Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình tâm lý học sư phạm lên facebook!
giáo trình tâm lý học sư phạm

20/12/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc - Loại file: pdf

Tâm lý sư phạm hay tâm lý giáo dục là áp dụng các phương pháp tâm lý trong giảng dạy để hướng dẫn học sinh tiếp nhận kiến thức một cách có hiệu quả. Các nhà tâm lý giáo dục đã khám phá ra những sáng kiến về học tập và phát triển những lý thuyết để giải thích thái độ cá nhân trong khi học tập. Họ nghiên cứu sự liên quan giữa học tập với trí thông minh, sở thích, khả năng và động cơ thúc đẩy để đạt các mục tiêu giáo dục.. Sách được chia làm 4 phần với 45 chương, do Đoàn Huy Oánh biên soạn

ĐOÀN HUY OÁNH - NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH


SÁCH GIÁO TRÌNH

TÂM LÝ SƯ PHẠM


Tâm lý sư phạm hay tâm lý giáo dục là áp dụng các phương pháp tâm lý trong giảng dạy để hướng dẫn học sinh tiếp nhận kiến thức một cách có hiệu quả. Các nhà tâm lý giáo dục đã khám phá ra những sáng kiến về học tập và phát triển những lý thuyết để giải thích thái độ cá nhân trong khi học tập. Họ nghiên cứu sự liên quan giữa học tập với trí thông minh, sở thích, khả năng và động cơ thúc đẩy để đạt các mục tiêu giáo dục. Họ áp dụng các phương pháp tâm lý để: nghiên cứu thái độ, trắc nghiệm để đo lường các khía cạnh của thái độ vì thái độ đóng vai trò quan trọng trong việc học tập, mở mang kiến thức. Họ giúp các nhà giáo dục phát triển các phương pháp tiến bộ để giảng dạy và học tập. Họ cũng giúp phát triển phương pháp đánh giá thích đáng để do lường sự tiến bộ về tiếp nhận kiến thức của học sinh.


Để thực hiện các mục đích trên, học đường đóng vai trò quan trọng nhất. Tuy nhiên, các nhà tâm lý giáo dục cũng quan tâm không ít đến vấn đề giáo dục ngoài học đường như tại gia đình, ngoài xã hội, các đường lối giải trí… Thêm vào đó, họ cũng đóng góp sự hiểu biết chuyên môn vào các lĩnh vực giáo dục như tìm hiểu cảm xúc, ký ức, nhân cách, tâm lý bất thường, tâm lý xã hội… Các nhà tâm lý giáo dục cũng thực hiện những công trình nghiên cứu liên quan đến các vấn đề khó khăn của giáo dục như nghiên cứu việc học tập của các nhóm học sinh đặc biệt khiếm thị, khiếm thính, khiếm thanh, chậm hiểu biết cũng như khả năng học tập của các học sinh thông minh.


Như vậy, tâm lý sư phạm là ngành nghiên cứu về tâm lý và thái độ của cá nhân học sinh ngõ hầu áp dụng vào việc giống dạy và học tập một cách có hiệu quả. Do đó, tìm hiểu tâm lý và thái độ của học sinh qua các phương pháp nghiên cứu là điều tất yếu, giáo viên phải cần phải nắm vững. Giáo viên còn có khả năng nhận định khả năng tiếp nhận kiến thức của học sinh ra sao. Hiểu được thái độ học sinh, hiểu được tâm lý giới này, giáo viên với huấn luyện chuyên nghiệp, có thể vận dụng khả năng, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, để hướng dẫn học sinh trong việc tiếp nhận kiến thức một cách có hiệu quả. Với mục đích bao quát của ngành tâm lý giáo dục hay ngành tâm lý sư phạm như đã trình bày ở trên, tập tài liệu này có tham vọng trình bày bốn phần liên quan đến các lĩnh vực:


MỤC LỤC

Lời nói đầu


Phần thứ nhất TÂM LÝ VÀ THÁI ĐỘ HỌC SINH
Chương 1. Tâm lý và thái độ tuổi mơ
I. Sự phát triển tâm lý tuổi thơ
II. Thái độ tuổi thơ
Chương 2. Nhận định tổng quát và phương pháp nghiên cứu tuổi trẻ
I. Một vài định nghĩa
II. Tuổi trẻ hiện tại
III. Tuổi trẻ trong quá khứ
IV. Tuổi trẻ khởi sự và chấm dứt
V. Phương pháp nghiên cứu tâm lý và thái độ tuổi trẻ
Chương 3. Lý thuyết tổng quan về sự phát triển của tuổi trẻ
I. Lý thuyết của Stanley Hall
II. Lý thuyết của Sigmund Freud
III. Lý thuyết của Erik Erikson
IV. Lý thuyết của Ruth Benedich và Margaret Mead
V. Lý thuyết của Robert Havighurt
VI. Lý thuyết của Abraham Maslow
VII. Lý thuyết của Richard Lerner
Chương 4. Phát triển thể chất tuổi trẻ
1. Phát triển bình thường
II. Phát triển sớm muộn ở con trai
III. Phát triển sớm muộn ở con gái
Chương 5. Đặc tính tuổi trẻ
I. Ngang bướng
II. Lý tưởng hóa
III. Ích kỷ
IV. Thái độ trước thời cuộc
V. Hoài nghi và chủ quan
VI. Thiếu óc sáng tạo, hời hợt, nông cạn
VII. Tự cao, tự đại
Chương 6. Nhân cách tuổi trẻ
I. Phát triển kiến thức về nhân cách
II. Nhận diện nhân cách
III. Nhân cách bị chi phối
IV. Nhân cách và ảnh hưởng
V. Thiếu nhân cách
VI. Nhân cách và kết quả
VII. Nhân cách và giới tính
VIII. Nhân cách và gia đình
Chương 7. Quan hệ giữa cha mẹ và tuổi trẻ
I. Cha mẹ nhìn nhận những nhu cầu mới của tuổi trẻ
II. Cha mẹ thích nghi với quan niệm mới của tuổi trẻ
III. Thẩm quyền của cha mẹ
IV. Cha mẹ thức thời
Chương 8. Tuổi trẻ và bạn bè
I. Sự quan trọng của bạn bè
II. Sự lôi cuốn của bạn bè
III. Ảnh hưởng bạn bè và ảnh hưởng cha mẹ
IV. Phát triển tình bạn
V. Nhóm bạn
Chương 9. Nếp sống mới của tuổi trẻ
I. Nguyên nhân nếp sống mới
II. Các yếu tố trong nếp sống mới
III. Đặc điểm nếp sống mới
Chương 10. Tuổi trẻ bụi đời
I. Hiện tượng tuổi trẻ bụi đời
II. Lý do
III. Hậu quả
Chương 11. Tuổi trẻ nghiện ngập
I. Hiện tượng nghiện ngập
II. Lý do nghiện ngập
III. Con đường đi đến nghiện ngập
IV. Triệu chứng nghiện ngập
V. Ngăn ngừa và điều trị
Chương 12. Các thứ thuốc nghiện ngập
I. Thuốc phiện
II. Bạch phiến heroine
III. Thuốc giảm đau morphine
IV. Thuốc giảm đau codeine
V. Thuốc cai nghiện methadone
VI. Thuốc cần sa marijuana
VII. Thuốc cần sa nặng hashish
VIII. Bạch phiến cocaine
IX Thuốc kích thích amphetamine
X. Thuốc an thần barbiturate
XI. Thuốc an thần nhẹ tranquiliser
XII. Thuốc ảo giác hallucinogen
Chương 13. Tuổi trẻ và thuốc lá
I. Các độc tố của thuốc lá
II. Bệnh tật do hút thuốc gây ra
III. Tuổi trẻ và thuốc lá
IV. Ngăn ngừa tuổi trẻ hút thuốc
Chương 14. Tuổi trẻ phạm pháp
I. Hiện tượng tuổi trẻ phạm pháp
II. Lý do phạm pháp
III. Giải pháp cho vấn đề tuổi trẻ phạm pháp
Chương 15. Tự vẫn: tuổi trẻ tuyệt vọng
I. Hiện tượng tuổi trẻ tự vẫn
II. Lý do tự vẫn
III. Triệu chứng tự vẫn
IV. Giải pháp cho vấn đề tuổi trẻ tự vẫn
Chương 16. Tuổi trẻ tâm thần bất ổn định
I. Tuổi trẻ lo âu quá đáng
II. Tuổi trẻ chán nản thất vọng
Chương 17. Tuổi trẻ ăn uống bất thường
I. Bệnh sợ ăn
II. Bệnh ăn uống vô độ
Chương 18. Tuổi trẻ và nghề nghiệp tương lai
I. Sự quan trọng về nhận định và phát triển kiến thức nghề nghiệp
II. Nghề nghiệp và hoàn cảnh kinh tế xã hội
III. Nghề nghiệp cha mẹ ảnh hưởng đến nghề nghiệp tương lai của tuổi trẻ
IV. Nghề nghiệp và giới tính


Phần thứ hai HỌC SINH VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC
Chương 19. Quan điểm phát triển kiến thức của Piaget và Vưgotsky
I. Quan điểm phát triển kiến thức của Piaget
II. Quan điểm phát triển kiến thức của Vưgotsky
III. Áp dụng quan điểm phát triển kiến thức của Piaget và Vưgotsky
Chương 20. Học sinh và khả năng tiếp nhận kiến thức
I. Diễn tiến tiếp nhận kiến thức
II. Lý thuyết về tiếp nhận kiến thức
III. Tiếp nhận kiến thức một cách có hiệu quả
Chương 21. Bài trắc nghiệm khả năng tiếp nhận kiến thức
I. Nguồn gốc bài trắc nghiệm
II. Khả năng tiếp nhận kiến thức đặc biệt của học sinh thông minh
III. Khả năng tiếp nhận kiến thức giới hạn của học sinh tâm thần bất ổn định
IV. Khả năng tiếp nhận kiến thức giới hạn của học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
Chương 22. Học sinh và vấn đề phát triển ngôn ngữ
I. Tại sao ngôn ngữ phát triển?
II. Phát triển ngôn ngữ trong học đường
III. Song ngữ - Hai ngôn ngữ
Chương 23. Ký ức và việc học tập
I. Ký ức giác quan
II. Ký ức ngắn hạn
III. Ký ức dài hạn
IV. Đo lường hiệu lực ký ức
V. Quên lãng
VI. Trau dồi ký ức
Chương 24. Trí thông minh
I. Nhận định tổng quát về trí thông minh
II. Đo lường trí thông minh
III. Bài trắc nghiệm trí thông minh và kết quả học tập
IV. Hiệu lực của bài trắc nghiệm trí thông minh
V. Lý thuyết đương thời về trí thông minh
VI. Cải tiến trí thông minh
Chương 25. Học sinh và khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn
I. Vấn đề khó khăn biệt lập và vấn đề khó khăn tổng quát
II. Giải quyết vấn đề khó khăn theo quan điểm Bransford
III. Giải quyết vấn đề khó khăn theo các quan điểm khác
IV. Giải quyết vấn đề khó khăn và việc tiếp nhận kiến thức, phát triển động lực thúc đẩy học tập, phát triển óc sáng tạo
V. Yếu tố gây trở ngại cho việc giải quyết vấn đề khó khăn
VI. Điều kiện để giải quyết vấn đề khó khăn
Chương 26. Học sinh với óc sáng tạo
I. Nhận định và óc sáng tạo
II. Óc sáng tạo và trí thông minh
III. Huấn luyện óc sáng tạo
IV. Óc sáng tạo trong lớp học
V. Trở ngại của óc sáng tạo
Chương 27. Học sinh và động lực thúc đẩy học tập
I. Đặc điểm và quan điểm về động lực thúc đẩy học tập
II. Mục đích học tập và động lực thúc đẩy học tập
III. Nhu cầu cá nhân và động lực thúc đẩy học tập
IV. Nhận định được sự kiện và động lực thúc đẩy học tập
V. Lòng tin tưởng vào khả năng và động lực thúc đẩy học tập
VI. Lòng tin tưởng vào hiệu lực của khả năng và động lực thúc đẩy học tập
VII. Nỗi lo âu và động lực thúc đẩy học tập


Phần thứ ba MỤC TIÊU GIÁO DỤC, MỤC TIÊU GIẢNG DẠY, VAI TRÒ NHÀ MÔ PHẠM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Chương 28. Mục tiêu giáo dục
I. Giáo dục nhân bản
II. Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân cách
III. Giáo dục chuyên ngành và giáo dục huấn nghiệp
IV. Giáo dục trách nhiệm xã hội
V. Giáo dục đa văn hóa
VI. Giáo dục quốc tế
Chương 29. Mục tiêu giảng dạy
I. Đặc điểm mục tiêu giảng dạy
II. Mục tiêu giảng dạy trong việc lựa chọn đề tài giảng dạy
III. Mục tiêu giảng dạy và tính cách tự trị của học sinh
IV. Mục tiêu giảng dạy nhóm để hợp tác học tập
V. Mục tiêu giảng dạy là đánh giá thái độ học tập của học sinh
VI. Mục tiêu giảng dạy là lòng hy vọng của nhà giáo
Chương 30. Kiến thức nhà giáo và vai trò giảng dạy
I. Phân phối chương trình giảng dạy
II. Mục đích đề tài học tập
III. Lĩnh vực kiến thức truyền đạt đến học sinh
IV. Kiến thức chuyên nghiệp và giảng dạy hữu hiệu
Chương 31. Giáo viên và động lực thúc đẩy học sinh học tập
I. Khởi sự bài dạy với lời giới thiệu về giá trị của đề tài
II. Nêu ra mục đích của bài học và những gì học sinh phải thực hiện
III. Nêu ra mục đích thực tế hơn là mục đích cao xa
IV. Khen ngợi học sinh
V. Bài áp dụng, bài làm, bài ôn tập
VI. Khơi động trí tò mò
VII. Khơi động trí tò mò liên tục
VIII. Sử dụng tài liệu, thí dụ cụ thể
IX. Sử dụng trò chơi giáo dục, kỹ thuật điện toán
X. Giảm thiểu áp lực học tập
XI. Ngăn chặn thiên kiến, thành kiến gây trở ngại học tập
XII. Điều kiện quan trọng để phát triển động lực thúc đẩy học sinh học tập
Chương 32. Phương pháp giảng dạy trực tiếp: bài diễn giảng cấp đại học
I. Chuẩn bị bài diễn giảng
II. Giới thiệu bài diễn giảng
III. Thân bài diễn giảng
IV. Đúc kết bài diễn giảng
Chương 33. Phương pháp giảng dạy trực tiếp: bài diễn giảng, bài áp dụng, bài làm ở các lớp tiểu và trung học
I. Đặc điểm bài diễn giảng
II. Đặt câu hỏi
III. Bài áp dụng
IV. Bài làm
V. Một mô hình bài soạn
VI. Hiệu lực của phương pháp giảng dạy trực tiếp
VII. Giảng dạy trực tiếp và hoàn cảnh cá biệt của học sinh
VIII. Những phê bình về phương pháp giảng dạy trực tiếp
Chương 34. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm: nguồn gốc và đặc điểm
I. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm khỏi sự với Rousseau
II. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm với Pestalozzi
III. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm với Froebel
IV. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm với Parker
V. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm với Decroly
VI. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm với Montessori
VII. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm với mô hình New Zealand
VIII. Nguyên tắc tâm lý trong phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm
IX. Đặc điểm của phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm
Chương 35. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tân: giảng dạy với sở thích và khả năng cá nhân
I. Mục đích của phương pháp giảng dạy với sở thích và khả năng cá nhân
II. Sự cần thiết của phương pháp giảng dạy với sở thích và khả năng cá nhân
III. Giáo dục nhân bản trong phương pháp giảng dạy với sở thích và khả năng cá nhân
IV. Giáo dục mở rộng trong phương pháp giảng dạy với sở thích và khả năng cá nhân
Chương 36. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm: giảng dạy thảo luận nhóm
I. Mục đích và đặc điểm của phương pháp thảo luận nhóm
II. Chuẩn bị phương pháp thảo luận nhóm
III. Diễn tiến phương pháp thảo luận nhóm
IV. Hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm
Chương 37. Môi trung học tập thuận tiện, điều hành và kỉ luật lớp học
I. Đặc điểm lớp học
II. Mục đích của việc điều hành lớp học
III. Thực hiện môi trường học tập thuận tiện và điều hành lớp học
IV. Kỷ luật lớp học
V. Ngăn chặn những vi phạm kỷ luật


Phần thứ tư ĐÁNH GIÁ TIẾN BỘ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
Chương 38. Đánh giá bao quát
I. Đánh giá thái độ và nỗ lực học tập của học sinh
II. Đánh giá trong lúc giảng dạy
III. Những hình thức đánh giá bao quát khác
Chương 39. Bài áp dụng, bài làm và bài ôn tập
I. Bài áp dụng sau mỗi bài học
II. Bài áp dụng ôn tập sau mỗi chủ đề học tập
III. Bài làm sau mỗi bài học
IV. Quan điểm mới về bài làm tại nhà
V. Bài làm ôn tập sau mỗi chủ đề học tập
Chương 40. Bài tường trình
I. Tính cách thiết thực của bài tường trình
II. Chuẩn bị, biên soạn bài tường trình
III. Đánh giá bài tường trình
Chương 41. Bài nghiên cứu và bài làm dài
I. Bài nghiên cứu với một câu hỏi và bài làm dài với nhiều câu hỏi liên quan
II. Biên soạn đề tài bài nghiên cứu, bài làm dài
III. Phương pháp chấm bài và cho điểm
Chương 42. Bài trắc nghiệm
I. Bài trắc nghiệm kiểu mẫu và tự soạn
II. Giá trị bài trắc nghiệm
III. Các loại bài trắc nghiệm
IV. Phân tích kết quả trắc nghiệm
V. Nhận xét về bài trắc nghiệm
VI. Bài trắc nghiệm áp dụng rộng rãi tại Mỹ
VI. Bài trắc nghiệm áp dụng giới hạn tại nhiều quốc gia
Chương 43. Đánh giá toàn bộ
I. Đặc điểm
II. Học sinh đóng vai trò chủ động - Giáo viên hướng dẫn và giám sát
III. Đánh giá
IV. Lợi ích
Chương 44. Đánh giá, điểm hạng và tiến triển học tập
I. Giá trị của đánh giá và điểm hạng
II. Đặc tính công bằng của đánh giá
III. Vai trò của mục tiêu giáo dục qua đánh giá
IV. Đánh giá và tiến triển học tập
Chương 45. Kết quả học tập - Học bạ
I. Kết quả học tập
II. Nội dung môn học
III. Bài áp dụng đánh giá
IV. Bài làm đánh giá
V. Đánh giá thái độ và nỗ lực học tập của học sinh
VI. Giáo viên phê bình
VII. Giáo viên, phụ huynh học sinh gặp mặt
Mục lục tra cứu

 

Keywords:doan huy oanh,nxb dai hoc quoc gia ho chi minh,sach giao trinh,tam ly su pham,tamlihocgiaoduc,lua tuoi hoc sinh,tlhsp

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh tam ly hoc su pham.doc NXB DHQG HCM DoanHuyOanh 527 Trang A4 Download file giáo trình tâm lý học sư phạm 511
2 giao trinh tam ly hoc su pham.Pdf (sách tương tác) NXB DHQG HCM DoanHuyOanh 527 Trang A4 Download file giáo trình tâm lý học sư phạm 271
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình tâm lý học sư phạm

giáo trình tâm lý học sư phạm

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN