Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình tài chính quốc tế lên facebook!
giáo trình tài chính quốc tế

01/03/2018 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Sách giáo trình tài chính quốc tế này được biên soạn bởi trường ĐH CN Hà Nội, với 5 chương cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên các ngành kinh tế.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2013


SÁCH GIÁO TRÌNH

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

Sách giáo trình tài chính quốc tế này được biên soạn bởi trường ĐH CN Hà Nội, với 5 chương cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên các ngành kinh tế.

 

MỤC LỤC


Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐA QUỐC GIA
1.1. Mục tiêu của công ty đa quốc gia
1.2. Động cơ kinh doanh quốc tế
1.3. Gia tăng toàn cầu hóa
1.4. Các cơ hội quốc tế
1.5. Rủi ro trong kinh doanh quốc tế
Chương 2 CHU CHUYỂN VỐN QUỐC TẾ VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA LẠM PHÁT – LÃI SUẤT – TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
2.1. Chu chuyển vốn quốc tế
2.1.1. Cán cân thanh toán
2.1.2. Tài khoản vãng lai
2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân tài khoản vãng lai
2.2. Mối quan hệ giữa lạm phát – lãi suất và tỷ giá hối đoái
2.2.1. Lý thuyết ngang giá sức mua
2.2.2. Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế
2.2.3. So sánh lý thuyết ngang giá sức mua vàhiệu ứng Fisher quốc tế
Chương 3 QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI SẢN NGẮN HẠN
3.1. Tài trợ ngắn hạn của các công ty đa quốc gia
3.2. Nguồn tài trợ ngắn hạn
3.3. Tài trợ bên trong của các công ty đa quốc gia
3.4. Tài trợ bên ngoài của các công ty đa quốc gia
3.5. Tài trợ tổng hợp của các công ty đa quốc gia
Chương 4 QUẢN TRỊ TIỀN MẶT QUỐC TẾ
4.1. Phân tích lưu lượng tiền mặt từ các công ty con
4.2. Phân tích lưu lượng tiền mặt tập trung
4.3. Các kỹ thuật để tối ưu hóa lưu lượng tiền tệ
4.4. Một số vấn đề thường gặp với việctối ưu hóa lưu lượng tiền tệ
4.5. Đầu tư tiền mặt thặng dư
Chương 5 ĐẦU Tư TRỰC TIẾP RA NưỚC NGOÀI VÀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
5.1. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
5.1.1. Tổng quan về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
5.1.2. Các biện pháp làm tăng trưởng kinh doanh quốc tế
5.2 Cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn củacông ty đa quốc gia
5.2.1 Cấu trúc vốn của công ty đa quốc gia
5.2.2 Chi phí sử dụng vốn của công ty đa quốc gia
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Nghiệp vụ tín dụng và thanh toán quốc tế-PGS. TS Lê Văn Tề, NXB Thống kê, 2006
2. Tài chính quốc tế-GS. TS Trần Ngọc Thơ, NXB Thống kê, 2005
3. Tài chính quốc tế-PGS. TS Nguyễn Văn Tiến, NXB Thống kê, 2007
4. Tài chính quốc tế-PGS. TS Đinh Trọng Thạnh, NXB Tài chính, 2006
5. Giáo trình Tài chính quốc tế, Học viện tài chính, NXB Tài chính, 2002
6. Thị trường ngoại hối Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế-PGS. TS Nguyễn Văn Tiến, NXB Thống kê, 2002
7. Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở-PGS. TS Nguyễn Văn Tiến, NXB Thống kê, 2005.
8. Một số vấn đề về chính sách tỷ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam – PGS. TS Lê Văn Tư, NXB Thống kê, 2000.212

 

Keywords:truong dai hoc cong nghiep ha noi 2013,sach giao trinh,tai chinh quoc te

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh tai chinh quoc te DHCNHN 2012 DHCN HN 213 Tr A4 Download file giáo trình tài chính quốc tế 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình tài chính quốc tế

giáo trình tài chính quốc tế

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN