Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghệ thuật ứng xử sư phạm lên facebook!
nghệ thuật ứng xử sư phạm

13/12/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf - Loại file: doc

Cuốn sách NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM được cấu tạo gồm ba phần: Phần thứ nhất gồm 101 tình huống ứng xử và các giả thiết về phương án giải quyết. Yêu cầu đặt ra của phần này là người đọc dự cảm để lựa chọn cho mình một phương án giải quyết hợp lí nhất. Phần thứ hai gồm các bài tập để người đọc tự kiểm tra xem mình đã có các đặc điểm tâm lí cần thiết cho ứng xử sư phạm chưa và ở mức độ nào. Phần thứ ba bao gồm các câu chuyện thể hiện những tình huống ứng xử sư phạm của các nhà giáo, nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm. Được biên soạn bởi GSTS Bùi Văn Huệ và Cs

GSTS Bùi Văn Huệ - Nguyễn Trí - Nguyễn Trọng Hoàn - Hoàng -Thị Xuân Hoa

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM

 

Việc dạy học và giáo dục con người vừa mang tính khoa học, vừa mang tính sáng tạo và nghệ thuật. Đối tượng giáo dục của người giáo viên là trẻ em. Sự phát triển của các em đang ở phía trước. Trong quá trình điều khiển sự phát triển của trẻ em, người giáo viên cũng như những người lớn tuổi luôn luôn phải giải quyết các tình huống sư phạm đa dạng, phong phú và sinh động. Xuất phát từ những vấn đề đó, cuốn sách NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM đã cố gắng nêu lên những tình huống trong muôn vàn tình huống sư phạm và kinh nghiệm giải quyết chúng. Đây là những tình huống sư phạm có thể xuất hiện ở nhà trường, ở gia đình… với mức độ tương đối phổ biến mà người giáo viên và những người lớn tuổi thường gặp trong giao tiếp sư phạm.


Trong thực tế giáo dục, có một câu hỏi luôn luôn đặt ra là nhà giáo dục ứng xử như thế nào khi gặp các tình huống sư phạm? Ở lĩnh vực này không có một công thức, một đáp án bất di bất dịch. NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM sẽ cung cấp cho giáo viên các bài tập tình huống sư phạm và kinh nghiệm ứng xử sư phạm trong các trường hợp nan giải của ngay chính giáo viên. Từ đó, người giáo viên tìm một giải pháp thích hợp trong nhiều sự ứng xử mà tình huống đó đòi hỏi. Tất nhiên có thể có những ý kiến khác nhau của những người trong cuộc đối với cách giải quyết một tình huống sư phạm nào đó, nhưng cái quan trọng là NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM làm nảy sinh ở mỗi giáo viên tư duy sáng tạo góp phần làm cho các hoạt động sư phạm thành công.


NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM giúp cho giáo sinh các trường sư phạm ôn tập, củng cố, đào sâu những kiến thức lí luận về Tâm lí học, Giáo dục học; vận dụng tri thức học được để giải quyết các bài tập tình huống sư phạm, qua đó hình thành kĩ năng giáo dục, phát triển tính chủ động, sáng tạo và tư duy giáo dục nhằm nâng cao lòng yêu nghề, yêu trẻ. NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM cũng góp phần định hướng nghề nghiệp, hình thành năng lực giáo dục với tư cách là một trong những cơ sở để hình thành tài năng sư phạm cho giáo sinh. Vì vậy, NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM không chỉ dành cho đội ngũ giáo viên mà còn dành cho các bạn giáo sinh - những người chuẩn bị hành trang làm công tác giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời cũng hướng tới đông đảo những người quan tâm, chăm sóc giáo dục trẻ em.


Cuốn sách NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM được cấu tạo gồm ba phần:


- Phần thứ nhất gồm 101 tình huống ứng xử và các giả thiết về phương án giải quyết. Yêu cầu đặt ra của phần này là người đọc dự cảm để lựa chọn cho mình một phương án giải quyết hợp lí nhất.
- Phần thứ hai gồm các bài tập để người đọc tự kiểm tra xem mình đã có các đặc điểm tâm lí cần thiết cho ứng xử sư phạm chưa và ở mức độ nào.
- Phần thứ ba bao gồm các câu chuyện thể hiện những tình huống ứng xử sư phạm của các nhà giáo, nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm.


Với tấm lòng kính trọng các nhà giáo, các bậc phụ huynh, những điều chúng tôi đặt ra và giải quyết trong cuốn sách chỉ là những suy nghĩ bước đầu về ứng xử sư phạm. Thực sự chúng tôi không "bốc thuốc", kê đơn" mà chỉ muốn gợi ra một số vấn đề xung quanh việc xử lí khi gặp các tình huống sư phạm. Các bài tập tình huống sư phạm, các câu chuyện ứng xử sư phạm hiện diện trong cuốn sách này có thể các bạn đã gặp, chưa gặp hoặc sẽ gặp trong tương lai. Chúng tôi tự nhận thấy các tình huống, các câu chuyện ứng xử sư phạm chắc chắn chưa đầy đủ, chưa bao quát được mọi phương diện của công tác giáo dục; các phương án giải quyết các tình huống có thể chưa phải là tối ưu, chưa phải là hay nhất nhưng điều chủ yếu là NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM muốn trình bày một phần sự khéo léo, tính nghệ thuật, sự chân thành và bao dung của các nhà giáo dục.

 

Danh Mục

LỜI NÓI ĐẦU

Phần một. 101 TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ

Tình huống 1Tình huống 11-20

Tình huống 21Tình huống 31-40

Tình huống 41Tình huống 51-60

Tình huống 61Tình huống 71-80

Tình huống 81Tình huống 91-101

Phần hai. TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ

THỬ XEM BẠN CÓ RỘNG LƯỢNG ĐỐI VỚI HỌC SINH KHÔNG?

THỬ XEM BẠN ĐÃ HIỂU ĐƯỢC HỌC SINH CỦA BẠN CHƯA?

THỬ XEM NHU CẦU GIAO TIẾP CỦA BẠN VỚI HỌC SINH NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ KHÓ KHĂN KHI PHẢI LỰA CHỌN CÁCH ỨNG XỬ?

Phần ba. CÁC MẪU CHUYỆN ỨNG XỬ SƯ PHẠM

CÂU CHUYỆN CỦA BỐ TÔI

CÂU CHUYỆN TRƯỚC ĐÂY

CHUYỆN CỦA THẦY TÔI

CHUYỆN HỌC TẬP CỦA TIẾN SĨ NAM HỒI NHỎ

CHUYỆN MỘT HỌC SINH BỊ LOẠI

ĐIỂM 10 KHÓ QUÊN

GIỜ KIỂM TRA CỦA THẦY

HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM

KHẮC XUẤT, KHẮC NHẬP

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

NGÀY TRƯỚC CÔ CŨNG TỪNG NHƯ THẾ

NHẤT QUỈ NHÌ MA

NHỮNG TRANG SÁCH BỊ BÓC

Ở LỚP NÀY THẦY THƯƠNG EM NHẤT

RANH GIỚI

TẤM LÒNG CÔ GIÁO

TIẾNG KHÓC TRONG GIỜ VĂN

THẦY GIÁO TÔI

THẦY MỪNG TUỔI TRÒ

THẦY TÔI

THẦY TÔI

TRƯỚC HẾT VÌ HỌC SINH

VẪN CHUYỆN CỦA THẦY

CÔ ƠI NẾU CÔ BIẾT

CHUYỆN CHÉP Ở MỘT LỚP HỌC ĐÊM

ĐIỂM VĂN CAO NHẤT

NÊN CHĂNG?

CÔ XIN LỖI

LÁ THƯ TUỔI

KỈ NIỆM VỀ CÔ GIÁO CŨ

BÀI VĂN BỊ BÔI DẦU TRƠN

MỘT SỰ VIỆC CỎN CON

NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ

CÔ HỌC TRÒ NGỒI CUỐI LỚP

 

Keywords:gsts bui van hue,nguyen tri,nguyen trong hoan,hoang,thi xuan hoa,sach giao trinh,nghe thuat ung xu su pham

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh nghe thuat ung xu su pham (bản sách tương tác) NXB DHSP 2004 BuiVanHue 140 Trang A4 Download file nghệ thuật ứng xử sư phạm 121
2 giao trinh nghe thuat ung xu su pham.doc NXB DHSP 2004 BuiVanHue 140 Trang Download file nghệ thuật ứng xử sư phạm 311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghệ thuật ứng xử sư phạm

nghệ thuật ứng xử sư phạm

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN