Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình giáo dục học hệ trung cấp sư phạm lên facebook!
giáo trình giáo dục học hệ trung cấp sư phạm

08/01/2018 Uploader: Thu Mai Loại file: doc - Loại file: pdf

Để phục vụ công tác đào tạo giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo (giáo viên Mầm non), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn tài liệu chính thức dùng trong các trường đào tạo giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo hệ Sư phạm 12 + 2. Tài liệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo, ban hành theo Quyết định số 2278/ GD-ĐT ngày 15/8/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


NGUYỄN ÁNH TUYẾT - ĐÀO THANH ÂM - ĐINH VĂN VANG - NXB GIÁO DỤC 1998

 

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THSP MẦM NON HỆ 12 + 2

GIÁO DỤC HỌC


 

Để phục vụ công tác đào tạo giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo (giáo viên Mầm non), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn tài liệu chính thức dùng trong các trường đào tạo giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo hệ Sư phạm 12 + 2. Tài liệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo, ban hành theo Quyết định số 2278/ GD-ĐT ngày 15/8/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tài liệu này còn dùng để tham khảo cho các hệ đào tạo giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo khác. Để tài liệu được tiếp tục hoàn thiện thêm trong những năm tới, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô và anh chị em giáo sinh trường Sư phạm trong quá trình sử dụng sách.

 

MỤC LỤC

HỌC PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC
Chương 1: Nhập môn giáo dục học
Chương 2: Giáo dục và sự phát triển của trẻ em
Chương 3: Hệ thống giáo dục quốc dân
HỌC PHẦN 2: CÁC MẶT GiÁO DỤC
Chương 4: Giáo dục thể chất
Chương 5: Giáo dục trí tuệ
Chương 6: Giáo dục đạo đức
Chương 7: Giáo dục thẩm mĩ
HỌC PHẦN 3: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRẺ
Chương 8: Những vấn đề chung của giáo dục trẻ em dưới 3 tuổi (tuổi nhà trẻ)
Chương 9: Tổ chức hoạt động giáo dục ở nhóm trẻ hài nhi
Chương 10: Tổ chức hoạt động giáo dục trong nhóm trẻ ấu nhi
HỌC PHẦN 4: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO
Chương 11: Tổ thức trò chơi đóng vai theo chủ đề
Chương 12: Tổ chức trò chơi đóng kịch
Chương 13: Tổ chức trò chơi xây dựng
Chương 14: Trò chơi học tập
Chương 15: Trò chơi vận động
Chương 16: Tổ chức một buổi chơi
HỌC PHẦN 5: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO
Chương 17: Dạy học trong trường mẫu giáo
Chương 18: Tổ chức hoạt động lao động
Chương 19: Tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mẫu giáo
Chương 20: Tổ chức cho trẻ đi dạo, đi tham quan
Chương 21: Tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ ở trường mẫu giáo
Chương 22: Chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
HỌC PHẦN 6: CÔNG TÁC QUẢN LÍ TRONG TRƯỜNG MẦM NON
Chương 23: Công tác quản lí trong trường mầm non
Chương 24: Trang thiết bị cho trường mầm non

 

Keywords:giao trinh dao tao giao vien thsp mam non he 12+2,giao duc hoc,nguyen anh tuyet,dao thanh am,dinh van vang,nxb giao duc 1998,dt009t8,406 298 cxb

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh giao duc hoc danh cho he trung cap su pham 12+2 NXB GD 1998 NguyenAnhTuyet 375 Trang A4 Download file giáo trình giáo dục học hệ trung cấp sư phạm 301
2 giao trinh giao duc hoc danh cho he trung cap su pham 12+2 (sách tương tác) NXB GD 1998 NguyenAnhTuyet 375 Trang A4 Download file giáo trình giáo dục học hệ trung cấp sư phạm 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình giáo dục học hệ trung cấp sư phạm

giáo trình giáo dục học hệ trung cấp sư phạm

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN