.8. Thống kê chi phí của Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam

Bảng 4.9: So sánh doanh thu và chi phí của HL

Bảng 4.10. Hiệu quả đầu tư của các khu vực kinh tế thông qua chỉ số ICOR giaiđoạn 2005 - 2013

Bảng 4.11: Mức thuế thu nhập doanh nghiệp một số nước

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ

Biểu đồ 4.1: So sánh giá nguyên liệu nhập khẩu từ TOWA Nhật Bản và giá vốnhàng bán của công ty TNHH TOWA giai đoạn 2009 đến 2011

Đồ thị 4.2. Tỉ lệ đóng góp vào ngân sách quốc gia của các khu vực kinh tế

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 4.1: Sơ đồ quan hệ liên kết công ty HL Việt Nam

 

 

 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NGHIÊN CỨU SINH

1. Dương Văn An (2016), “Tác động của chuyển giá từ doanh nghiệp FDI đối với Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 8 (459), 8/2016), tr. 58-66.

2. Dương Văn An (2016), “Chuyển giá của doanh nghiệp FDI và những tác động đối với Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 13,6/2016), tr. 26-29).

3. Nguyễn Tấn Vinh, Dương Văn An (2016), “Giải pháp chống chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Kinh tế và dự báo (số chuyên đề 2/2016), tr. 27-29.

4. Nguyễn Thị Thu Hoài, Dương Văn An (2015), “Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI: Thực trạng và giải pháp khắc phục” (2015), Tạp chí Tài chính (số 619-12/2015), tr. 44-46.

5. Nguyễn Thị Thu Hoài, Dương Văn An (2015), “Chống chuyển giá tại các nước Asean và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Tài chính (số 619-10/2015), tr. 44-46.

6. Dương Văn An (2015), “Kiểm soát chuyển giá của các tập đoàn đa quốc gia ở Mỹ”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (số 5 (229) 2015), tr 3-10.

7. Dương Văn An (2013), “Chuyển giá trong khu vực doanh nghiệp có FDI tại Việt Nam”, Tạp chí Tài chính (số 12 (590) 2013), tr. 44-46.

8. Phạm Tuyên, Dương Văn An (2012), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ hội nhập WTO”, Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông, (số 9/2012), tr. 49-52.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

1. Dương Văn An (2015), “Kiểm soát chuyển giá của các tập đoàn đa quốc gia ở Mỹ”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (số 5 (229) /2015), tr. 3-10.

2. Dương Văn An (2013), “Chuyển giá trong khu vực doanh nghiệp FDI ở Việt Nam”, Tạp chí Tài Chính (số 12 (590) /2013), tr. 44-46.

3. Nguyễn Thị Kim Anh (2013), “Chuyển giá và chống chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 419,4/2013), tr. 47-52.

4. Ngọc Anh (2015), “Phát hiện 1.600 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá”, Báo Đời sống và Pháp luật, ngày 9 tháng 10 năm 2015.

5. Trần Thị Vân Anh (2011), “Một số vấn đề về chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam”, Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội (số 9, tháng 9/2011), tr. 45-50.

6. Lê Văn Ái (2012), “Một số vấn đề cơ bản về chuyển giá đối với doanh nghiệp FDI”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính.

7. TS. Vũ Đình Ánh (2012), “Chống chuyển giá và một số vấn đề tài chính liên quan đến FDI”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 5/2012, tr. 15-17.

8. Ngọc Ánh (2013), “Phát hiện nhiều vụ chuyển giá tại các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) Ở Bình Dương”, Báo Công an Nhân dân điện tử, ngày 12 tháng 3 năm 2013.

9. PGS. TS. Nhữ Trọng Bách (2013), “Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI và giải pháp hạn chế”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (số 7/2013), tr. 11-16.153

10. Ban cải cách và hiện đại hóa-Tổng cục Thuế (2011), Báo cáo thực trạng quản lý hoạt động chuyển giá tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động này trong giai đoạn tới, Hà Nội.

11. Ban cải cách và hiện đại hóa-Tổng cục Thuế (2011), Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá giữa doanh nghiệp Việt Nam với các bên liên kết, giai đoạn 2006 – 2010, Hà Nội.

12. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

13. Báo Tiền Phong điện tử (2013), Phát hiện doanh nghiệp FDI chuyển giá siêu khủng.

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2012), Tờ trình số 26/TTr-BKHĐT về Đề án “Ngăn ngừa và hạn chế chuyển giá trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, Hà Nội.

15. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2012), Đề án Đề án “Ngăn ngừa và hạn chế chuyển giá trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, Hà Nội., Hà Nội.

16. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2013), Kỷ yếu Hội nghị 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Hà Nội.

17. Bộ Tài Chính (1997), Thông tư số 74-TC/TCT, ngày 20 tháng 10 năm 1997, Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

18. Bộ Tài Chính (1999), Thông tư số 89/1999/TT-BTC, ngày 16 tháng 0 năm 1999, Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

19. Bộ Tài Chính (2001), Thông tư số 13/2001/TT-BTC, Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

20. Bộ Tài Chính (2005), Thông tư 117/2005/TT-BTC, Hướng dẫn xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

21. Bộ Tài chính (2007), Thông tư 61/2007/TT-BTC  Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm về thuế.

22. Bộ Tài Chính (2010), Thông tư 66/2010/TT-BTC,  “Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết. 154

23. Bộ Tài Chính (2013), Thông tư số 201/2013/TT-BTC, Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) Trong quản lý thuế.

24. Bộ Tài Chính (2015) Quyết định số 1483/QĐ-BTC  ngày 29 tháng 7 năm 2015 về việc thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc các Cục Thuế: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

25. Bộ Tài Chính (2015) Quyết định số 1484/QĐ-BTC  ngày 29 tháng 7 năm 2015 về việc thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc vụ Thanh tra Tổng cục Thuế.

26. PGS. TS. Ngô Thế Chi-Chủ nhiệm (2012), Giải pháp hạn chế các thủ thuật chuyển giá trong điều kiện hiện nay của các công ty đa quốc gia đang hoạt động ở Việt Nam, đề tài cấp Bộ, Bộ KHĐT.

27. PGS. TS. Ngô Thế Chi (2012), “Ngăn ngừa hành vi chuyển giá trong các doanh nghiệp ở Việt Nam góp phần chống thất thu thuế”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế”, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính.

28. Thông Chí (2016), “4.700 DN bị phát hiện có dấu hiệu chuyển giá: Chỉ là bề nổi?”, Báo Lao Động ngày 2 tháng 3 năm 2016.

29. Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị định số 98/2007/NĐ-CP Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

30. PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ (2012), “Các hình thức chuyển giá ở Việt Nam và giải pháp ngăn chặn”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính.

31. Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2015), số liệu thống kê tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2015.

32. Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (2013), Báo cáo tham luận thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

33. Cục Thuế tỉnh Bình Thuận (2015), Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế từ năm 2011 đến tháng 6/2015 của Công ty cổ phần Vật liệu tự dính Việt Nam. 155

34. Cục Thuế tỉnh Hải Dương (2013), Báo cáo kết quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá năm 2012 và kiến, nghị đề xuất quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.

35. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (2013), Báo cáo tham luận công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2012.

36. Cục thuế tỉnh Lâm Đồng (2013), Báo cáo tham luận về chống chuyển giá.

37. Cục Thuế tỉnh Long An (2013), Báo cáo tham luận về công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá.

38. PGS. TS Nguyễn Văn Dần (2012), “Quá trình hoàn thiện chính sách thuế nhằm hạn chế chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc và một số khuyến nghị cho Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế”, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính.

39. Phan Thị Thành Dương (2010), Pháp luật về kiểm soát chuyển giá ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

40. TS. Phạm Tiến Đạt (2011), “Giải pháp chống chuyển giá trong doanh nghiệp FDI”, Tạp chí Tài chính (số 5), tr. 24-25.

41. TS. Hà Nam Khánh Giao, PGS. TS. Bùi Lê Hà (2009), “Khảo sát việc tuân thủ các qui định về định giá chuyển nhượng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế (số 225,7/2009).

42. TS. Nguyễn Minh Hà, Ths. Bùi Quan Trọng (2013), “Chuyển giá và thu thuế nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp FDI tại thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển kinh tế (số 267), tr. 54-63.

44. PGS. TS. Trần Xuân Hải (2012), “Một số vấn đề lý thuyết về chuyển giá trong doanh nghiệp FDI”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế”, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính.

45. Nguyễn Trọng Hạnh (2010), “Làm thế nào chống chuyển giá”, Tạp chí Thuế nhà nước, (số 42 (304) -kỳ 2 tháng 11 năm 2010)), tr. 10-11.156

46. Thu Hằng (2014), “Chống chuyển giá, khó từ cơ quan thuế”, Báo Hải quan điện tử, ngày 11 tháng 5 năm 2014.

47. Chí Hiếu (2014), “Tuyển doanh nghiệp làm ốc vít, sạc pin cho Samsung” Báo điện tử Vnexpress. Net, ngày 11 tháng 9 năm 2014.

48. PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa-Chủ biên (2014), Tăng cường kiểm soát nhà nước đối với hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

49. Nguyễn Việt Hòa (2011), “Một số điểm cần bàn về chống chuyển giá”, Tạp chí Tài Chính (số 5/2011), tr. 13-14,22.

50. Nguyễn Thị Thanh Hoài “Các hình thức chuyển giá và biện pháp hạn chế”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế”, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính.

51. Nguyễn Thị Thu Hoài, Dương Văn An, (2015), “Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI: Thực trạng và giải pháp khắc phục”, Tạp chí Tài chính (số 619-12/2015), tr. 44-46.

52. TS. Nguyễn Thị Thu Hoài, Dương Văn An (2015), “Chống chuyển giá tại các nước Asean và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Tài chính (số 619-10/2015), tr. 44-46.

53. Trọng Hoàng, “Thiệt hại kinh tế mà chuyển giá gây ra cho nước nhận FDI”, Tạp chí Thương mại, số 5/2013, tr 21-23.

54. PGS. TS. Phí Mạnh Hồng (2016), Vai trò của nhà nước trong thời đại kinh tế tri thức, Nxb ĐHQGHN, Hà Nội.

55. PGS. TS. Phí Mạnh Hồng (2016), “Kinh tế tri thức và toàn cầu hóa”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (số 1 (98) /2016).

56. TS. Ngô Thị Thu Hồng (2012), “Làm rõ các hình thức chuyển giá và thực tiễn ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính, 2012.157

57. Thanh Hương (2015), “SAScoat Việt Nam có dấu hiệu chuyển giá”, Báo Đầu tư điện.

58. TS. Ngô Thị Ngọc Huyền-Chủ nhiệm (2014), Nghiên cứu vấn đề chuyển giá của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, thành phố Hồ Chí Minh.

59. Phạm Huyền (2013), “Phi vụ chuyển giá ngàn tỷ bậc nhất của Keangnam”, Báo điện tử Vietnamnet, ngày 22 tháng 10 năm 2013.

60. Nguyễn Thị Lan (2009), Các giải pháp hạn chế việc trốn thuế và tránh thuế của các công ty đa quốc gia hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài Chính.

61. TS. Nguyễn Thị Lan (2012), “Hạn chế thủ thuật chuyển giá ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính.

62. Nguyễn Thị Lan (2016), Chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, Tạp chí tài chính, kỳ 2, tháng 4/2016.

63. PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng (2009), “Đề xuất quy trình kiểm soát chuyển giá trong đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính.

64. Liên hợp quốc (2013), Sổ tay quản lý thuế đối với hoạt động định giá chuyển nhượng dành cho các nước đang phát triển (Bản dịch tiếng Việt của Tổng cục Thuế).

65. Thùy Liễu (2012), “Nghi án né thuế của Starbucks khiến người tiêu dùng phẫn nộ”, Báo Giáo dục Việt Nam điện tử.

66. Hương Ly (2012), “Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, lỗ giả, lãi thật”, Báo Hà Nội Mới, ngày 3 tháng 2 năm 2012.158

68. Malesky E., “Năng lực cạnh tranh và khả năng dự đoán quy định, chính sách – góc nhìn từ điều tra FDI”, Báo cáo tại Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam 2013.

69. PGS. TS. Phan Duy Minh (2012), “Vấn đề chuyển giá của công ty đa quốc gia”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính.

70. Phan Hiển Minh (2002), Hoàn thiện phương pháp định giá chuyển giao trong chính sách thuế Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội.

71. TS. Phan Đình Nguyên (2012), “Tác động của chuyển giá lên thuế thu nhập doanh nghiệp FDI tại thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (số 12 (200) 2012), tr. 70-75.

72. Tri Nhân, “Đội đặc nhiệm chống chuyển giá ra mắt”, Thời báo Ngân hàng.

73. OECD (2010), Hướng dẫn về giá chuyển nhượng cho công ty đa quốc gia và các cơ quan quản lý thuế (Bản dịch tiếng Việt của Tổng cục Thuế).

74. TS. Nguyễn Minh Phong (2012), “Chống chuyển giá – Cần nhận thức đúng và giải pháp đồng bộ”, Tạp chí Thương Mại (số 25/2012), tr. 22-24.

75. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2016), Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2015.

76. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, USAID (2015), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2014.

77. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, USAID (2013), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2013.

78. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, USAID (2016), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2015.

79. Nguyễn Văn Phụng, “Chống chuyển giá: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Tài chính (số 5/2011), tr. 6-8.159

80. Nguyễn Văn Phượng (2015), Kiểm soát nhà nước đối với gian lận chuyển giá tại Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, ĐHKTQD, Hà Nội.

81. Anh Quân (2015), Doanh nghiệp Mỹ “găm” 2.100 tỷ USD ở nước ngoài để trốn thuế.

82. Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

83. TS. Nguyễn Xuân Sơn, “2012 – năm của “tổng tiến công” vào hoạt động chuyển giá, thất thu và nợ đọng thuế”, Tạp chí Tài chính (số 3/2012).

84. PGS, TS. Hà Minh Sơn (2012), “Chuyển giá – nguyên nhân và giải pháp”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế, Học viện Tài Chính-Bộ Tài Chính.

85. PGS. TS. Nguyễn Đình Tài (2013), “Chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp FDI”, Tạp chí Kinh tế và dự báo (số 5 (541) 3/2013), tr. 18-20.

86. Phan Văn Tâm (2010), “Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI – Thực tiễn ở Trung Quốc và hướng đi cho Việt Nam”, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế-Xã hội (số 60 (12.2010)), tr. 16-20.

87. Thanh tra Chính phủ (2013), Kết luận thanh tra về thu nộp ngân sách tại khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai (Số 2053/KL-TTCP, ngày 10 tháng 9 năm 2013).

88. TS. Nguyễn Ngọc Thanh – chủ biên (2000), Định giá chuyển giao và chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Tài chính, Hà Nội.

89. TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Hoàng Dũng (2001), Định giá chuyển giao và thủ thuật chuyển giá của các công ty đa quốc gia ở Việt Nam, Nxb Tài chính, Hà Nội.

90. Lê Thị Thanh (2012), “Chuyển giá: Nguyên nhân từ đâu và biện pháp chống chuyển giá”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế, Học viện Tài Chính-Bộ Tài chính. 160

91. Đinh Trọng Thịnh (2006), Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Nxb. Tài chính, Hà Nội.

92. Nguyễn Trọng Thoan (2011), “Kinh nghiệm chống chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI của Cục Thuế Lâm Đồng”, Tạp chí Tài chính, tháng 5/2011, Tr 25-27.

93. TS. Phạm Hùng Tiến (2012), “Bàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Khoa học-Đại học Quốc gia Hà Nội (số 28/2012). Tr. 36-48.

94. Nguyễn Quang Tiến (2012) “Quản lý Thuế đối với hoạt động chuyển giá: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Tài chính, 3/2012, tr. 10-13.

95. Hàn Tín (2015), “Thanh tra chống chuyển giá: Trọng tâm của ngành thuế năm 2015”, Đầutư. Oline ngày 11 tháng 1 năm 2015.

96. TS. Phan Văn Tính (2011), “Kinh nghiệm chống chuyển giá của một số quốc gia”, Tạp chí Tài Chính (số tháng 5/2011), tr. 49-51.

97. Tổng cục Thống kê (2014), Niên giám Thống kê năm 2013, Nxb Thống kê, Hà Nội.

98. Tổng cục Thống kê (2015), Niên giám Thống kê năm 2014, Nxb Thống kê, Hà Nội.

99. Tổng cục Thuế (2013), Tài liệu phân tích một số trường hợp chuyển giá của Tổng cục Thuế (Tài liệu thu thập theo nguồn riêng của NCS).

100. Tổng cục Thuế (2013), Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra ngành thuế năm 2013; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2014.

101. Tổng cục Thuế (2014), Báo cáo chuyên đề thanh tra chuyển giá của Tổng cục Thuế (Tài liệu thu thập theo nguồn riêng của NCS).

102. Tổng cục Thuế (2014), Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra ngành thuế năm 2014; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

103. Tổng cục Thuế (2016), Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra ngành thuế năm 2015; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2016.

104. Tổng cục Thuế (2012), Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra ngành thuế năm 2012; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

105. TS Đoàn Văn Trường (2005), “Vấn đề chuyển giá của các công ty đa quốc gia”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 328,10/2005, tr. 19-26.161

106. TS. Đoàn Văn Trường (2008), Các phương pháp định giá công nghệ và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia, Nxb KHKT, Hà Nội.

107. TS. Lê Xuân Trường (2011), “Chống chuyển giá ở Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và điều kiện thực hiện”, Tạp chí Tài chính, 5/2011, tr. 18-22.

108. TS. Nguyễn Ngọc Tuyến (2012), “Một số kiến nghị hoàn thiện giải pháp chống chuyển giá”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế, Học viện Tài Chínhư Bộ Tài chính.

109. UN (2013), Sổ tay quản lý thuế đối với hoạt động định giá chuyển nhượng dành cho các nước đang phát triển, bản dịch của Tổng cục Thuế.

110. TS. Lê Thị Thùy Vân, Ths. Trần Thị Quỳnh Hoa (2012), “Hoạt động chuyển giá: Thực tiễn ở một số nước châu Á và liên hệ trường hợp của Việt Nam”, Thông tin phục vụ lãnh đạo (số 17 (495)), tr. 1-21.

111. Ths. Phạm Thị Tường Vân (2012), “Dấu hiệu chuyển giá ở một số nước – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế, Học viện Tài Chính-Bộ Tài chính.

112. Viện phát triển doanh nghiệp-VCCI (2014), Báo cáo động thái doanh nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014.

113. TS. Nguyễn Tấn Vinh, Dương Văn An, “Giải pháp chống chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 2/2016), tr. 27-29.

114. Anh Vũ, Thanh Xuân (2012), “Thất thu lớn từ chuyển giá”, Báo Thanh niên điện tử, ngày 10 tháng 12 năm 2012.

115. Nguyễn Thị Như Ý (2012), “Giải pháp hữu hiệu hạn chế hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp ở Việt Nam”,

 phục vụ lãnh đạo (số 23 (501)), tr 16-32.

Tiếng Anh:

116. Baistrocchi E., Roxan I. (2012), Resolving Transfer Pricing Disputes: A Global Analysis, London, Cambridge University Press.

117. Baker R. W. (2005), Capitalism’s Achilles heel, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 162

118. Bartelsman E. J. & Roel M. W. J. Beetsma (2000), “Why pay more? Corporate tax avoidance through transfer pricing in OECD countries”, Tinbergen Institute Discussion Paper.

119. BBC News (2012), EBay 'pays £1.2m in UK tax' on sales of £800m (21 tháng 10 năm 2012).

120. Borkowski Susan C. (1997), “The transfer pricing concerns of Developed and Developing countries”, The International Journal of Accounting, (Volume 32, Issue 3,1997), tr. 321-336.

121. Browder (2002), “Speaker: William F. Browder, Chief Executive Officer, Hermitage Capital Management, Moscow” (The meeting was chaired by Andrew Kuchins, director of the Russian and Eurasian program, March 2002).

122. Burker J. A (2011), “Re-thinking first principles of transfer pricing rules”.

123. Chen Yao (2004), “Evasion a Taxing problem”, China Daily, 25 tháng 11 năm 2004.

124. Chung-Jian Huang, Chau-Jung Kuo, So-de Shyu (2010), “International Research Journal of Finance and Economics” Issue 38/2010, tr. 122-128.

125. Clausing KA., “The Impact of Transfer Pricing on Intrafirm Trade”, NBER Working Paper No. 6688 Issued in August 1998.

126. Clement Lam & Hui Celia (2005), “Transfer pricing issues in China”, PKL (Hongkong, China), xem thêm tại kpl. Hk. Com.

127. Coase R. H., “The nature of the firm”, Economica New Series (Vol. 4, No. 16, Nov., 1937), pp. 386-405.

128. Ernst & Young (2006), Global Transfer Pricing Survey. 163

129. Frenkel J., Razin A., and Sadka E. (1991), International Taxation in an Integrated World, Cambridge: MA, MIT Press.

130. Grubert H., Mutti J. (1991). “Taxes, Tariffs and Transfer Pricing in Multinational Corporate Decision Making”, Review of Economics and Statistics, (Vol 73 (2)), tr. 285-293.

131. Harris D., Morck R., Slemrod J., Yeung B. (1993), Income Shifting in U. S. Multinational Corporations (edited by A. Giovannini, R. Hubbard and J. Slemrod), University of Chicago Press, tr. 277-308.

132. Klassen K., Land M., and Wolfson M. (1993), “Geographic Income Shifting by Multinational Corporations in Response to Tax Rate Changes”, Journal of Accounting Research, (3/supplement), tr. 141-173.

133. KPMG (2012). “International Transfer Pricing 2012”.

134. Lall Sanjaya, “Transfer pricing by multinational firms”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics – 1973.

135. Lecraw D., “Some evidence on transfer pricing Multinational Corporations”. Edited by Alan Rugman and Lorraine Eden, Croom Helm London, 1985, tr. 223-240.

136. Moller P. Raimondos & Scharft K. (2002), “Trasfer pricing rules and competing governmemt”.

137. OECD (2009), “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”.

138. Osborne G. (2014), “Tackling aggressive tax planning in the global economy: UK priorities for the G20-OECD project for countering Base Erosion and Profit Shifting”, HTM & HMRC.

139. Pak SJ., Zdanowicz JS. (2002), “An estimate of 2001 lost US federal income tax revenues due to over-invoiced imports and under-invoiced exports”. Working paper. Penn State University.

140. Pamela L. Kayfetz, Leo B. Helzel (1996), “Transfer pricing: Achieving fair national taxation of international transaction” -Surv. Int’l & Comp. L. 193-234.

141. Price Waterhouse Coopers (2013), “International Transfer pricing 2013/14”.

142. Reuters, Special Report: How Starbucks avoids UK taxes, 2012.

143. Robbins S. M. & Stobaugh R. M. (1974), “Money in the multinational enterprise”, Longmans, London.

144. Ruehl C., Schaffer M. (2004), “Transfer Pricing and Calculating GDP”, Moscow Times, 19 February 2004.

145. Schön Wolfgang, Konrad KA, (2012), “Fundamentals of International schoTransfer Pricing in Law and Economics”, MPI Studies in Tax Law and Public Finance, Institute of Public Finance and Tax Law Max Planck.

146. Sikka P., Willmott H. (2010), “The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness”, Critical Perspectives on Accounting (Vol. 21 (2010)), tr. 342–356.

147. Stewart J. C. (1997), “Multinational companies and tranafer pricing”, Journal of Business Finance & Accounting.

148. Stone G., (2012), “International transfer pricing 2012”, Global transfer pricing leader Pricewaterhouse Coopers LLP (US).

149. Sulman J. S. (1970), “Transfer pricng in Multinaltion Company”, Summer 1970, tr. 39-51.

150. Tseng Steven (2006), “Transfer pricing in China”, A Plus (52, October 2006), tr. 52-53.

151. Đoàn Tranh (2015), “Controlling Transfer Pricing of FDI Businesses in Process of International Economic Integration in Vietnam”, Proceedings of the Second Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (AP15Vietnam Conference) ISBN: 978 63415 6, Danang-Vietnam, 10-12 July, 2015 Paper ID: VL545.

152. UN (2001), “Transfer Pricing Tax System and Its Development in China”.

153. U. S. Senate Committee on Homeland Security & Governmental Affairs (2012), Offshore Profit Shifting and the U. S. Tax Code, 165.

155. Wang Hua (2003), “Policy reforms and foreign direct investment: The case of the Chinese automobile industry”, Journal of Economics and Business, (Vol. VI-2003, No 1), tr. 287 –314.

156. Wolosoff T. (1996), “IRS Issues Final Transfer Pricing Penalty Regulations”, 12 Tax notes Int’l 706, Mar. 4,1996.

157. Wong Hannah, Sia Nassiripuor, Raza Mir, William H, “Transfer price Setting in Multinational Corporations”, International Journal of Business and Social Science (Vol. 2 No. 9, Special issue, May 2011).

 

Keywords:hoc vien khoa hoc xa hoi 2016,luan an tien si kinh te,chuyen gia trong doanh nghiep co von dau tu truc tiep nuoc ngoai fdi,kinh nghiem quoc te va bai hoc cho viet nam,duong van an,gsts nguyen xuan thang,ts bui dai dung,kinh te chinh tri,62310102

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 chuyen gia trong doanh nghiep co von dau tu truc tiep nuoc ngoai (fdi) - kinh nghiem quoc te va bai hoc cho viet nam Vien KHXH 2016 DuongVanAn 212 Trang Download file chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam 1511
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam

chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN