Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở việt nam hiện nay lên facebook!
pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

12/03/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án nhận diện đầy đủ bản chất của pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp, đưa ra được khái niệm về tên thương mại của doanh nghiệp và pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp; Đánh giá khách quan thực trạng quy định của pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp; Tiến tới hạn chế và chấm dứt hành vi xâm phạm đối với tên thương mại và nâng cao hiệu quả bảo vệ đối với tên thương mại của doanh nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của nhà nước và người tiêu dùng.

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 2016


LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


PHẠM THỊ THÚY LIỄU - CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ - MÃ SỐ: 62 38 01 07 - PGS. TS HOÀNG THẾ LIÊN

 

Tên thương mại của doanh nghiệp là một trong những yếu tố đầu tiên tạo lên sự thành công của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước đây, trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tên thương mại ít được quan tâm không được xem là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, tên thương mại đã thực sự trở thành một tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Sự thành đạt của mỗi doanh nghiệp thường gắn liền với giá trị tên thương mại mà doanh nghiệp đó đã tạo ra. Để có được một tên thương mại có tên tuổi, doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều nguồn lực tài chính, thời gian để tạo dựng bởi lẽ không doanh nghiệp nào có tên thương mại có giá trị ngay từ khi khởi nghiệp mà nó đòi hỏi một quá trình lâu dài thông qua việc cung cấp ra thị trường những sản phẩm ngày càng tốt hơn, giá cả hợp lý, thể hiện rõ tính văn minh thương mại, sự chăm sóc khách hàng... Nhận thức rõ vấn đề đó, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh tốt rất quan tâm đến việc bảo hộ tên thương mại của doanh nghiệp mình. Có thể nói, các quy định của pháp luật liên quan đến tên thương mại của doanh nghiệp đã được xây dựng và đang từng bước được hoàn thiện, các hoạt động bảo vệ quyền đối với tên thương cũng nỗ lực triển khai trên diện rộng.

Không phải là hàng hoá nhưng tên thương mại lại có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó là một trong những đối tượng cơ bản của quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT), vì vậy, pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới và pháp luật Việt Nam hiện nay rất coi trọng việc bảo hộ tên thương mại. Tên thương mại đã được nhắc đến, được quy định trong các văn bản pháp luật như: Bộ luật Dân sự năm 1995 và 2005; Luật Doanh nghiệp năm 2005 và

2014, Luật Thương mại năm 1997 và 2005; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, hệ thống pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng chuẩn mực quốc tế như: Các cam kết tham gia Tổ chức thương 2 mại thế giới (WTO); Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) Của Việt Nam, các điều ước quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam. Các thành tựu đạt được là đáng trân trọng, nó là kết quả của hoạt động lập pháp, thực thi pháp luật và chính sách hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, xét về tính hiệu quả, hệ thống pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam đang đứng trước những thách thức và đòi hỏi lớn, cần được tiếp tục hoàn thiện. Việc đổi mới tổ chức, cơ chế và phương thức bảo hộ đối với những tài sản vô hình của doanh nghiệp như tên thương mại, nhãn hiệu… cần được giải quyết trên cơ sở phân tích một cách khách quan thực trạng pháp luật hiện có, đánh giá các ưu điểm, nhược điểm và chỉ ra những nguyên nhân tồn tại cần khắc phục, đồng thời kết hợp với học tập kinh nghiệm quốc tế để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao và hoàn thiện pháp luật về tên thương mại nói riêng và hệ thống pháp luật liên quan nói chung.

Chính vì những lý do trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn vấn đề “Pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận án. Đề tài tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đặt ra và phân tích quy định pháp luật Việt Nam về tên thương mại của doanh nghiệp, trong đó có sự so sánh với các quy định pháp luật của các nước và các công ước quốc tế.

Phân tích pháp luật về tên thương mại, thực trạng thực hiện pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện các quy định của pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp.

 


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BLDS: Bộ Luật Dân sự
CP: Cổ phần
DN: Doanh nghiệp
GCNNHHH: Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa
SHTT: Sở hữu trí tuệ
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
TRIPS: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thươngmại của quyền sở hữu trí tuệ
TPP: Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương
WIPO: Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới
WTO: Tổ chức thương mại thế giới
MỤC LỤC mở đầu
Chương 1. Tổng quan t̀nh h̀nh nghiên cứu và cơ sởlư thuyết
1.1. Tổng quan t́nh h́nh nghiên cứu
1.2. Cơ sở lư thuyết nghiên cứu
Chương 2. Những vấn đề lư luận về tên thương mại của doanh nghiệp và pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp
2.1. Những vấn đề lư luận về tên thương mại của doanh nghiệp
2.2. Khái niệm, đặc điểm và nội dung pháp luật về tên thương mại của doanhnghiệp
2.3. t́m hiểu kinh nghiệm pháp luật về tên thương mại ở các nước trên thế giớivà bài học cho việt nam
Chương 3. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực
Hiện pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ởviệt nam
3.1. Thực trạng pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp
3.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hộ tên thương mại của doanh nghiệp ở việt nam
3.3. Đánh giá chung về thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luậtvề tên thương mại của doanh nghiệp ở việt nam
Chương 4. Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp
4.1. Yêu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật về tên thương mại của doanhnghiệp
4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo

 

Keywords:luan an tien si luat hoc,phap luat ve ten thuong mai cua doanh nghiep o viet nam hien nay,pham thi thuy lieu,luat kinh te,62380107,pgsts hoang the lien

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 phap luat ve ten thuong mai cua doanh nghiep o viet nam hien nay Vien KHXH 2016 ThuyLieu 170 Trang Download file pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở việt nam hiện nay 1411
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN