Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tâm lý học phát triển lên facebook!
tâm lý học phát triển

20/12/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc - Loại file: pdf

Cuốn sách Tâm Lý Học Phát Triển này được biên soạn với hơn 1000 trang A4 từ tiếng Nga bởi GRACE J.CRAIG - DON BAUCUM, được tập thể gồm nhiều dịch giả TS. Hoàng Mộc Lan - PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ - TS. Lê Minh Loan - TS. Trương Thị Khánh Hà - TS. Nguyễn Minh Hằng biên dịch sang tiếng Việt. Đây là một công trình đồ sộ về kiến thức tâm lý học, là tài liệu tham khảo, giáo trình chuyên sâu về tâm lý học phát triển. Sách bao gồm 19 chương.

GRACE J.CRAIG - DON BAUCUM - TS HOÀNG MỘC LAN - PGSTS NGUYỄN HỮU THỤ

 

SÁCH GIÁO TRÌNH THAM KHẢO

TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

 

 

Mỗi chương của cuốn sách đều bắt đầu mục "Tổng quan của chương", trong đó nêu lên các vấn đề liên quan đến các đề tài chính cần được người đọc lưu ý. Sau từng phần nội đung của chương là phần "Các vấn đề ôn tập" bao gồm một loạt các vấn đề được lập theo nguyên tắc "đúng hay không đúng", và phần “Câu hỏi tự luận”, để trả lời câu hỏi này cần có tư duy phân tích sâu tài liệu. Các lời giải đáp và các vấn đề bổ sung đều được đưa lên mạng internet và sẽ được đề cập chi tiết hơn ở phần dưới. Để đảm bảo cho người đọc hiểu được các thông tin trong cuốn sách một cách dễ dàng, kèm theo lời văn là các bảng trình bày tóm tắt các quan điểm khác nhau, các thuật ngữ bổ sung và các số liệu thống kê hiện hành. Các hình vẽ minh hoạ cho các đề tài phức tạp được thảo luận, cho các tài liệu nghiên cứu v.v..., các số liệu thống kê hiện hành được trình bày dưới dạng các biểu đồ. Các chương đều kết thúc bằng mục "Nội dung tóm tắt", trong đó khái quát các đề tài và các vấn đề chủ yếu đã thảo luận: Các định nghĩa về các thuật ngữ chính được tập hợp trong "Bảng chú giải" ở cuối cuốn sách.


Media - hỗ trợ xuất bản lần thứ 9, Cuốn sách "Tâm lý học phát triển" Trang nói về việc Media - ủng hộ xuất bản lần thứ 9 "Tâm lý học phát triển" nằm trên trang web prenhull.com/craig. Bản hướng dẫn học tập do Don Baukum viết, cung cấp cho sinh viên nội dung tóm tắt của từng chương, giúp họ thực hiện các bài tập kiểm tra và nhanh chóng đạt được những kết quả nhất định trong học tập. Ngoài ra, ở mỗi chương là bảng danh mục các trích dẫn về các nguồn bổ sung trên Internt giúp cho sinh viên nghiên cứu các đề tài của giáo trình. Mỗi chương đều mô tả các mục đích, các vấn đề dưới dạng lựa chọn một vài phương án trả lời, các vấn đề đòi hỏi có câu trả lời "đúng - không đúng", các bài tập lập các phiếu: các bảng kê và các câu tả lời cho phần “Tự kiểm tra”. Các câu hỏi kiểm tra ghi ở từng chương.


MỤC LỤC
Lời người dịch
Lời nói đầu
Chương 1. Xu hướng và phương pháp nghiên cứu
Chương 2. Các cách tiếp cận về sự phát triển của con người
Chương 3. Di truyền và môi trường
Chương 4. Sự phát triển tiền sinh đẻ và sinh con
Chương 5. Hai năm đầu đời: Sự phát triển thể chất, nhận thức và ngôn ngữ
Chương 6. Trẻ lứa tuổi vườn trẻ: nhân cách và sự phát triển văn hóa - xã hội
Chương 7. Tuổi mẫu giáo: Sự phát triển thể chất, nhận thức và ngôn ngữ
Chương 8. Sự phát triển tâm lý - xã hội trong lứa tuổi mẫu giáo
Chương 9. Sự phát triển thể chất và nhận thức trong lứa tuổi thiếu niên
Chương 10. Sự phát triển tâm lý - xã hội trong lứa tuổi thiếu niên
Chương 11. Sự phát triển thể chất và nhận thức trong lứa tuổi vị thành niên
Chương 12: Nhân cách và sự phát triển văn hóa xã hội trong lứa tuổi vị thành niên
Chương 13. Tuổi thanh niên: Sự phát triển thể chất và nhận thức
Chương 14. Sự phát triển tâm lý - xã hội trong lứa tuổi thanh niên
Chương 15. Sự phát triển thể chất và nhận thức trong lứa tuổi trung niên
Chương 16. Sự phát triển tâm lý - xã hội trong lứa tuổi trung niên
Chương 17. Tuổi già: sự phát triển thể chất và nhận thức
Chương 18. Tuổi già: sự phát triển cá nhân và văn hóa - xã hội
Chương 19. Cái chết và sự qua đời

 

Keywords:grace jcraig,don baucum,ts hoang moc lan,pgsts nguyen huu thu,sach giao trinh,tai lieu tham khao,tam ly hoc phat trien,tamlihocluatuoi

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 tam li hoc phat trien.doc PRENTICE HALL GRACE J.CRAIG 1061 Trang A4 Download file tâm lý học phát triển 811
2 tam ly hoc phat trien.Pdf PRENTICE HALL GRACE J.CRAIG 1061 Trang A4 Download file tâm lý học phát triển 291
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tâm lý học phát triển

tâm lý học phát triển

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN