Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình learn & master guitar lên facebook!
giáo trình learn & master guitar

21/02/2018 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Giáo trình Learn & Master Guitar do Steve Krenz biên soạn là một giáo trình về rất hay về guitar modern. Sách được biên soạn rất công phu, chi tiết. Các bài tập phong phú, nâng dần độ khó theo thời gian tập luyện của người học, giúp người học có thể nắm bắt được kĩ thuật một cách tuần tự. Kèm theo sách là bộ video, cd hướng dẫn các kĩ thuật trong sách, rất thiết thực, sinh động. Sách gồm 20 chương, được trình bày theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao. Phù hợp với những người bắt đầu tập guitar.

STEVE KRENZ-ĐẶNG QUỐC ĐỨC 2010

 

 

GIÁO TRÌNH

LEARN & MASTER GUITAR

(Học tập và nâng cao Ghita)

 

Giáo trình Learn & Master Guitar do Steve Krenz biên soạn là một giáo trình về rất hay về guitar modern. Sách được biên soạn rất công phu, chi tiết. Các bài tập phong phú, nâng dần độ khó theo thời gian tập luyện của người học, giúp người học có thể nắm bắt được kĩ thuật một cách tuần tự. Kèm theo sách là bộ video, cd hướng dẫn các kĩ thuật trong sách, rất thiết thực, sinh động. Sách gồm 20 chương, được trình bày theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao. Phù hợp với những người bắt đầu tập guitar.

 

Nhận thấy đây là một tài liệu hay, tôi đã dịch ra tiếng Việt với mong muốn rằng, các bạn mới tập guitar sẽ có thêm một giáo trình tham khảo hữu ích. Xin cảm ơn bạn Ngân Hà, anh Tuấn (chủ nhiệm clb guitar CVHLĐ) và thầy Xuân Tú đã xem và góp ý cho bản dịch. Do trình độ guitar và khả năng tiếng Anh hạn chế, nên quá trình dịch không tránh khỏi thiếu sót. Mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn, thông tin xin gửi về  cho lazyguitar:

 

Nội dung cuốn sách


1)Tên dây, Kĩ thuật, Chỉnh dây, Bài tập ngón, Hợp âm C và G7
2) Đọc nhạc và note ở dây 1 và 2 Đọc nhạc, Các note trên dây 1 – dây 2 và bài tập Ode To Joy (CD #1 Tracks 2,3,4) Jingle Bells (CD #1 Tracks 5,6,7)
3) Note ở dây 3 và dây 4 Dấu nối, Dấu chấm dôi, Dấu lặp lại, Note móc đơn, Note ở dây 3 – dây 4 và bài tập Yankee Doodle (CD #1 Tr. 8,9,10) When The Saints Go Marchin' In (CD #1 Tr. 11-13) Love Me Tender (CD #1 Tr. 14,15,16)
4) Note ở dây 5 và 6 Note ở dây 5 – dây 6 và bài tập, Dấu thăng, Dấu giáng, Dấu bình, Hợp âm Am và E Minuet in C (CD #1 Tr. 17,18,19) Simple Gifts (CD #1 Tr. 20,21,22) The Star Spangled Banner (CD #1 Tr. 23,24,25) Minuet in G (CD #1 Tr. 26,27,28)
5) Hợp âm cơ bản dây buông Hợp âm dây buông và bài tập 1-3 Morning Has Broken (CD #2 Tr. 2,3,4) America The Beautiful (CD #2 Tr. 5,6,7)
6) Hợp âm 7 thứ (m7) Và hợp âm Sus Hợp âm 7 thứ và hợp âm Sus và các mẫu quạt dây Scarborough Fair (CD #2 Tr. 8,9,10) Greensleeves (CD #2 Tr. 11,12,13) The Banana Boat Song (CD #2 Tr. 14,15,16)
7) Hợp âm chặn ở dây 6 Nửa cung và một cung, Hợp âm chặn dây 6 và bài tập, Các hợp âm trưởng Home on the Range (CD #2 Tr. 17,18,19) Yellow Rose of Texas (CD #2 Tr. 20,21,22)
8) Các hợp âm chặn ở dây 5 Các hợp âm chặn ở dây 5 và bài tập, Khóa và Hóa biểu, Trưởng và thứ song song Jamaica Farewell in F (CD #2 Tr. 23,24,25) Jamaica Farewell in G (CD #2 Tr. 26,27,28)
9) Quạt dây Kĩ thuật quạt dây, Quãng và Sheet bài La Bamba (CD #3 Tr. 2,3,4) The Wabash Cannonball (CD #3 Tr. 5,6,7) Blues in E (CD #3 Tr. 8,9,10)
10) Fingerstyle Guitar Kĩ thuật và bài tập, Merle Travis và Cổ điển House of the Rising Sun (CD #3 Tr. 11,12,13) Canon in D (CD #3 Tr. 14,15,16)
11) Các âm giai ngũ cung Âm giai ngũ cung, Hình thức và kiểu mẫu A Minor Pentatonic Blues (CD #3 Tr. 17) G Major Pentatonic (CD #3 Tr. 18) Around the Pentatonic World (CD #3 Tr. 19)
12) Hợp âm nâng cao Hợp âm 2, Hợp âm 7 trưởng, hợp âm 11 thứ, Bài tập và Hợp âm thay thế Rockin' (CD #3 Tr. 20) Suspended Smooth (CD #3 Tr. 21) Acoustic Groove (CD #3 Tr. 22)
13) Chơi nhạc Blues Âm giai Blues, Ngũ cung thứ với các note Blues, Tiến trình âm giai Blues, Hợp âm 3 note và bảng C Jam Blues (CD #4 Tr. 2,3) Johnny's E Blues (CD #4 Tr. 4,5)
14) Thêm các kĩ thuật Sliding, Bends, Hammer-ons, Pull-offs, Tapping & Harmonics Bending the Blues (CD #4 Tr. 6) Jazz Octaves (CD #4 Tr. 7) The Funky Mute (CD #4 Tr. 8)
15) Gtuiar điện – Trái tim của Rock & Roll Hợp âm mạnh, Chicken Pickin', Country Bends, Hợp âm rải, Trượt quãng 4, Âm giai trưởng hòa âm Power Chord Rock (CD #4 Tr. 9) Power Riffs (CD #4 Tr. 10)
16) Quét dây nâng cao Các note móc đôi, Quét dây và bài tập Rolling Along (CD #4 Tr. 11) A Little Bit Rocky (CD #4 Tr. 12) Electric Funk (CD #4 Tr. 13)
17) Đi xa hơn thế bấm vị trí thứ nhất 3 note ở một âm giai, Hợp âm 7 Bài tập âm giai 3 (CD #5 Tr. 2,3,4) Pop Ballad Groove (CD #5 Tr. 5) ZZ Shuffle (CD #5 Tr. 6)
18) Jazz Hợp âm Jazz và tiến trình hợp âm All of Me (CD #5 Tr. 7) On Green Dolphin Street (CD #5 Tr. 8) As Time Goes By (CD #5 Tr. 9)
19) Solo Kĩ thuật solo và luyện tai nghe Bài tập luyện tai nghe (CD #5 Tr. 10,11,12) Stevie's Groove (CD #5 Tr. 13) Every Breath (CD #5 Tr. 14)
20) Các hợp âm cần biết Công thức hợp âm. Tóm tắt và cách dịch

 

GIÁO TRÌNH LEARN & MASTER GUITAR

 

Keywords:steve krenz-dang quoc duc 2010,giao trinh,learn & master guitar,hoc tap va nang cao dan ghita

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh learn & master guitar AMBN(St) Steve Krenz 111 Trang Download file giáo trình learn & master guitar 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình learn & master guitar

giáo trình learn & master guitar

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN