Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ lên facebook!
đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

08/01/2018 Uploader: Thu Mai Loại file: doc - Loại file: pdf

Việc chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật là khó khăn và phức tạp, vì vậy sự quan tâm, đóng góp của cộng đồng theo tinh thần xã hội hoá là vô cùng quan trọng và rất có ý nghĩa đối với việc đẩy mạnh sự nghiệp này. Do đó tôi thấy cần phải giới thiệu cuốn "Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ" của thạc sĩ Trần Thị Lệ Thu với đông đảo bạn đọc. Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ ít nhiều có được những tri thức cơ bản về đặc điểm sinh lí, bệnh học và tâm lí của trẻ chậm phát triển trí tuệ, về những nguyên tắc giáo dục và phương thức ứng xử với những trẻ em này. Tôi tin tưởng cuốn sách sẽ góp phần hữu ích vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng và trẻ khuyết tật nói chung ở nước ta.

TRẦN THỊ LỆ THU - NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2003

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

ĐẠI CƯƠNG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ


 

Hơn 30 năm qua, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật. Nhờ đó, giáo dục đặc biệt ở nước ta đã từ trình độ kinh nghiệm tiến lên trình độ khoa học. Sau năm 1975, các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đặc biệt đã từng bước được đưa vào giảng dạy ở các trường sư phạm. Nhiều cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật được thành lập ở trung ương và các địa phương, nội dung giảng dạy đã được đưa vào thực nghiệm sư phạm để đảm bảo độ chính xác nhất định. Một số tổ chức quốc tế với tinh thần nhân đạo, đã giúp đỡ nước ta trong lĩnh vực này. Việc đào tạo cán bộ và các giáo viên dạy trẻ khuyết tật cũng đã được tiến hành. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, xuất bản sách và tài liệu được triển khai.

 

Trong bối cảnh đó tôi đã nhận được bản thảo cuốn "Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ" của thạc sĩ Trần Thị Lệ Thu, Giảng viên bộ môn Tâm lí học, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Cuốn sách đã được biên soạn với sự hỗ trợ về chuyên môn của thạc sĩ Han van Esch, nguyên cố vấn Chương trình giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Việt Nam, và sự tài trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Liên Nhà thờ (ICCO). Sách gồm hai phần: phần một có 3 chương, trình bày những vấn đề chung về chậm phát triển trí tuệ; phần hai có 8 chương, tập trung trình bày các vấn đề về giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Với những nội dung đã trình bày, sách có thể được sử dụng cho sinh viên thuộc ngành giáo dục đặc biệt của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học Sư phạm, các giáo viên và chuyên gia đang làm việc trực tiếp với trẻ khuyết tật. Đây cũng có thể là tài liệu tham khảo tốt cho những bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này - một lĩnh vực giáo dục đề cao tính nhân đạo, nhân văn song lại đòi hỏi nghiêm túc về tính khoa học.


Việc chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật là khó khăn và phức tạp, vì vậy sự quan tâm, đóng góp của cộng đồng theo tinh thần xã hội hoá là vô cùng quan trọng và rất có ý nghĩa đối với việc đẩy mạnh sự nghiệp này. Do đó tôi thấy cần phải giới thiệu cuốn "Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ" của thạc sĩ Trần Thị Lệ Thu với đông đảo bạn đọc. Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ ít nhiều có được những tri thức cơ bản về đặc điểm sinh lí, bệnh học và tâm lí của trẻ chậm phát triển trí tuệ, về những nguyên tắc giáo dục và phương thức ứng xử với những trẻ em này. Tôi tin tưởng cuốn sách sẽ góp phần hữu ích vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng và trẻ khuyết tật nói chung ở nước ta.

 

MỤC LỤC

PHẦN MỘT KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về chậm phát triển trí tuệ
1.1. Khái niệm chậm phát triển trí tuệ
1.1.1. Thuật ngữ "chậm phát triển trí tuệ"        
1.1.2. Những khái niệm khác nhau về chậm phát triển trí tuệ
1.1.3. Khái niệm chậm phát triển trí tuệ được sử dụng hiện nay ở Việt Nam
1.2. Phân loại mức độ chậm phát triển trí tuệ
1.3. Tiêu chí và quá trình chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ
1.3.1. Tiêu chí chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ
1.3.2. Quá trình chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ
1.4. Những nguyên nhân gây chậm phát triển trí tuệ
1.4.1. Nguyên nhân trước khi sinh
1.4.2. Nguyên nhân trong khi sinh
1.4.3. Nguyên nhân sau khi sinh
1.4.4. Các hội chứng thường xuất hiện và có liên quan đế chậm phát triển trí tuệ
1.5. Một số quan niệm, tình cảm và thái độ đối với người chậm phát triển trí tuệ
1.6. Tỉ lệ phổ biến của chậm phát triển trí tuệ trên thế giới và ở Việt Nam
1.6.1. Tần số xuất hiện chậm phát triển trí tuệ nói chung trên thế giới
1.6.2. Tỉ lệ trẻ chậm phát triển trí tuệ ở Việt Nam
Chương 2. Một số vấn đề thể chất và tâm thần liên quan đến chậm phát triển trí tuệ
2.1. Những dạng khuyết tật thường xảy ra đồng thời với chậm phát triển trí tuệ
2.1.1. Khiếm thính
2.1.2. Khiếm thị
2.2.3. Khuyết tật vận động
2.2. Những bệnh thường thấy ở trẻ chậm phát triển trí tuệ
2.2.1. Động kinh
2.2.2. Bại não
2.3. Các dạng rối loạn tâm thần thường xảy ra đồng thời với chậm phát triển trí tuệ
2.3.1. Tự kỉ
2.3.2. Rối loạn quá hiếu động/giảm tập trung
Chương 3. Sự phát triển của trẻ chậm phát triển tự tuệ
3.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề phát triển của trẻ chậm phát triển trí tuệ
3.2. Mô hình về sự phát triển tình cảm- xã hội của trẻ
3.2.1. Giai đoạn thích nghi thứ nhất
3.2.2. Giai đoạn xã hội hoá thứ nhất
3.2.3. Giai đoạn cá nhân hoá thứ nhất
3.2.4. Kết luận
3.3. Các khía cạnh riêng biệt trong sự phát triển tâm lí của trẻ chậm phát triển trí tuệ
3.3.1. Phát triển tâm thần kinh
3.3.2. Phát triển nhận thức
3.3.3. Phát triển tình cảm- xã hội
3.3.4. Những mốc phát triển
3.3.5. Thời kì thanh thiếu niên của trẻ bình thường và trẻ chậm phát triển trí tuệ
3.4. Một số đặc điểm về sự phát triển của trẻ ở các mức độ chậm phát triển trí tuệ khác nhau
3.4.1. Trẻ chậm phát triển trí tuệ mức rất nặng
3.4.2. Trẻ chậm phát triển trí tuệ mức nặng
3.4.3. Trẻ chậm phát triển trí tuệ mức trung bình
3.4.4. Trẻ chậm phát triển trí tuệ mức nhẹ

PHẦN HAI. GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

Chương 4. Tổng quan về giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
4.1. Lịch sử phát triển giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ở một số nước trên thế giới và Việt Nam
4.1.1. Lịch sử phát triển giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ở một số nước trên thế giới
4.1.2. Lịch sử phát triển giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ở Việt Nam
4.2. Một số thuật ngữ liên quan đến giáo dục cho đối tượng có nhu cầu đặc biệt và khái niệm giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
4.2.1. Giáo dục cho tất cả
4.2.2. Hội nhập và giáo dục trong môi trường giáo dục phổ thông
4.2.3. Giáo dục hoà nhập hay giáo dục cho đối tượng có nhu cầu đặc biệt
4.2.4. Môi trường ít hạn chế nhất
4.2.5. Giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
4.3. Mục tiêu giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát tnển trí tuệ
4.3.1. Quyền được giáo dục của trẻ chậm phát triển trí tuệ
4.3.2. Mục tiêu thực tiễn của giáo dục cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
4.3.3. Mục tiêu chung của giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
4.3.4. Giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, một chương trình giảng dạy kỹ năng cuộc sống
4.4. Những nguyên tắc cơ bản trong giáo dục đặc biệt
4.4.1. Bình thường hoá
4.4.2. Hội nhập và hoà nhập
4.4.3. Chấp nhận
4.4.4. Công bằng với những nhu cầu riêng biệt của trẻ
4.5. Các môi trưởng giáo dục khác nhau cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
4.5.1 Trường chuyên biệt
4.5.2. Lập hội nhập
4.5.3. Giáo dục hoà nhập
4.5.4. Giáo dục cộng sinh
4.5.5. Tóm lược
4.6. Hình thức tổ chức giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới
4.6.1. Các dịch vụ giáo dục đặc biệt ở Việt Nam
4.6.2. Các dịch vụ giáo dục đặc biệt ở Mỹ và một số nước châu Âu
4.7. Các chương trình dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ
4.7.1. Các lĩnh vực giáo dục và phạm vi học tập
4.7.2. Chương trình dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới
4.7.3. Những yêu cầu cần có của chương trình dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ
4.8. Nhóm cộng tác làm việc trong lĩnh vực giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ
4.8.1. Khái niệm nhóm cộng tác làm việc
4.8.2. Sự phát triển của mô hình làm việc xuyên chuyên môn
4.8.3. Đặc điểm của nhóm cộng tác làm việc
4.8.4. Thành viên của nhóm cộng tác làm việc
4.8.5. Những lĩnh vực mà các thành viên thuộc nhóm cộng tác làm việc cần nắm
4.8.6. Vai trò và đóng góp của các thành viên trong nhóm
4.9. Kết luận chung
Chương 5. Can thiệp sớm và giáo dục trước tuổi học cho trẻ chậm phát triển trí tuệ (mở rộng)
5.1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của can thiệp sớm
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Mục tiêu
5.1.3. Những nguyên tắc cơ bản
5.2. Quá trình can thiệp sớm và giáo dục trước tuổi học cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
5.2.1. Quá trình can thiệp sớm
5.2.2. Các dịch vụ can thiệp sám
5.2.3. Các nhóm trẻ thuộc quá trình can thiệp sớm
5.3. Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ở nước ta hiện nay
Chương 6. Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
6.1. Bản chất của kế hoạch giáo dục cá nhân
6.2. Các thành phần của một kế hoạch giáo dục cá nhân
6.2.1. Mức độ chức năng hiện tại
6.2.2. Mục tiêu năm
6.2.3. Mục tiêu ngắn hạn
6.2.4. Ngày bắt đầu và thời gian thực hiện
6.2.5. Các dịch vụ cần thiết
6.2.6. Kế hoạch đánh giá
6.2.7. Trách nhiệm
6.3. Kế hoạch chuyển tiếp
6.3.1. Khái niệm
6.3.2. Lập kế hoạch chuyển tiếp
6.4. Quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và tiến trình làm việc theo kế hoạch
6.4.1. Đánh giá mức độ chức năng hiện tại
6.4.2. Đặt mục tiêu
6.4.3. Lên kế hoạch
6.4.4. Thực hiện kế hoạch
6.4.5. Đánh giá và lặp lại
6.5. Làm việc theo kế hoạch giáo dục cá nhân ở các cấp độ khác nhau
6.6. Nhóm cộng tác làm việc trong quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
6.7. Đáp ứng những nhu cầu giáo dục của trẻ chậm phát triển trí tuệ trong bản kế hoạch giáo dục cá nhân
6.7.1. Đánh giá nhu cầu tâm lí - tình cảm của trẻ chậm phát triển trí tuệ
6.7.2. Các chiến lược can thiệp của giáo viên
6.7.3. Phong cách sư phạm của giáo viên
Chương 7. Cộng tác giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ
7.1. Gia đình trẻ chậm phát triển trí tuệ
7.1.1. Các hệ thống gia đình
7.1.2. Trẻ chậm phát triển trí tuệ - thành viên vĩnh viễn của gia đình
7.2. Cộng tác giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ
7.2.1. Sự tham gia của cha mẹ vào các hoạt động của nhà trường
7.2.2. Giao tiếp của nhà trường với cha mẹ học sinh
7.2.3. Họp bàn về kế hoạch giáo dục cá nhân
7.2.4. Cộng tác với gia đình trẻ chậm phát triển trí tuệ trong quá trình thực hiện các mục tiêu giáo dục cho trẻ
Chương 8. Giao tiếp tổng thể với trẻ chậm phát triển trí tuệ
8.1. Khái niệm, ý nghĩa và tầm quan trọng của giao tiếp tổng thể
8.1.1. Khái niệm
8.1.2. Giao tiếp tổng thể - một cách tiếp cận
8.1.3. Tầm quan trọng và ý nghĩa của giao tiếp tổng thể đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ
8.2. Các nguyên tắc trong giao tiếp tổng thể với trẻ chậm phát triển trí tuệ
8.2.1. Tương tác
8.2.2. Thực tế
8.2.3. Thể hiện
8.3. Các hình thức và mức độ giao tiếp của trẻ chậm phát triển trí tuệ
8.3.1. Hình thức giao tiếp
8.3.2. Mức độ giao tiếp
8.3.3. Mức độ chậm phát triển trí tuệ của trẻ và vấn đề giao tiếp của chúng
8.3.4. Bảng xác định mức độ giao tiếp của trẻ
8.4. Chức năng của giao tiếp
8.5. Sử dụng các trung gian liên tưởng
8.5.1. Trung gian liên tưởng
8.5.2. Dạy cách sử dụng trung gian liên tưởng
8.6. Giao tiếp tổng thể trong trường học
8.6.1. Hỗ trợ tính tự quyết
8.6.2. Những cách khác nhau để hỗ trợ trẻ chậm phát triển trí tuệ thực hiện hoạt động
8.6.3. Lên lịch cho ngày hoặc tuần bằng cách sử dụng bảng kế hoạch
8.6.4. Các công cụ giao tiếp khác tại trường học
Chương 9. Chiến lược và phương pháp dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ
9.1. Dạy và học trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ
9.1.1. Vai trò trung gian của người giáo viên
9.1.2. Động cơ học tập
9.1.3. Quá trình dạy học
9.1.4. Quá trình học tập
9.1.5. Tổ chức hoạt động dạy và học
9.1.6. Tác nhân kích thích và gợi ý phản ứng
9.1.7. Những chiến lược giảng dạy khác nhằm xây dựng kỹ năng cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
9.1.8. Dạy và học theo chủ đề hoặc dự án
9.2. Dạy các kĩ năng cuộc sống cho trẻ chậm phát triển trí tuệ mức trung bình, nặng và rất nặng
9.2.1. Dạy các môn học đường chức năng
9.2.2. Dạy các kĩ năng tự chăm sóc cơ bản
9.3. Dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ bị tự kỉ và có rối loạn quá hiếu động/giảm tập trung
9.3.1. Dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ bị tự kỉ
9.3.2. Dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ có rối loạn quá hiếu động/giảm tập trung
Chương 10. Tổ chức và quản lí lớp dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ
10.1. Mô hình và các nguyên tắc tổ chức- quản lí lớp học cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
10.1.1. Mô hình quản lí lớp học
10.1.2. Một số nguyên tắc mang tính hướng dẫn
10.2. Các yếu tố tổ chức và quản tí lớp học có hiệu quả
10.2.1. Quản lí về mặt tâm lí xã hội
10.2.2. Quản lí nội quy và quy trình của lớp học
10.2.3. Quản lí cơ học
10.2.4. Quản lí hành vi
10.2.5. Quản lí giảng dạy
10.2.6. Quản lí nhân sự
10.2.7. Quản lí thời gian
10.2.8. Sự liên quan giữa công tác tổ chức và Quản lí lớp dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ với trường dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ
Chương 11. Đánh giá trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ
11.1. Khái niệm đánh giá trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ
11.2. Đánh giá để xác định loại hình giáo dục phù hợp cho trẻ
11.3. Quá trình đánh giá
11.3.1. Lí do và mục đích đánh giá
11.3.2. Tiền sử phát triển của trẻ
11.3.3. Chẩn đoán tâm lí
11.4. Đánh giá để đáp ứng nhu cầu tình cảm và xã hội của trẻ
11.4.1. Thang quan sát hành vi Devereux sử dụng trong giáo dục tiểu học
11.4.2. Trắc nghiệm hoàn thành câu
11.5. Đánh giá để đáp ứng nhu cầu giáo dục của trẻ
11.5.1. Bảng đánh giá sinh thái
11.5.2. Đánh giá trên cơ sở chương trình học
Lời kết
Tài liệu tham khảo

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. TÀI LIỆU TRONG NƯỚC
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chương trình tiểu học. Nhà xuất bản giáo Dục (NXBGD), 2002.
2. Vũ Ngọc Bình: Trẻ em tàn tật và quyền của các em. NXB Lao Động- Xã Hội, 2001.
3. Công ước về quyền trẻ em: NXB CTQG, 1997.
4. Trình Đức Duy(chủ biên): Sổ tay Giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam. NXB Sự thật, 1992.
5. Nguyễn Văn Đình, Hoàng Quỳnh, Lê Văn Tạc, Nguyễn Thị Thiệp, Giáp Bình Nga: Tập bài giảng cho khoá đào tạo cử nhân sư phạm đặc biệt chuyên ngành CPTTT (1999-2001). Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm.
6. Phạm Văn Đoàn: Trẻ chậm khôn. NXBGD, 1993.
7. Phạm Văn Đoàn: Tâm bệnh lí trẻ em. NXBTG, 1995.
8. Giải thích thuật ngữ Tâm lí- Giáo dục học. Dự án Việt Bỉ “Hỗ trợ học từ xa”, Hà Nội- 2000.
9. Ngô Công Hoàn, Nguyễn Thị Mai Hà: Tâm lí học trẻ em. NXBGD, 1995.
10. Nguyễn Ngọc Mai Hương, Nguyễn Kim Hoa, Han van Esch, Trần Thị Lệ Thu: Tập bài giảng Khoá bồi dưỡng Mùa hè cho giáo viên dạy trẻ CPTTT các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm, 2000.
11. Nguyễn Ngọc Mai Hương, Nguyễn Kim Hoa, Han van Esch, Trần Thị Lệ Thu: Tập bài giảng Khoá bồi dưỡng Mùa Xuân cho giáo viên dạy trẻ CPTTT các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt, Đại học quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm, 2001.
12. Nguyễn Ngọc Mai Hương: Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ CPTTT. Khoá luận tốt nghiệp cử nhân sư phạm đặc biệt, chuyên ngành CPTTT. Hà Nội - 2001.
13. Nguyễn Dương Khư: Chân dung các nhà tâm lí-giáo dục thế giới thế kỉ XX. NXBGD, 1996.
14. Đặng Phương Kiệt: Trẻ em vả gia đình- những nghịch lí. NXB Phụ Nữ, 1999.
15. Luật giáo dục. NXB CTQG, 1998.
16. Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. NXB CTQG, 1998.
17. Christine Miles, Harry Toren: Giáo dục đặc biệt cho học sinh chậm phát triển tinh thần- tài liệu giảng dạy.
18. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt: Giáo dục học tập I. NXB GD, 1987.
19. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt, Vũ Trọng Rĩ, Nguyễn Gia Quý: Giáo dục học tập II. NXB GD. 1987.
20. Phan Trọng Ngọ (chủ biên): Tâm lí học trí tuệ. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
21. Pháp Lệnh về người tàn tật và các văn bản hướng dẫn thi hành. NXB CTQG, 1999.
22. Phòng hướng dẫn và cung cấp thông tin cho gia đình trẻ có nhu cầu đặc biệt: Danh bạ về các cơ sở phục vụ và giáo dục người khuyết tật tại TPHCM năm 2000. Hội Tâm lí Giáo dục học TPHCM, 2000.
23. Hoàng Phê cùng nhóm tác giả: Từ điển tiếng Việt, NXB KHXH, 1988.
24. J. Piaget: Tâm lí học và giáo dục học, NXBGD, 1997.
25. Nguyễn Cảnh Thìn: Một vàii đặc điểm tâm sinh lí của trẻ CPTTT. Viện khoa học giáo dục (VKHGD), 1975.
26. Tiến tới giáo dục hoà nhập - Kinh nghiệm Việt Nam: NXB CTQG, 1998.
27. Trần Trọng Thuỷ: Khoa học chẩn đoán tâm lí. NXB GD, 1992.
28. Trần Thị Lệ Thu: Mức độ thích ứng hành vi của trẻ CPTTT ở các lớp giáo dục đặc biệt. Luận văn thạc sĩ, Khoa Tâm lí giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000.
29. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Trẻ khuyết tật TP HCM: Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu: Biên soạn tài liệu giáo dục trẻ CPTTT trong các trường chuyên biệt tại TPHCM. Sở GD&ĐT TPHCM, 2000.
30. Trung tâm tật học, Viện khoa học giáo dục: Dạy học hoà nhập cho trẻ khuyết tật. NXB CTQG, Hà Nội - 2000.
31. Trung tâm nghiên cứu trẻ có tật: Nội dung, chương trình dạy trẻ CPTTT lớp 1-5. Viện khoa học Giáo dục, 1993.
32. Trung tâm tật học. Viện khoa học giáo dục: Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam. NXB CTQG, Hà Nội 1995.
33. Trung tâm Tật học. Viện Khoa học Giáo dục: Giáo dục hoà nhập và cộng đồng. NXB CTQG, 2001.
34. Trung tâm giáo dục trẻ có tật: Giáo dục trẻ có tật tại gia đình. Viện Khoa học Giáo dục, 1993.
35. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Sư phạm: Chương trình dào tạo Giáo viên giáo dục đặc biệt trình độ cử nhân đại học sư phạm dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ. Hà Nội - 1999.
36. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm: Bộ Tạp chí GDĐB, 5 cuốn, 1999 - 2001.
37. Trung tâm Đào tạo và Phát triển GD ĐB: Xây dựng mô hình GD ĐB trong điều kiện nông thôn Việt Nam, đề tài nghiên cứu cấp bộ. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,1999.
38. Tuyên bố Salamanca và cương lĩnh hành động về giáo dục theo nhu cầu đặc biệt. NXB CT QG, 1998.
39. Trung tâm GD trẻ có tật: Hỏi đáp về GD trẻ khuyết tật. Hà Nội 1993.
40. Nguyễn Khắc Viện: Từ điển tâm lí học. NXB TG - 1994.
41. Nguyễn Khắc Viện: Tâm lí học lâm sàng trẻ em Vệt Nam. NXBYH, 1999.
42. Viện Khoa học GD: Ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ của người điếc Việt Nam. Hà Nội 1997.
43. Vụ GD Mầm non, Bộ GD&ĐT: Hội thảo can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật mầm non. Tháng 4 năm 2001.
44. Vụ Đại học: Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội 1995.
II. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI
45. Bergsma, Sijtze: Monograph Series No. 26: The regular Classroom as Battleground for inclu- sive Special Needs Education in the Commonwealth Caribbean. UNESCO, 2000.
46. Bergsma, Sijtze and Thu, Tran Thi Le: Evaluation Report- Professional Training Program in Early intervention for lntellectually disabled children in Viet Nam. Komitee Twee, the Netherlands, 2002.
47. DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition. American Psychiatric Association Washington DC, 1997.
48. Eggen, P. and Kauchak, D.: Educational Psychology: Windows on Classrooms, 3rd edition. Prentice-Hall, New Jersey, 1997.
49. Esch, Han van; Wright, Barry; Jong, Pieter de; Loo, Fred vd; Hodes, Marja; Hubbard, Ken; Mildenberg, Maryam; Samsom, Linda: Lectures on special education for intellectually disabled children. Training course for future lecturers and professionals in special education of intellectually disabled children. Training and Development Center for Special education, Hanoi Pedagogic University, 1999- 2001.
50. Esch, Han van; Yen, Nguyen Thi Hoang; Thu, Tran Thi Le: I.D. Program activities. Training and Development Center for Special education, Hanoi Pedagogic University, 1999.
51. Friend, M. and Bursuck, W.: Including Students with Special Needs. Allyn and Bacon, Boston, 1996.
52. Hac, Pham Minh: Vietnam's Education: The current position and future prospects. The Gioi Publishers, Hanoi 1998.
53. Hallahan, D.P. and Kauffman J. M.: Teaching exceptional children: Cases for reflection and analysis for exceptional learners (7th ed). Boston: Allyn and Baycon, 1997.
54. Heward, William L.: Exceptional Children, An Introduction to Special Education(6th Edition). Prentice-Hall, Inc, 2000.
55. Ingalls, R.P.: Mental Retardation: The Changing 0utlook. John Wiley & Sons. New York, 1978.
56. James P. Chaplin: Dictionary of Psychology. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, lnc. 1985.
57. Lambert, Nadine; Nihira, Kazuo; and Leland, Henry: Adaptive Behavior Scale School, 2nd edition: Examination Booklet. American Association on Mental Retardation, 1993.
58. Lambert, Nadine; Nihira, Kazuo; and Leland; Henry: Adaptive Behavior Scale School, 2nd edition: Examiner's manual. American Association on Mental Retardation, 1993.
59. Luckasson, R.e.a: Mental Retardation: Definition, classification, and Systems of Supports American association on Mental Retardation. Washington DC, 1992.
60. Meisels, Samuel, J. and Shonkoff, Jack P.: Handbook of Early Chilhood Intervention. Cambridge University press, 1990.
61. Mental Retardation: Definition, classification, and Systems of Supports (10th edition) American association on Mental Retardation. Washington DC, 2002.
62. Mercer, Cecil D. and Mercer, Ann R.: Teaching students with learning Problems. Prentice- Hall, lnc. 2001
63. Miles, Christine: Special Education for Mentally Handicapped pupils- A Teaching manual. Revised Edition; Published by the mental Health Centre, Peshawar, 1990.
64. Rainforth B. and York-Barr, J.: Collaborative Teams: for students with severe disabilities: integrating Therapy and Educational Services. Paul H. Brookes Publishing Co. Baltimore, Maryland, 1997.
65. Schalock, Robert. L.: Adaptive Behavior and Its Measurements: Implications for the Field of Mental Retardation. American Association on Mental Retardation. Washington DC, 1999. 66. Shroufe, L.A.: Child Development: its nature and course, 3rd edition. Mc.Graw Hill, 1996
67. Smith, T. E., e.a.: Teaching Students with Special Needs in Inclusive Settings, 2nd edition. Allyn and Bacon, Boston 1998.
68. Snell, M. E. and F. Brown: Instruction of Students with Severe Disabilities, 5th edition. Prentice-Hall, New Jersey, 2000.
69. Turnbull, A., Turnbull, R., Shank, M., & Leal, D.: Exceptional lives: Special education in today's schools (2nd ed). Pentice-Hall, lnc, 1999.
70. Woolfolk, A.E.: Educational Psychology, 6th edition. Allyn and Bacon, Boston, 1995.

 

Keywords:tran thi le thu,nxb dai hoc quoc gia ha noi 2003,dai cuong giao duc dac biet cho tre cham phat trien tri tue,395 27 cxb

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 dai cuong giao duc dac biet cho tre cham phat trien tri tue NXB DHQGHN 2003 TranLeThu 369 Trang Download file đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ 561
2 dai cuong giao duc dac biet cho tre cham phat trien tri tue NXB DHQGHN 2003 TranLeThu 369 Trang Download file đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ 141
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN