Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay lên facebook!
pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay

12/03/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động mua lại, sáp nhập NHTM và đưa ra phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về mua lại, sáp nhập NHTM ở Việt Nam. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án: Với mục đích nghiên cứu như trên, luận án có các nhiệm vụ đánh giá được tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Nghiên cứu, phân tích, làm rõ và sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về mua lại, sáp nhập NHTM và pháp luật về mua lại

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 2016

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

PHÁP LUẬT VỀ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 

NCS PHẠM MINH SƠN - CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ - MÃ SỐ: 62380107 - HDKH PGSTS NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN

 

 

Hoạt động mua lại, sáp nhập (M&A) Đã được thực hiện từ lâu trên thế giới và trở thành xu thế phổ biến ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, hoạt động M&A tuy mới được thực hiện từ những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước nhưng đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và giá trị giao dịch, là kênh đầu tư hấp dẫn ở trong và ngoài nước. Các hoạt động M&A đã trở thành một làn sóng những năm 2003 đến

2008 trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, viễn thông. Khuynh hướng M&A có suy giảm dần sau đó nhưng từ năm 2013 đến nay, nhất là năm 2015 thì xu hướng M&A đối với ngân hàng ở nước ta đã diễn ra mạnh mẽ.

Trong thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam không những phải đối mặt với những khó khăn chung của kinh tế thế giới mà còn phải đối mặt với nhiều bất ổn của kinh tế vĩ mô trong nước như tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, thâm hụt ngân sách lớn và tỷ lệ lạm phát tăng cao. Điều đó đã làm cho nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Tuy đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tăng trưởng nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, mở rộng mạng lưới hoạt động, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của nền kinh tế nhưng cũng đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như tính cạnh tranh và tính thanh khoản thấp, nhiều ngân hàng lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính, tỷ lệ nợ xấu tăng, trình độ quản trị yếu, xuất hiện những nguy cơ hiện hữu gây mất ổn định kinh tế vĩ mô. Để giải quyết những vấn đề bất ổn này, M&A cùng với một số cơ chế khác là những giải pháp cần thiết giúp hệ thống NHTM tránh khỏi tình trạng đổ vỡ, giữ an toàn hệ thống, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời giúp các NHTM nhỏ gia tăng thị phần, qua đó hình thành các ngân hàng lớn có sức cạnh tranh hơn trên thị trường trong nước và khu vực.

Pháp luật về mua lại, sáp nhập doanh nghiệp nói chung và đối với NHTM ởViệt Nam đã được hình thành trong thời gian gần đây, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, giải quyết được một số mục tiêu, yêu cầu cụ thể của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng nhưng còn có những hạn chế và bất cập. Khung pháp lý về mua lại, sáp nhập còn sơ khai, chồng chéo và mâu thuẫn, còn có những khoảng trống pháp lý để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong thực tiễn khi thực hiện mua lại, sáp nhập và chưa tạo được cơ sở pháp lý vững chắc để thúc đẩy hoạt động này.

Trên thực tế đã có nhiều bất cập khi thực hiện mua lại, sáp nhập NHTM thời gian qua, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế pháp lý cần phải giải quyết. Nghiên cứu về mua lại, sáp nhập NHTM và pháp luật về mua lại, sáp nhập NHTM trong thời gian gần đây đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm không chỉ đối với giới nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách mà còn cả giới luật gia và doanh nghiệp. Tuy không phải là vấn đề nghiên cứu mới, nhưng hiện tại chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện về pháp luật mua lại và sáp nhập NHTM ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần làm rõ và sâu sắc hơn cơ sở lý luận, giúp đánh giá đúng đắn thực trạng pháp luật, thực tiễn thực hiện pháp luật về mua lại, sáp nhập NHTM, từ đó đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật về mua lại, sáp nhập NHTM ở Việt Nam hiện nay, góp phần thực hiện quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trước thực trạng trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài “Pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu và làm luận án tiến sĩ luật học, có ý nghĩa không chỉ về khoa học pháp lý mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong hoạt động mua lại, sáp nhập NHTM hiện nay.

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

1. Bộ luật dân sự năm 2005 - BLDS (2005)

2. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 - BLTTDS (2004)

3. Mergers and Acquisitions (Mua lại và sáp nhập) - M&A

4. Ngân hàng Nhà nước - NHNN

5. Ngân hàng thương mại - NHTM

6. Ngân hàng thương mại cổ phần - NHTMCP

7. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội - HBB

8. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - SHB

9. Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam - VNCB

10. Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CBBank

11. Ngân hàng Trung ương - NHTW

12. Nhà xuất bản - NXB13. Tổ chức tín dụng - TCTD

14. Trách nhiệm hữu hạn - TNHH

15. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - UBCKNN

16. Ủy ban nhân dân - UBND

 

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.2. Cơ sở lư thuyết và phương pháp nghiên cứu

Chương 2: Những vấn đề lư luận của pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại

2.1. Khái quát chung về mua lại, sáp nhập và pháp luật về mua lại, sáp nhập doanh nghiệp

2.2. Pháp luật về mua lại, sáp nhập ngân hàng thương mại

Chương 3: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện

Pháp luật về mua lại, sáp nhập ngân hàng thương mại ởviệt nam hiện nay

3.1. Thực trạng pháp luật về mua lại, sáp nhập ngân hàng thương mại

3.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về mua lại, sáp nhập ngân hàng thương mại

Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về mua lại, sáp nhập ngân hàng thương mại ở việt nam

4.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về mua lại, sáp nhập ngân hàng thương mại ở việt nam

4.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về mua lại, sáp nhập ngân hàng thương mại ở việt nam

Kết luận

Danh mục các công tr̀nh nghiên cứu của tác giả đă

Công bố liên quan đến luận án

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

 

Keywords:luan an tien si luat hoc,phap luat ve mua lai va sap nhap ngan hang thuong mai o viet nam hien nay,pham minh son,luat kinh te,62380107,pgsts nguyen thi thuong huyen

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 phap luat ve mua lai va sap nhap ngan hang thuong mai o viet nam hien nay Vien KHXH 2016 PhamMinhSon 167 Trang Download file pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay

pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN