Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh hải đăng  lên facebook!
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh hải đăng

08/03/2018 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Trong thời gian thực tập tại ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh em đã nhận thấy vai trò quan trọng của việc nâng cao hiệu quả huy động vốn nên với kiến thức có được trong thời gian thực tập em đã chọn đề tài:“ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hải Đăng”.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HẢI ĐĂNG

 

 

SINH VIÊN: PHẠM THỊ TRANG - LỚP: QT1502T - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. NGUYỄN THỊ DIỆP - NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - MÃ SV: 1112404068

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

Huy động vốn là một nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng. Từ khi ra đời nghiệp vụ huy động vốn đã gắn liền với sự hoạt động của ngân hàng và nó được cải tiến, đổi mới theo sự phát triển của nền kinh tế. Ngày nay trước sự cạnh tranh gay gắt thì vốn là yếu tố tiên quyết giúp các ngân hàng có chỗ đứng trên thị trường tài chính. Nhận thấy vai trò quan trọng của nguồn vốn nên các ngân hàng thương mại tập trung tìm biện pháp để đẩy mạnh hiệu quả huy động vốn của ngân hàng mình.

Đối với ngân hàng tuy là một ngân hàng còn non trẻ nên việc huy động vốn càng được chú trọng. Trong những năm qua nguồn vốn huy động được của ngân hàng không ngừng gia tăng cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Ngân hàng đã đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của khách hàng. Tuy nhiên cơ cấu vốn huy động của ngân hàng chưa thực sự hợp lý. Nguồn vốn dài hạn chiếm tỷ trọng thấp chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay dài hạn của khách hàng. Ngân hàng sẽ phải bù đắp bằng cách lấy nguồn vốn ngắn hạn điều này làm tăng rủi ro thanh khoản. Ngoài việc đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn thì việc cân đối cơ cấu vốn giúp ngân hàng có lợi ích cao nhất và tránh rủi ro là việc làm cần thiết. Do vậy ngân hàng cần nâng cao hiệu quả huy động vốn là một việc làm cấp thiết.

Trong thời gian thực tập tại ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh em đã nhận thấy vai trò quan trọng của việc nâng cao hiệu quả huy động vốn nên với kiến thức có được trong thời gian thực tập em đã chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hải Đăng”.

Kết cấu của khóa luận ngoài Lời mở đâu, Kết luận thì nội dung chính được chia làm 03 chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh Chi nhánh Hải Đăng

Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại NHTMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh Chi nhánh Hải Đăng

Chương I:

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ

NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại

1.1.1.1Khái niệm

- Khái niệm: Ở mỗi nước khác nhau có nền kinh tế và đặc điểm khác nhau về ngân hàng thương mại nhưng nhìn chung ta có thể thống nhất hiểu rằng ngân hàng thương mại là doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiền tệ và cung ứng các dịch vụ cho nền kinh tế, là tổ chức trung gian tài chính, các tố chức trung gian tài chính này có nhiệm vụ dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn.

Hiện nay ở mỗi nước khác nhau có khái niệm về ngân hàng thương mại riêng như sau:

Ở Mỹ: “Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính”.

Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) Cũng đã định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”.

Ở Việt Nam, Định nghĩa Ngân hàng thương mại: “Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán” (Mục 2, điều 98 - Luật các Tổ chức tín dụng)

Nói tóm lại NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nh

 

 

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

VÀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 2

1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại

1.1.1.1Khái niệm

1.1.1.2 Đặc điểm của NHTM

1.1.2. Vai trò và chức năng của ngân hàng thương mại

1.1.2.1 Vai trò của NHTM

1.1.2.2 Chức năng của ngân hàng thương mại

1.1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM

1.1.3.1 Nghiệp vụ huy động vốn:

1.1.3.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn

1.1.3.3 Nghiệp vụ trung gian tài chính

1.2 Các hoạt động của ngân hàng thương mại

1.2.1 Hoạt động huy động vốn

1.2.1 Khái niệm vốn, cơ cấu và vai trò của vốn với hoạt động kinh doanh củangân hàng

1.2.1.2 Khái niệm và vai trò nguồn vốn huy động

1.2.1.3 Các hình thức huy động vốn của ngân hàng

1.2.2 Hoạt động tín dụng

1.2.3. Đầu tư

1.2.4 Các hoạt động ngoại bảng

1.3 Hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại

1.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn

13.1.1 Nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định về quy mô

1.3.1.2 Chi phí huy động vốn

1.3.1.3 Cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn

1.3.2 Ý nghĩa của nâng cao hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của ngân hàng

1.3.3.1 Các nhân tố bên ngoài ngân hàng

1.3.3.2 Các nhân tố thuộc về ngân hàng

HÀNG TMCP HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HẢI ĐĂNG

2.1 Khái quát về ngân hàng HD CNHĐ

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Chiến lược phát triển

2.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ các bộ phận

2.2 Khái quát về thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng HD CNHĐ

2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng HD CNHĐ

2.2.1.1 Công tác huy động vốn

2.2.1.2 Công tác sử dụng vốn

2.2.1.3 Phân tích thu nhập

2.2.1.4 Phân tích chi phí

2.3 Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng HD CNHĐ

2.3.1. Quy mô nguồn vốn và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn

2.3.1.1 Quy mô nguồn vốn huy động

2.3.1.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động

2.3.2 Chi phí huy động vốn

2.3.3. Cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn

2.4 Đánh giá chung về hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng HD CNHĐ

2.4.1. Những thành tựu đạt được

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân

Chương III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HẢI ĐĂNG

3.1 Phương hướng cho công tác huy động vốn tại chi nhánh:

3.1.1 Nhu cầu về vốn để phát triển nền kinh tế trong thời gian tới

3.1.2. Định hướng cho công tác huy động vốn của ngân hàng HD CNHĐ

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng HD CNHĐ

3.2.1 Giải pháp về chính sách huy động vốn

3.2.2 Huy động vốn gắn liền với hoạt động tín dụng của ngân hàng

3.2.3 Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ

3.2.4 Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cánbộ ngân hàng

3.2.5 Chính sách lãi suất

3.2.6 Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả

CNHĐ

3.2.7.1 Kiến nghị với chính phủ

3.2.7.2. Kiến nghị đối với ngân hàng HD

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Tình hình huy động vốn của ngân hàng HD CNHĐ (Giai đoạn 2011-2013)

Bảng 2: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn tín dụng của ngân hàng HD CNHĐ (Giai đoạn 2011-2013)

Bảng 3: Cơ cấu dư nợ theo chất lượng tín dụng của ngân hàng HD CNHĐ (Giaiđoạn 2011-2013)

Bảng 4: Báo cáo tình hình kinh doanh của ngân hàng HD CNHĐ (Giai đoạn 2011- 2013)

Bảng 5: Biểu đồ thể hiện quy mô nguồn vốn huy động của HDBank CNHĐ (Giai đoạn 2011-2013)

Bảng 6: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch HĐVcủa ngân hàng HD CNHĐ (Giai đoạn 2011-2013)

Bảng 7: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng của ngân hàng HD CNHĐ (Giai đoạn 2011-2013)

Bảng 8: Tình hình huy động vốn theo loại tiền của ngân hàng HD CNHĐ (Giai đoạn 2011- 2013)

Bảng 9: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn của ngân hàng HD CNHĐ (Giai đoạn 2011- 2013)

Bảng 10: Chi phí huy động vốn bình quân của ngân hàng HD CNHĐ (Giai đoạn 2011- 2013)

Bảng 11: Tỷ lệ doanh số cho vay/ Tổng vốn huy động của ngân hàng HD

CNHĐ (Giai đoạn 2011- 2013)

Bảng 12: So sánh nguồn vốn huy động và doanh số cho vay của ngân hàng HD

CNHĐ (Giai đoạn 2011 - 2013)

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo tài chính của ngân hàng HD CNHĐ

2. Http: //luanvan. Co/luan-van/de-tai-mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-huy-dong-von-tien-gui-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-sai-gon-cong-55545/

3. Http: //doc. Edu. Vn/tai-lieu/chuyen-de-mot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-huy-dong-von-o-chi-nhanh-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-17056/

4. Https: //voer. Edu. Vn/m/cac-hoat-dong-kinh-doanh-cua-ngan-hang-thuong-mai-trong-nen-kinh-te-thi-truong/a2b5dfee

5. Http: //doc. Edu. Vn/tai-lieu/khoa-luan-phan-tich-co-cau-huy-dong-von-va-tin-dung-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-quoc-te-viet-nam-chi-nhanh-an-giang-45431/

6. Http: // doko. Vn/luan-van/phan-tich-co-cau-huy-dong-von-va-tin-dung-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-quoc-te-chi-nhanh-an-giang-208792

7. Https: //vi. Scribd. Com/doc/87015575/LuanVan-NguyenTienDiep

8. Http: // doko. Vn/luan-van/huy-dong-von-va-van-de-hieu-qua-huy-dong-von-cua-ngan-hang-thuong-mai-70965

 

 

Keywords: khoa luan tot nghiep,mot so bien phap nang cao hieu qua hoat dong huy dong von tai ngan hang thuong mai co phan phat trien thanh pho ho chi minh chi nhanh hai dang,pham thi trang,,qt1502t,ths nguyen thi diep,tai chinh ngan hang,1112404068

 

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh hải đăng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh hải đăng

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN