Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành hanoitourist lên facebook!
một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành hanoitourist

07/03/2018 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Ngày nay, du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến không chỉ ở các nước phát triển mà còn ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nhu cầu đi du lịch đã trở thành thước đo đánh giá tri thức của mỗi người dân. Đáp ứng nhu cầu đi lại của con người, các loại phương tiện cũng ngày một cải tiến và sự tham gia vào hoạt động du lịch của con người ngày càng phổ biến hơn. Để giải tỏa tâm lý sau những giờ làm việc vất vả thì hoạt động du lịch là liều thuốc tinh thần giá trị giải tỏa tâm lý.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI CÔNG TY LỮ HÀNH HANOITOURIST

 

SINH VIÊN: TRẦN THỊ NGUYỆT - NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TH. S LÊ THÀNH CÔNG - NGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCH - MÃ SỐ: 110843

 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, du lịch được xem là một trong những ngành mũi nhọn cho sự phát triển của nước ta trong giai đoạn tới.

Nhưng một trong những yếu tố góp phần để đưa du lịch Việt Nam vươn lên và khẳng định được mình, thì chất lượng chương trình du lịch là một trong những yếu tố quan trọng đem hình ảnh du lịch nước ta ra thế giới. Chất lượng và quản lý chất lượng bây giờ không còn là vấn đề mới mẻ. Ngay từ những năm đầu của thời kỳ mở cửa nền kinh tế, đã có một số công ty du lịch ở Hà

Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng đã tiến hành nhiều biện pháp cần thiết nhằm cải thiện chất lượng chương trình du lịch của mình để làm hài lòng du khách và tăng uy tín của công ty như: Đầu tư cho việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là hướng dẫn viên; Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. Tuy nhiên việc làm đó chủ yếu chỉ dừng lại ở mức bột phát theo nhu cầu nhất thời của công ty. Nó không thường xuyên, quy mô tiến hành cũng chưa lớn và chưa đồng bộ. Khi đó chất lượng dịch vụ chưa được xem là chiến lược kinh doanh chi phối đời sống của các công ty du lịch.

Trong xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam đang là thành viên của WTO và các đối tác du lịch nước ngoài thì yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế đến ViệtNam. Họ không chỉ có khả năng thanh toán cao mà còn là những khách hàng có kinh nghiệm đi du lịch. Họ luôn có sự so sánh chất lượng chương trình du lịch của các công ty du lịch mà họ đã tham gia. Việc tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch và làm giảm sự hài lòng của du khách khi tham gia chương trình du lịch do công ty lữ hành Hanoitourist tổ chức, sẽ giúp cho ban lãnh đạo có những giải pháp đúng đắn để nâng cao chất lượng chương trình du lịch cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty.

Qua những lý do trên tác giả lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành Hanoitourist” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình, hy vọng sẽ đóng góp phần cải thiện được chất lượng của công ty ngày một hoàn thiện hơn.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành Hanoitourist hiện tại và những năm tiếp theo. Căn cứ vào mục tiêu đặt ra, khóa luận tiến hành giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu sau:

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận mới về chương trình du lịch, xác định khách hàng mục tiêu của công ty.

- Phân tích, khảo sát thực trạng triển khai và đánh giá chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành Hanoitourist, chủ yếu từ năm 2009 -

2010 trong so sánh với khung lý luận.

- Đề xuất hoàn thiện giải pháp cải thiện chất lượng chương trình du lịch, áp dụng một số hệ thống quản lý chất lượng phù hợp, tạo ra bầu không khí tích cực hơn để giải quyết các vấn đề của công ty.

3. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành Hanoitourist.

- Phạm vi nghiên cứu: Về mặt không gian: Khóa luận nghiên cứu tại công ty lữ hành

Hanoitourist. Về mặt thời gian: Khóa luận tập trung phân tích đánh giá chất lượng chương trình du lịch của công ty lữ hành Hanoitourist trong năm 2009,2010 và đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành Hanoitourist.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: Từ sách báo, tạp chí du lịch, báo cáo của Tổng cục Thống kê, báo cáo của công ty lữ hành Hanoitourist hàng năm.

- Phương pháp điều tra xã hội học: Bảng hỏi được thiết kế dành cho đối tượng khách du lịch tham gia sử dụng dịch vụ của công ty lữ hành

Hanoitourist, nhằm tạo cơ sở tham khảo và phân tích yêu cầu chất lượng chương trình du lịch của công ty.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Sử dụng các phương pháp phân tích thống kê, phương pháp quy nạp, có cách nhìn nhận khách quan để từ đó tổng hợp thành những vấn đề cốt lõi, chung nhất. Rút ra bài học kinh nghiệm về lí luận cơ bản nhằm phục vụ cho việc định hướng, nâng cao chất lượng chương trình du lịch phục vụ hiệu quả cho đề tài.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, khóa luận gồm có 3 chương:

Chương 1: Một số lý luận cơ bản về chất lượng chương trình du lịch.

Chương 2: Thực trạng chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành Hanoitourist.

Chương 3: Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành Hanoitourist.

 

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu

3. Đối tượng nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Bố cục của đề tài

Chương 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LưỢNG CHƯƠNG

TRÌNH DU LỊCH

1.1. Một số khái niệm

1.1.1. Chương trình du lịch

1.1.2. Chất lượng chương trình du lịch

1.1.3. Nâng cao chất lượng chương trình du lịch

1.2. Đặc điểm của chương trình du lịch

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch

1.3.1. Nhóm các yếu tố bên trong

1.3.2. Nhóm các yếu tố bên ngoài

1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chương trình du lịch

1.5. Quy trình quản lý chất lượng chương trình du lịch

1.5.1. Tìm hiểu rõ khách hàng mục tiêu

1.5.2. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình du lịch

1.5.3. Xây dựng đội ngũ của doanh nghiệp nhằm thực hiện các tiêu chuẩnchất lượng phục vụ

1.5.4. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty

1.5.5. Phát triển mối quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ du lịch và các nhàcung ứng khác

1.5.6. Xây dựng hệ thống kiểm tra thường xuyên

Tiểu kết chương

Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LưỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU

LỊCH TẠI CÔNG TY LỮ HÀNH HANOITOURIST

2.1. Khái quát về Công ty lữ hành Hanoitourist

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty

2.2. Một số chương trình du lịch của công ty

2.3. Thực trạng quy trình quản lý chất lượng CTDL tại công ty lữ hành

Hanoitourist

2.3.1. Tìm hiểu rõ khách hàng mục tiêu

2.3.2. Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng chương trình du lịch

2.3.3. Xây dựng đội ngũ của doanh nghiệp nhằm thực hiện các tiêu chuẩnchất lượng phục vụ

2.3.4. Nâng cao chất lượng CSVCKT của công ty lữ hành Hanoitourist

2.3.5. Phát triển mối quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ du lịch và các nhàcung ứng khác

2.3.6. Xây dựng hệ thống kiểm tra thường xuyên

2.4. Đánh giá nhận xét về chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữhành HANoitourist

2.4.1. Những thuận lợi, thành công

2.4.2. Những khó khăn, hạn chế

Tiểu kết chương

Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG

CAO CHẤT LưỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI CÔNG TY LỮ

HÀNH HANOITOURIST

3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty lữ hành Hanoitourist, giai đoạn 2011 - 2015

3.1.1. Mục tiêu

3.1.2. Định hướng hoạt động

3.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CTDL tại công tylữ hành Hanoitourist

3.2.1. Xác định cụ thể khách hàng mục tiêu

3.2.2. Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng CTDL

3.2.3. Xây dựng đội ngũ của doanh nghiệp nhằm thực hiện các tiêu chuẩnchất lượng phục vụ tại công ty lữ hành Hanoitourist

3.2.4. Nâng cao chất lượng CSVCKT của công ty lữ hành Hanoitourist

3.2.5. Đẩy mạnh mối quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ du lịch và cácnhà cung ứng khác

3.2.6. Xây dựng hệ thống kiểm tra thường xuyên

3.3. Một số khuyến nghị

Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phương Vương (1998), Quản trị chất lượng, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

2. Công ty lữ hành Hanoitourist (2010), Bản báo cáo tài chính và tình hình kinh doanh của công ty năm 2009,2010, Hà Nội.

3. TS. Nguyễn Trọng Đặng – TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu – Th. S. Vũ Đức Minh – T. S. Trần Thị Phùng (2003), Quản trị kinh doanh khách sạn – Du lịch, NXB Thống kê, Hà Nội.

4. Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Quản trị kinh doanh, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

5. P. TS. Nguyễn Văn Đính – Nguyễn Văn Mạnh (1996), Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch, NXB Thống kê, Hà Nội.

6. GS. TS. Nguyễn Văn Đính (2007), Nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

7. GS. TS. Nguyễn Văn Đính, TS. Trần Thị Minh Hòa, (2004), Kinh tế du lịch, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.

8. Đặng Thị Huệ (2004), Du lịch thế giới – Hành trình khám phá 46 quốc gia, NXB Văn hoá – Thông tin, Hà Nội.

9. Ngô Thị Lan (2008), “Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty CPDL & DV Hồng Gai”, Luận văn Thạc sĩ Du lịch học.

10. TS. Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương, (2006), Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

 

 

Keywords: khoa luan tot nghiep,mot so giai phap nham nang cao chat luong chuong trinh du lich tai cong ty lu hanh hanoitourist,tran thi nguyet,ths le thanh cong,van hoa du lich,110843,thac si

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành hanoitourist Đại học dân... TranThiNguyet 101 Trang Download file một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành hanoitourist 355
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành hanoitourist

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty lữ hành hanoitourist

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN