Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh lên facebook!
giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

01/03/2018 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh này được biên soạn bởi Trịnh Văn Sơn, Đào Nguyên Phi của trường ĐH Kinh Tế Huế, sách bao gồm 5 chương, dành cho đào tạo hệ CĐ- ĐH chính quy.

TS. TRỊNH VĂN SƠN - ÐÀO NGUYÊN PHI - TRƯỜNG ÐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 2006


SÁCH GIÁO TRÌNH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

 

“Phân tích, hiểu theo nghĩa chung nhất là sự chia nhỏ sự vật và hiện tượng trong mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành sự vật, hiện tượng đó” “Phân tích hoạt động kinh doanh (PTKD) Là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; Các nguồn tiềm năng cần khai thác ở doanh nghiệp (DN), trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN”  Trước đây, trong điều kiện sản xuất kinh doanh đơn giản và với quy mô nhỏ, yêu cầu thông tin cho nhà quản trị chưa nhiều và chưa phức tạp, công việc phân tích thường được tiến hành giản đơn, có thể thấy ngay trong công tác hạch toán. Khi sản xuất kinh doanh càng phát triển thì nhu cầu thông tin cho nhà quản trị càng nhiều, đa dạng và phức tạp. PTKD hình thành và phát triển như một môn khoa học độc lập, để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị.

Phân tích như là một hoạt động thực tiễn, vì nó luôn đi trước quyết định và là cơ sở cho việc ra quyết định. PTKD như là một ngành khoa học, nó nghiên cứu một cách có hệ thống toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh để từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu cho mỗi DN.

 

Nội dung chính

Chương 1: Những cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh
Chương 2: Năng lực sản xuất và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Chương 3: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN
Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ lợi nhuận và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu
Chương 5: Phân tích tình hình tài chính của DN

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

 [1] NGƯT Nguyễn Ngọc Thâm, TS. Trịnh Văn Sơn. 1999. Phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học Kinh tế Huế.
 [2] TS. Trịnh Văn Sơn. 2005. Phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học Kinh tế Huế.
 [3] TS. Phạm Văn Dược, Ðặng Kim Cương. 2005. Phân tích hoạt động kinh doanh. NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.
 [4] PGS. TS. Nguyễn Văn Công. 2005. Chuyên khảo về Báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính. NXB Tài chính, Hà Nội.
 [5] Huỳnh Đức Lộng. 1998. Bài tập-bài giải phân tích hoạt động kinh doanh. NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh.

 

 

Keywords:ts trinh van son,Ðao nguyen phi,truong Ðai hoc kinh te hue 2006,sach giao trinh,phan tich hoat dong kinh doanh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 phan tich hoat dong kinh doanh DHSPHN 2006 TrinhVanSon 170 Trang Download file giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN