Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ hoạt động của viện kiểm sát trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp lên facebook!
hoạt động của viện kiểm sát trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp

11/03/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án góp phần hoàn thiện lý luận về hoạt động của VKS trong điều tra vụ án hình sự; từ đó tạo cơ sở cho việc nhận thức thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của VKSND trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ giảng dạy, sinh viên trong các Trường đại học Luật, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp như Học Viện tư pháp, Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát hoặc sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người quan tâm, nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của cơ quan công tố Việt Nam trong điều tra hình sự.

ĐẠI HỌC LUẬT HỒ CHÍ MINH 2015

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP

 

CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ - MÃ SỐ: 62380104 - NCS ĐOÀN TẠ CỬU LONG- HDKH NGUYỄN DUY THUẬN - NGUYỄN DUY HƯNG

 

Trong TTHS nước ta, giai đoạn điều tra vụ án hình sự có vai trò rất quan trọng đối với cả tiến trình giải quyết vụ án hình sự. Kết quả của giai đoạn điều tra vụ án hình sự đóng vai trò quyết định đối với chất lượng, hiệu quả của hoạt động buộc tội và là cơ sở, nền tảng để các chức năng TTHS khác trong các giai đoạn tố tụng tiếp theo được tiến hành. Giai đoạn điều tra vụ án hình sự với hoạt động tố tụng chủ đạo là hoạt động của CQĐT, được đánh giá là giai đoạn tố tụng tiềm ẩn nhiều nhất nguy cơ sai sót, vi phạm pháp luật, kể cả những sai sót, vi phạm pháp luật nghiêm trọng dẫn đến việc truy cứu TNHS oan, sai.

Trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, VKS có chức năng, nhiệm vụ

THQCT và kiểm sát hoạt động điều tra của CQĐT và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Với chức năng, nhiệm vụ đó, VKS giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn điều tra, đảm bảo tính pháp chế của hoạt động điều tra, ngay từ khi khởi tố, bắt giữ người phạm tội, yêu cầu điều tra thu thập chứng cứ cho đến khi kết thúc điều tra nhằm làm rõ toàn bộ sự thật khách quan của vụ án, nhằm mục đích phát hiện nhanh chóng, chính xác, điều tra để truy tố mọi tội phạm. Hoạt động THQCT và KSĐT của VKS hướng đến tính chính xác, khách quan của quá trình chứng minh sự thật của vụ án hình sự thuộc phạm vi trách nhiệm của CQĐT, bảo đảm việc truy cứu TNHS có căn cứ và hợp pháp, ngăn ngừa xảy ra các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội.

Thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, từ khi có Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”, hoạt động của VKS trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng phê chuẩn việc bắt, tạm giữ, tạm giam, phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, kiểm sát các hoạt động điều tra ngày càng nâng cao, đưa tỷ lệ bắt giữ xử lý hình sự đạt 96%, tỷ lệ truy tố đạt 98-99%; Hạn chế đáng kể các trường hợp phải đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội và tòa án tuyên bị cáo vô tội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động THQCT và KSHĐTP trong giai đoạn điều tra cũng như các hoạt động tiến hành tố tụng khác như điều tra, truy tố, xét xử, còn có những hạn chế, yếu kém chung là còn được tiến hành theo nếp cũ, chưa kịp đổi mới tư duy; Nhiều thủ tục còn rườm rà, phức tạp làm cho quá trình giải quyết vụ án chậm chạp, kéo dài, chi phí tiến hành tố tụng tốn kém; Tình trạng áp dụng BPNC bắt, tạm giam quá phổ biến; Chưa có sự phân định hợp lý chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng; Cơ chế đảm bảo quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng còn bất cập, nhất là quyền bào chữa của bị can, bị cáo.

Riêng đối với hoạt động của VKS trong giai đoạn điều tra còn có những những hạn chế, yếu kém, trì trệ đặc thù như: Kém năng động trong việc thực thi nhiệm vụ quyền hạn – THQCT và KSHĐTP, mà pháp luật giao cho, thể hiện qua việc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can chưa đạt hiệu quả do hoạt động quản lý tố giác, tin báo về tội phạm của VKS ở một số địa phương thụ động, lúng túng về phương thức kiểm sát, dẫn đến nguy cơ bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Tình trạng đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội còn xảy ra và có trường hợp rất nghiêm trọng (theo Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát trong các năm 2004 – 2013, số vụ đình chỉ do bị can không phạm tội vẫn còn xảy ra, khoảng 0,14 % tổng số án thụ lý khởi tố, điều tra hàng năm); Chưa quản lý, chi phối chặt chẽ được quá trình điều tra vụ án hình sự nên chất lượng, hiệu quả hoạt động THQCT và KSHĐTP còn thấp, thể hiện qua tình trạng: Còn có những trường hợp truy tố không đúng, tòa án tuyên không phạm tội hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung phải đình chỉ vụ án (theo số liệu của Cục Thống kê VKSNDTC, trong 10 năm qua, số trường hợp VKS truy tố, tòa án tuyên không phạm tội là 532 trường hợp, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số bị can bị khởi tố, điều tra); Tình trạng trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung thời gian qua đã phản ánh chất lượng hoạt động của CQĐT và VKS, tuy từng bước đã được hạn chế nhưng chuyển biến còn chậm, số lượng vụ bị trả hồ sơ nhiều lần mà vẫn chưa đủ chứng cứ kết tội bị cáo còn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số vụ án đã quyết định truy tố (trong 10 năm, tòa án các cấp trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung là 22.262 vụ, chiếm tỷ lệ 3,8% trên tổng số 584.457 vụ VKS đã truy tố. Số vụ án do tòa án cấp tỉnh các địa phương trả lại các đơn vị nghiệp vụ của VKSND tối cao trong các năm 2008 và 2009 lên tới 44,5%); Hiệu quả về mặt xã hội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của hoạt động thực thi chức năng, nhiệm vụ của VKS trong điều tra vụ án hình sự chưa cao, thể hiện qua thực tế: Hoạt động KSĐT ở một số đơn vị kiểm sát còn mang tính hình thức, nặng về phát hiện vi phạm có tính thủ tục mà chưa phân tích sâu để làm rõ bản chất vi phạm pháp luật đó đã ảnh hưởng như thế nào đến tính khách quan, tính toàn diện của vụ án để có thể kiến nghị CQĐT có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; Công tác kiến nghị phòng ngừa tội phạm ở cả ba cấp kiểm sát còn hạn chế, chưa gắn thống kê tội phạm với việc phân tích tình hình tội phạm, các đặc điểm, đặc trưng, thủ đoạn của từng loại tội phạm để tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa tội phạm một cách hiệu quả, gắn đấu tranh phòng, chống tội phạm với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với những tồn tại, hạn chế nêu trên, hoạt động của VKS hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức lớn lao xuất phát từ những yếu cầu, đòi hỏi của công cuộc đổi mới, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, xã hội của Việt Nam theo hương hội nhập kinh tế thế giới và toàn cầu hóa. Hệ lụy nghiêm trọng trước mắt của những thách thức này là tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó tiên liệu, dự báo với tính chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt; Tội phạm tham nhũng, gian lận thương mại vẫn là những vấn nạn lớn chưa được ngăn chặn có hiệu quả; Tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên biên giới, đa quốc gia và tội phạm có yếu tố nước ngoài có xu hướng gia tăng. Trước đòi hỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với HĐTP, VKS phải thực sự là chuẩn mực của việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trước yêu cầu khách quan đó và do chính vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của giai đoạn điều tra, của hoạt động điều tra đối với cả tiến trình TTHS, việc đổi mới hoạt động của VKS trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự trở nên cấp thiết và được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp đều nhấn mạnh đến việc nâng cao trách nhiệm của VKS trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/2/2002 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới”, đã nhấn mạnh “Hoạt động công tố phải được tiến hành ngay từ khi khởi tố vụ án hình sự và trong suốt quá trình tố tụng…”. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2010 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và Văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đều chỉ rõ: “Tăng cường trách nhiệm của VKS trong hoạt động điều tra; Xây dựng cơ chế công tố gắn với hoạt động điều tra”.

Để thực hiện các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế các hoạt động của VKS trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, về phương diện lý luận đã đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu như đổi mới việc thực hiện hoạt động THQCT theo phương hướng gắn với hoạt động điều tra; Đổi mới phương thức KSĐT ngay từ khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra, nhằm bảo đảm không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; Góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ chức Việt Nam XHCN.

Xuất phát từ những yêu cầu khách quan của đấu tranh phòng, chống tội phạm, của cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, tác giả chọn vấn đề “Hoạt động của Viện kiểm sát trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp” làm đề tài luận án tiến sĩ luật học.

 

Keywords:luan an tien si,hoat dong cua vien kiem sat trong dieu tra vu an hinh su theo yeu cau cai cach tu phap: luan an tien si luat hoc,luat hinh su va to tung hinh su,62380104, doan ta cuu long,nguyen duy thuan,nguyen duy hung

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 hoat dong cua vien kiem sat trong dieu tra vu an hinh su theo yeu cau cai cach tu phap DH Luat HCM 2015 DoanTaCuuLong 182 Trang Download file hoạt động của viện kiểm sát trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp 1411
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

hoạt động của viện kiểm sát trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp

hoạt động của viện kiểm sát trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN