Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ khai thác các giá trị lịch sử - văn hóa làng cổ loa, xã cổ loa, huyện đông anh, tp. hà nội phục vụ phát triển du lịch lên facebook!
khai thác các giá trị lịch sử - văn hóa làng cổ loa, xã cổ loa, huyện đông anh, tp. hà nội phục vụ phát triển du lịch

08/03/2018 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Từ khi đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, vừa mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội cao; vừa góp phần quảng bá hình ảnh và các giá trị lịch sử - văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Hoạt động du lịch trên thế giới đang diễn ra những thay đổi quan trọng. Các nước đang phát triển và mới phát triển đang mở rộng các loại hình du lịch văn hóa và du lịch sinh thái, bởi có nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn. Thiên nhiên thu hút du khách bởi vẻ hoang sơ, kỳ bí; còn tài nguyên nhân văn mang đến nét cổ kính, truyền thống lâu đời, riêng có của mảnh đất đó. Việt Nam có tài nguyên du lịch phong phú, được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, có bề dày lịch sử - văn hóa hàng nghìn năm. Đây là điều kiện để phát triển nhiều loại hình du lịch, trong đó có loại hình du lịch du khảo đồng quê.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

 

KHAI THÁC CÁC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA LÀNG CỔ LOA, XÃ CỔ LOA, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

 

SINH VIÊN: PHẠM THỊ BÍCH DIỆP - LỚP: VH1101 - NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PSG. TS BÙI XUÂN ĐÍNH - NGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCH - MÃ SỐ: 111226

 

 

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Từ khi đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, vừa mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội cao; Vừa góp phần quảng bá hình ảnh và các giá trị lịch sử - văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hoạt động du lịch trên thế giới đang diễn ra những thay đổi quan trọng.

Các nước đang phát triển và mới phát triển đang mở rộng các loại hình du lịch văn hóa và du lịch sinh thái, bởi có nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn. Thiên nhiên thu hút du khách bởi vẻ hoang sơ, kỳ bí; Còn tài nguyên nhân văn mang đến nét cổ kính, truyền thống lâu đời, riêng có của mảnh đất đó.

Việt Nam có tài nguyên du lịch phong phú, được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, có bề dày lịch sử - văn hóa hàng nghìn năm.

Đây là điều kiện để phát triển nhiều loại hình du lịch, trong đó có loại hình du lịch du khảo đồng quê. Cuộc sống công nghiệp và đô thị với những bộn bề, áp lực của công việc khiến con người luôn muốn trở về và hòa mình với thiên nhiên, đến các làng quê ở ngoại thành là một lựa chọn hợp lý. Chính vì thế, du lịch văn hóa làng đang trở thành phổ biến. Mỗi ngôi làng đều chứa đựng rất nhiều giá trị văn hóa, lịch sử khác nhau, mang đậm bản sắc riêng. Hầu hết các làng đều có hệ thống di tích đình, đền, chùa…gắn liền với đó là lễ hội, các trò chơi dân gian, phong tục tập quán phản ánh rõ cuộc sống, lao động và chiến đấu của người dân, qua đó cũng thể hiện ước nguyện, mơ ước đến những giá trị tốt đẹp chân - thiện - mỹ và điểm đặc biệt là còn chứa đựng các diễn biến, dấu tích thời kỳ lịch sử. Những yếu tố truyền thống đó, là nét hấp dẫn, thu hút du khách đến để tìm hiểu, nghiên cứu và tham quan du lịch. Trong hàng vạn ngôi làng lớn nhỏ trên vùng đồng bằng Bắc Bộ, làng Cổ

Loa từ xưa đã nổi danh trong sử sách. Đây là ngôi làng cổ được hình thành từ thuở các Vua Hùng, hai lần chọn làm Kinh đô của đất nước, có hệ thống các di tích phong phú, có hội “bát xã hộ nhi” phản ánh rất rõ nét truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Đây còn là một làng quê có bề dày truyền thống cách mạng.

Ngày nay, Cổ Loa có nhiều thay đổi cùng với quá trình CNH - HĐH, từ một ngôi làng làm nông đã đang dần chuyển sang công - thương nghiệp. Những điểm nổi bật mang đặc trưng riêng của làng Cổ Loa là một nét hấp dẫn lớn thu hút nhiều du khách đến tham quan. Việc khai thác các giá trị của hệ thống di tích và lễ hội còn mang một ý nghĩa lớn trong dịp kỷ niệm mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vừa qua. Hoạt động du lịch phát triển trên cơ sở khai thác các giá trị tiềm năng sẵn có của vùng đất Cổ Loa không chỉ góp phần phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa mà còn có ý nghĩa giáo dục và nâng cao ý thức cho cán bộ, nhân dân hiểu được các giá trị tốt đẹp này; Từ đó giữ gìn và phát huy những truyền thống vô cùng quý báu của cha ông để lại. Chính vì những lý do trên, em đã chọn đề tài: “Khai thác các giá trị lịch sử - văn hóa của làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội phục vụ phát triển du lịch” làm khóa luận tốt nghiệp.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA KHÓA LUẬN - Làm rõ các giá trị lịch sử - văn hóa của làng Cổ Loa có giá trị phục vụ phát triển du lịch; Bao gồm: Các di tích đình, đền, am, chùa, các giá trị về tín ngưỡng, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống…. - Đưa ra một số luận cứ khoa học để chính quyền xã Cổ Loa, các ban ngành có liên quan của huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) Tham khảo trong việc khai thác các giá trị văn hóa lịch sử của vùng phát triển du lịch; Góp phần phát triển kinh tế, xây dựng ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống đậm chất riêng của làng Cổ Loa.

3. ĐỐI TưỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA KHÓA LUẬN 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán truyền thống của làng Cổ Loa có giá trị phục vụ phát triển du lịch. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Khóa luận nghiên cứu chính ở làng Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội; Kết hợp khảo sát sơ bộ một số di tích, lễ hội có liên quan ở các làng phụ cận. - Về thời gian: Khóa luận xem xét, tìm hiểu các thành tố văn hóa truyền thống của làng Cổ Loa còn tồn tại và lưu giữ đến ngày nay.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khóa luận được viết trên cơ sở sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa và phát triển du lịch. Khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành: Văn hóa học, Sử học, Dân tộc học; Trong đó, phương pháp chủ yếu là điền dã dân tộc học để thu thập các tư liệu. Khóa luận còn sử dụng phương pháp hệ thống để phân tích các hiện tượng cần nghiên cứu, đánh giá các giá trị truyền thống của làng Cổ Loa.

5. NGUỒN Tư LIỆU CỦA KHÓA LUẬN Nguồn tư liệu của khóa luận được xây dựng trên cơ sở thực tế điền dã, kết hợp kế thừa các kết quả của các công trình nghiên cứu về các giá trị lịch sử, văn hóa làng Cổ Loa đã được công bố từ trước đến nay.

6. BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN Ngoài Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Khóa luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu về làng Cổ Loa. Chương 2: Các giá trị lịch sử - văn hóa làng Cổ Loa. Chương 3: Vấn đề khai thác các giá trị lịch sử - văn hóa làng Cổ Loa phục vụ phát triển du lịch trong thời gian qua

 

 

 

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA KHÓA LUẬN

3. ĐỐI TưỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA KHÓA LUẬN

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.2. Phạm vi nghiên cứu

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

5. NGUỒN Tư LIỆU CỦA KHÓA LUẬN

6. BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÀNG CỔ LOA

1.1. Địa lý hành chính và điều kiện tự nhiên

1.2. Sự hình thành và phát triển làng Cổ Loa

1.3. Cơ sở kinh tế của làng Cổ Loa

1.3.1. Nông nghiệp

1.3.2. Nghề thủ công

1.3.3. Thương nghiệp

1.4. Cơ cấu tổ chức của làng Cổ Loa

1.4.1. Thiết chế tổ chức

1.4.2. Ngôi thứ đình chung

1.5. Tiểu kết chương

Chương 2: CÁC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA CỦA LÀNG CỔ LOA

2.1. CÁC THÀNH TỐ VÀ CÁC GIÁ TRỊ PHI VẬT THỂ LÀNG CỔ LOA

2.1.1. Khu di tích đình, đền, am, giếng, chùa tại làng Cổ Loa

2.1.1.1. Đền An Dương Vương (đền Thượng)

2.1.1.2. Đình Cổ Loa (đình ngự triều di quy)

2.1.1.3. Am Mỵ Châu

2.1.1.5. Chùa Bảo Sơn

2.1.2. Thành Cổ Loa

2.1.2.1. Xây dựng thành Cổ Loa

2.1.2.2. Cấu trúc thành Cổ Loa

2.1.2.3. Ý nghĩa và giá trị thành Cổ Loa

2.1.3. Văn chỉ

2.1.4. Nhà bia

2.2. CÁC THÀNH TỐ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

2.2.1. Tín ngưỡng thờ thành hoàng làng

2.2.2. Hội Cổ Loa (Hội “Bát xã hộ nhi” )

2.2.2.1. Phần lễ

2.2.2.2. Phần hội

2.2.2.3. Ý nghĩa của lễ hội

2.2.3. Phong tục tập quán

2.2.3.1. Tục trọng lão

2.2.3.2. Tục kết nghĩa

2.3. ĐÁNH GIÁ CÁC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ-VĂN HÓA CỦA LÀNG CỔ LOA

2.3.1. Giá trị lịch sử

2.3.2. Giá trị tâm linh

2.3.3. Giá trị cộng đồng

2.4. Tiểu kết chương

Chương 3: VẤN ĐỀ KHAI THÁC CÁC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA

LÀNG CỔ LOA PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỜI GIAN QUA

3.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI LÀNG CỔ LOA

3.2. DỰ BÁO XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA LÀNG CỔ LOA

3.3. HÌNH THÀNH MỘT SỐ TUYẾN DU LỊCH TẠI CỔ LOA

3.3.1. Tuyến du lịch trong làng

3.3.2. Các tuyến du lịch từ Cổ Loa đi đến nơi khác

LỊCH SỬ - VĂN HÓA LÀNG CỔ LOA PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU

LỊCH

3.4.1. Định hướng quy hoạch du lịch làng Cổ Loa

3.4.2. Giải pháp tôn tạo và bảo tồn các di tích

3.4.3. Giải pháp tuyên truyền, quảng cáo trong phát triển du lịch

3.4.4. Giải pháp xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch

3.4.5. Giải pháp huy động vốn để phát triển du lịch

3.5. Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb Khoa học, Hà Nội, 1964.

2. Toan Ánh, Phong tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2007.

3. Nguyễn Quang Ân, Việt Nam-những thay đổi địa danh và địa giới hành chính (1945-2002), Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2002.

4. Ban chấp hành Đảng bộ xã Cổ Loa, Báo cáo tổng kết cuối năm về kinh tế-văn hóa-xã hội, 2010.

5. Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa, Số liệu số lượng khách du lịch tại Cổ Loa.

6. Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, Nxb TP. HCM, 1997.

7. Chu Trinh, Thiên tình sử Mỵ Châu-Trọng Thủy, nxb Thanh Hóa, 2010.

8. Phan Đại Doãn, Làng Việt Nam-một số vấn đề về kinh tế, xã hội và văn hóa, Nxb KHXH, Hà Nội, 2006.

9. Phan Đại Doãn, Từ làng đến nước-một cách tiếp cận, Nxb KHXH, Hà Nội, 2009.

10. Trần Trí Dõi, Trần Thị Hồng Hạnh, Bài viết: Suy nghĩ về hướng tiếp tục tìm hiểu địa danh Cổ Loa.

11. Bùi Xuân Đính, Nguyễn Khả Hùng, Nguyễn Văn Quang (đồng chủ biên), Đông Anh với nghìn năm Thăng Long-Hà Nội, Nxb Hà Nội, 2010.

12. Bùi Xuân Đính, Hương ước và quản lý làng xã, Nxb KHXH, Hà Nội, 1998.

13. Nguyễn Thị Hạnh: Tài liệu “Hội Cổ Loa”.

14. Ngô Vi Liễn, Tên làng xã và dư địa các tỉnh Bắc Kỳ, Nxb VHTT, Hà Nội, 1999.

15. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên), Địa chí Cổ Loa, Nxb Hà Nội, 2010.

16. Nhiều tác giả, Lịch sử Đảng bộ xã Cổ Loa (1945-2005), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.17. Nhiều tác giả, Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam, Nxb Văn hóa-dân tộc, 2003.

18. Dương Kinh Quốc, Việt Nam-những sự kiện lịch sử (1858-1918), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2002.

19. Ủy ban KHXH Việt Nam, Lịch sử Việt Nam-tập 1, Nxb KHXH, Hà Nội, 1971.

20. Trần Đức Thanh, Nhập môn Khoa học Du lịch, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 1998.

21. Hà văn Tấn (chủ biên), Đình Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội, 1998.

22. Hà Văn Tấn (chủ biên), Chùa Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội, 1993.

23. Lê Ngọc Thắng, Lâm Bá Nam, Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 1990.

24. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000.

25. Tên làng xã Việt Nam thế kỷ XIX, Nxb KHXH, Hà Nội, 1981.

26. Bùi Thiết, Làng xã ngoại thành Hà Nội, Nxb Hà Nội, 1985.

27. Nguyễn Doãn Tuân: Tài liệu “Di tích Cổ Loa”.

28. Trần Từ, Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ, Nxb KHXH, Hà Nội, 1984.

29. Lê Trung Vũ, Lễ hội cổ truyền, Nxb Viện văn hóa dân gian, 1992.

30. Trần Quốc Vượng, Trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử, Nxb Sở VHTT, Hà Nội, 1972.

31. Trần Quốc Vượng, Vũ Tuấn Sán, Hà Nội nghìn xưa, Nxb Sở VHTT, Hà Nội, 1975.

32. Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997.

33. Trần Quốc Vượng, Theo dòng lịch sử, Nxb VHTT, Hà Nội, 1996.

 

 

Keywords: khoa luan tot nghiep,khai thac cac gia tri lich su van hoa lang co loa,xa co loa,huyen dong anh,ha noi,phuc vu phat trien du lich,pham thi bich diep,vh1101,psg ts bui xuan dinh,van hoa du lich,111226

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 khai thác các giá trị lịch sử - văn hóa làng cổ loa, xã cổ loa, huyện đông anh, tp. hà nội phục vụ phát triển du lịch Đại học dân... PhamThiBichDiep 94Trang Download file khai thác các giá trị lịch sử - văn hóa làng cổ loa, xã cổ loa, huyện đông anh, tp. hà nội phục vụ phát triển du lịch 345
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

khai thác các giá trị lịch sử - văn hóa làng cổ loa, xã cổ loa, huyện đông anh, tp. hà nội phục vụ phát triển du lịch

khai thác các giá trị lịch sử - văn hóa làng cổ loa, xã cổ loa, huyện đông anh, tp. hà nội phục vụ phát triển du lịch

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN